Dracula’s Shadow: A Fright at Bran Castle

In this episode, we'll dive into a spine-tingling adventure at the legendary Bran Castle, where myths come to life, and shadows spook the bravest of friends.

Ro: Într-o zi însorită de primăvară, trei prieteni, Alexandru, Maria și Ioana, au decis să meargă într-o excursie la Castelul Bran, locul unde legenda lui Dracula prinde viață.
En: On a sunny spring day, three friends, Alexandru, Maria, and Ioana, decided to go on a trip to Bran Castle, the place where the legend of Dracula comes to life.

Ro: Maria era cunoscătoare de povești și legende, iar Alexandru și Ioana mereu o ascultau cu gura căscată atunci când începea să povestească.
En: Maria was knowledgeable about stories and legends, and Alexandru and Ioana always listened in amazement as she began to tell them.

Ro: Soarele strălucea puternic pe cerul albastru când au ajuns la castel.
En: The sun was shining brightly in the blue sky when they arrived at the castle.

Ro: Clădirea era impunătoare, cu turnurile ei care se înălțau mândre spre cer.
En: The building was imposing, with its towers proudly rising towards the sky.

Ro: "Ce loc frumos!
En: "What a beautiful place!"

Ro: " a exclamat Ioana, cu ochii mari de uimire.
En: exclaimed Ioana, with wide eyes of amazement.

Ro: Maria, cu zâmbetul pe buze, a început să le povestească lui Alexandru și Ioanei despre istoria castelului, despre bătăliile care avuseseră loc acolo și despre legendele întunecate care îi umpleau zidurile.
En: Maria, with a smile on her face, began to tell Alexandru and Ioana about the history of the castle, the battles that had taken place there, and the dark legends that filled its walls.

Ro: Cu cât vorbea mai mult, cu atât tonul ei devenea mai misterios și vocea mai joasă.
En: The more she spoke, the more mysterious her tone became, and her voice grew lower.

Ro: Alexandru, ascultând, simțea cum fiori reci începeau să-i alerge pe șira spinării.
En: As he listened, Alexandru felt chills running down his spine.

Ro: Imaginându-și umbrele și spiritele despre care Maria povestea, el a început să privească în jur cu teamă.
En: Imagining the shadows and spirits about which Maria was telling, he began to look around with fear.

Ro: "Aici spun că apare fantoma contelui!
En: "They say that the count's ghost appears here!"

Ro: " a continuat Maria cu ochii strălucitori de entuziasm.
En: Maria continued, her eyes shining with enthusiasm.

Ro: Deși era doar o legendă, Alexandru a simțit că povestea devine realitate.
En: Although it was just a legend, Alexandru felt the story becoming a reality.

Ro: Fiecare crăpătură a pereților antici părea să ascundă un secret întunecat, iar fiecare pas pe care îl făceau înăuntrul castelului îl făcea pe Alexandru să fie tot mai neliniștit.
En: Every crack in the ancient walls seemed to hide a dark secret, and every step they took inside the castle made Alexandru more and more uneasy.

Ro: Odată ce grupul a intrat într-o încăpere sumbră, Alexandru nu a mai putut suporta atmosfera și a țipat de spaimă, îngrozit de propria-i umbră proiectată pe zidul vechi.
En: Once the group entered a gloomy room, Alexandru couldn't bear the atmosphere and screamed in fear, horrified by his own shadow projected on the old wall.

Ro: Maria și Ioana s-au uitat surprinse una la cealaltă, apoi au izbucnit în râs văzând reacția lui Alexandru.
En: Maria and Ioana looked surprised at each other, then burst into laughter seeing Alexandru's reaction.

Ro: "Nu este nimic de speriat, Alexandru!
En: "There's nothing to be scared of, Alexandru!

Ro: Este doar o poveste!
En: It's just a story!"

Ro: ", a zis Maria, punându-i o mână pe umăr pentru a-l liniști.
En: said Maria, placing a hand on his shoulder to reassure him.

Ro: "Spiritul legendei e puternic, dar nu există fantome aici.
En: "The spirit of the legend is strong, but there are no ghosts here."

Ro: "Realizând că frica sa fusese nejustificată, Alexandru roși ușor și zâmbi încurcat.
En: Realizing that his fear had been unjustified, Alexandru blushed slightly and smiled awkwardly.

Ro: "Era doar umbra mea, nu?
En: "It was just my shadow, right?"

Ro: ", a întrebat el, încercând să-și recâștige calmul.
En: he asked, trying to regain his composure.

Ro: Amuzate, fetele au dat din cap aprobator, și au continuat să exploreze măreția castelului, acum cu Alexandru mai relaxat și pregătit să înfrunte orice legendă, doar cu puterea poveștilor lui Maria.
En: Amused, the girls nodded in agreement, and they continued to explore the grandeur of the castle, now with Alexandru more relaxed and ready to face any legend, empowered by Maria's stories.

Ro: Pe măsură ce vizita lor continuă, Alexandru a început să aprecieze magia poveștilor lui Maria, chiar dacă i-au dat un mic fior la început.
En: As their visit continued, Alexandru began to appreciate the magic of Maria's stories, even though they had given him a slight shiver at first.

Ro: Odată plecați de la castel, legenda, râsetele și momentul spaimelor nevinovate au rămas cu ei ca o amintire frumoasă a unei zile petrecute împreună, descoperind locuri noi și istorii vechi.
En: Once they left the castle, the legend, the laughter, and the moment of innocent scares remained with them as a beautiful memory of a day spent together, discovering new places and old stories.