Drenched in Rakija: A Night of Passion and Triumph at the Folk Music Festival

In this episode, we'll relive the vibrant night of passion and triumph at the heart of Belgrade's Folk Music Festival, where the scent of rakija and the echoes of lively dancing filled the air.

Sr: Сред Београда, на периферији задушене у летњој силуети, стајао је велики фестивал народне музике, испуњен радошћу и славенским ритмовима.
En: In the heart of Belgrade, on the outskirts suffocated in summer silhouettes, stood a grand folk music festival, filled with joy and Slavic rhythms.

Sr: На тој позорници, Никола, обузет живахношћу и жицом, беше главна гвезда.
En: On that stage, Nikola, consumed with liveliness and passion, was the main star.

Sr: Ноћ је била млада, а Никола је у руци држао ракију, негов комад шаране радости.
En: The night was young, and Nikola held a glass of rakija, his piece of multicolored delight, in his hand.

Sr: На жалост, док је играо, ракија је прслукла из његове чаше, мокрећи га с паром шљивовице.
En: Unfortunately, while he was dancing, the rakija spilled out of his glass, wetting him with the steam of plum brandy.

Sr: "Еј, Никола, изгледа да је твој покрет био превише живахан за ракију", рече један пријатељ, Јован, громогласно се смејући.
En: "Hey, Nikola, it seems like your movement was too lively for the rakija," said a friend, Jovan, laughing loudly.

Sr: Други пријатељ, Стеван, настави да прође кроз мотив радости.
En: Another friend, Stevan, continued with the motif of joy.

Sr: "Можда ти је потребна ложаћа ракија", рече, кренувши стару шалу о старој различитости међу јачинама ракије.
En: "Maybe you need a stronger rakija," he said, alluding to the old joke about the different strengths of rakija.

Sr: Никола, мокар и мирисан на ракију, остави чашу и забије прст о њихове груди.
En: Nikola, wet and smelling of rakija, put down his glass and pointed a finger at their chests.

Sr: "Само се смејте", рече.
En: "Just laugh," he said.

Sr: "Чак и мојим несрећама за које се погрижим да ви дајем шоу.
En: "Even at my misfortunes, for which I make sure to give you a show."

Sr: "Поправљајући свој прслук, Никола настави да игра, непопустљив од јачине ракије.
En: Fixing his shirt, Nikola continued to dance, undeterred by the potency of the rakija.

Sr: Нису могли рећи да ли је било јаче: његова игра или ракија што је капала низ његову леву страну.
En: They couldn't tell which was stronger: his dancing or the rakija dripping down his left side.

Sr: У крајњем случају, Николина непоколебива енергија и страст превазишла је непријатности, превластећи над вечерашњом кикотању.
En: In the end, Nikola's unwavering energy and passion surpassed any inconvenience, prevailing over last night's amusement.

Sr: Напокон, Никола је блеснуо у осмеху, усред радости и велике игре, мокрећи се ракијом и тријумфујући над сваким задирком.
En: Finally, Nikola shone in a smile, amidst the joy and grand performance, drenched in rakija and triumphing over any mockery.

Sr: У том трену, Николина радост, његов живахан дух, и, наручено, његов мирис ракије, били су симбол за вечера на том фестивалу народне музике, дубоко урадљен у срцу Београда, где је свака нота и смех забележен у срцању града.
En: In that moment, Nikola's joy, his lively spirit, and, as ordered, the scent of rakija became symbols of that evening at the folk music festival, deeply ingrained in the heart of Belgrade, where every note and laughter imprinted on the city's soul.