Echoes of Grodzka Street: A Language Lesson with Friends

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Agnieszka mieszkała w Krakowie.
En: Agnieszka lived in Krakow.

Pl: Jej ulubionym miejscem była Stara Kawiarnia na ulicy Grodzkiej, niedaleko Wawelu.
En: Her favorite place was the Old Cafe on Grodzka Street, near Wawel.

Pl: Spotykała tam swoich przyjaciół, obcokrajowców, którzy bardzo chcieli nauczyć się mówić po polsku.
En: She met her friends there, foreigners who were very eager to learn to speak Polish.

Pl: Pewnego dnia, umówili się na spotkanie po śniadaniu.
En: One day, they arranged to meet after breakfast.

Pl: Słońce dopiero pływało po niebie, a powietrze było chłodne.
En: The sun was just starting to glide across the sky, and the air was cool.

Pl: Agnieszka wzięła swoją teczke z łamańcami języka polskiego.
En: Agnieszka took her bag with Polish language tongue twisters.

Pl: Była gotowa.
En: She was ready.

Pl: Siedziała i czekała przy starym, drewnianym stoliku.
En: She sat and waited at an old, wooden table.

Pl: Najpierw przyszedł John z Anglii.
En: First came John from England.

Pl: Miał krucze włosy i niebieskie oczy.
En: He had jet-black hair and blue eyes.

Pl: Za nim wszedł Pedro z Hiszpanii.
En: Following him was Pedro from Spain.

Pl: Szczupły, z ciemnymi włosami.
En: Slim, with dark hair.

Pl: Oprócz nich był też Huang z Chin.
En: Also with them was Huang from China.

Pl: Miał małe oczki i duży uśmiech.
En: He had small eyes and a big smile.

Pl: Agnieszka była szczęśliwa, że mogą spotykać się razem.
En: Agnieszka was happy that they could meet up together.

Pl: Zaczęli lekcję.
En: They started the lesson.

Pl: Agnieszka pokazała pierwszy łamańców.
En: Agnieszka showed the first tongue twisters.

Pl: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzęczy w trzcinie”.
En: “In Szczebrzeszyn, a beetle buzzes in the reeds.”

Pl: John powiedział to szybko.
En: John said it quickly.

Pl: Pedro powoli.
En: Pedro slowly.

Pl: Huang zupełnie złe.
En: Huang completely wrong.

Pl: Śmiali się razem.
En: They laughed together.

Pl: Potem były inne łamańce.
En: Then came other tongue twisters.

Pl: „Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego”.
En: “King Karol bought coral-colored beads for Queen Karolina.”

Pl: „Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą”.
En: “A black cow in crimson dots chewed grass with a curled snout.”

Pl: Spróbowali to mówić.
En: They tried to say it.

Pl: Było trudne, ale też było śmieszne.
En: It was difficult, but also funny.

Pl: Tak mijały godziny.
En: Hours passed this way.

Pl: Mieli problem z wymową.
En: They had trouble with pronunciation.

Pl: Wszystko brzmiało złe, ale nie poddawali się.
En: Everything sounded wrong, but they didn’t give up.

Pl: Agnieszka była cierpliwa.
En: Agnieszka was patient.

Pl: Pokazywała jak mówić.
En: She showed them how to speak.

Pl: Była to dobra praktyka dla nich.
En: It was good practice for them.

Pl: Koniec spotkania nadchodził.
En: The end of the meeting was approaching.

Pl: Uczniowie byli zmęczeni.
En: The students were tired.

Pl: Ale byli także szczęśliwi.
En: But they were also happy.

Pl: Wiedzieli, że mają dużo do nauki.
En: They knew they had a lot to learn.

Pl: Ale byli wdzięczni Agnieszce.
En: But they were grateful to Agnieszka.

Pl: Zostali razem do późnej nocy.
En: They stayed together until late at night.

Pl: Rozmawiali, śmiali się, a czasem też powtarzali łamańce.
En: They talked, laughed, and sometimes repeated tongue twisters.

Pl: Kiedy się rozstali, wszyscy byli zadowoleni.
En: When they parted ways, everyone was satisfied.

Pl: Agnieszka czekała na następne spotkanie.
En: Agnieszka looked forward to the next meeting.

Pl: Znała moc polskiego języka.
En: She understood the power of the Polish language.

Pl: Jest trudny, ale piękny.
En: It is difficult, but beautiful.

Pl: Historia Agnieszki jest prosta.
En: Agnieszka’s story is simple.

Pl: Ale pokazuje cierpliwość i przyjaźń.
En: But it shows patience and friendship.

Pl: Pokazuje, jak ważne jest razem się uczyć.
En: It shows how important it is to learn together.

Pl: Czasem język jest trudny, ale zawsze jest warto go znać.
En: Sometimes the language is difficult, but it is always worth knowing it.

Vocabulary Words:
Agnieszka : Agnieszka
Kraków : Krakow
Stara Kawiarnia : Old Cafe
ulica Grodzka : Grodzka Street
Wawel : Wawel
przyjaciele : friends
obcokrajowcy : foreigners
po polsku : Polish
śniadanie : breakfast
słońce : sun
niebo : sky
chłodne : cool
język : language
łamańce : tongue twisters
stolik : table
Anglia : England
Hiszpania : Spain
Chiny : China
niebieski : blue
krucze : black
uśmiech : smile
lekcja : lesson
chrząszcz : beetle
trzcina : reed
śmiech : laughter
wymowa : pronunciation
cierpliwa : patient
spotkanie : meeting
moc : power
trudny : difficult