Exploring Norway’s Magical Fjords with Unexpected Friends

In this episode, we'll embark on a journey through the majestic fjords of Norway, where three friends stumble upon a hidden cabin and find themselves sharing a meal with friendly trolls, leading to a remarkable adventure filled with friendship, discovery, and a deeper connection to the stunning natural world.

Nb: Lars, Ingrid og Henrik, tre venner fra byen, bestemte seg for å dra på fjelltur i de majestetiske fjordene i Norge.
En: Lars, Ingrid and Henrik, three friends from the city, decided to go on a mountain trip in the majestic fjords of Norway.

Nb: Utstyrt med ryggsekker og gode sko, begynte de å vandre på stier som lå langt borte fra folkemengdene.
En: Equipped with rucksacks and good shoes, they started walking on paths far away from the crowds.

Nb: Etter noen timer på vandring merket de at de hadde gått seg vill.
En: After a few hours of hiking, they realized they had lost their way.

Nb: De stirret på kartet og prøvde å finne retningen, men alt virket så likt i den vakre, men forvirrende naturen.
En: They stared at the map, trying to find their direction, but everything seemed so similar in the beautiful but confusing scenery.

Nb: Nettopp som de begynte å bli bekymret, snublet de over en skjult hytte.
En: Just as they were getting worried, they stumbled upon a hidden cabin.

Nb: Den lå i et idyllisk område omringet av store trær og den spektakulære fjorden.
En: It was located in an idyllic area surrounded by large trees and the spectacular fjord.

Nb: Nysgjerrigheten tok dem med storm, og de bestemte seg for å gå inn i hytten.
En: Curiosity took them by storm, and they decided to enter the cabin.

Nb: Inni fant de en lapp med ordene "Kjære turgåere, velkommen til vår ydmyke bolig.
En: Inside they found a note with the words "Dear Hikers, welcome to our humble abode.

Nb: Vær så snill å føl deg hjemme og nyt vår verdensberømte fermenterte fiskegryte!
En: Please make yourself at home and enjoy our world famous fermented fish stew!

Nb: PS Ikke bry deg om trollene under broen, de er ufarlige!"
En: PS Don't worry about the trolls under the bridge, they are harmless!"

Nb: Lars, Ingrid og Henrik kjente sulten gnage i magen og var nysgjerrige på den berømte fiskegryten.
En: Lars, Ingrid and Henrik felt hunger gnawing in their stomachs and were curious about the famous fish stew.

Nb: De satte seg rundt et solid bord, tok opp skjeer og begynte å spise det dampende måltidet.
En: They sat down around a sturdy table, picked up spoons and began eating the steaming meal.

Nb: Mens de nøt de smaksrike smakene, kunne de ikke la være å snakke om trollene under broen.
En: As they enjoyed the tasty flavors, they couldn't help but talk about the trolls under the bridge.

Nb: Tanken på å dele middag med de mystiske skapningene virket både spennende og skremmende på en gang.
En: The thought of sharing dinner with the mysterious creatures seemed both exciting and terrifying at the same time.

Nb: Plutselig, som om de hadde hørt tankene deres, hørte Lars, Ingrid og Henrik små lyder under hytten.
En: Suddenly, as if they had heard their thoughts, Lars, Ingrid and Henrik heard small sounds under the cabin.

Nb: De tre var stille som mus og lyttet nøye.
En: The three were as quiet as mice and listened carefully.

Nb: Sakte men sikkert kom trollene frem fra under broen.
En: Slowly but surely the trolls emerged from under the bridge.

Nb: De var rare skapninger med store øyne og langt, bustete hår.
En: They were strange creatures with large eyes and long, bushy hair.

Nb: Til tross for deres rare utseende, så de faktisk vennlige ut.
En: Despite their strange appearance, they actually looked friendly.

Nb: Trollene gikk forsiktig inn i hytten og satte seg ned ved bordet, smilende og viftende med halene sine.
En: The trolls carefully entered the cabin and sat down at the table, smiling and wagging their tails.

Nb: Lars, Ingrid og Henrik var målløse.
En: Lars, Ingrid and Henrik were speechless.

Nb: De følte en rar blanding av glede og frykt.
En: They felt a strange mixture of joy and fear.

Nb: Som om de hadde forstått deres bekymringer, snakket trollene med myke stemmer.
En: As if understanding their concerns, the trolls spoke in soft voices.

Nb: De sa at de ikke hadde planer om å skade noen, de var faktisk bare nygjerrige på menneskene som hadde funnet veien til hytten deres.
En: They said they had no intention of harming anyone, in fact they were just curious about the people who had found their way to their cabin.

Nb: All frykt forsvant fra Lars, Ingrid og Henrik mens de satt der og snakket med trollene.
En: All fear disappeared from Lars, Ingrid and Henrik as they sat there talking to the trolls.

Nb: De innså at de ikke var alene i den store, ville naturen, men at de delte denne fantastiske opplevelsen med vesener som også hadde en plass i verden.
En: They realized that they were not alone in the great, wild nature, but that they were sharing this wonderful experience with beings who also had a place in the world.

Nb: Etter en lang samtale og mye latter, bestemte de seg for å hjelpe hverandre.
En: After a long conversation and lots of laughter, they decided to help each other.

Nb: Lars, Ingrid og Henrik skulle vise trollene den vakre fjorden og trollene skulle dele hemmelighetene i det magiske fjellområdet med dem.
En: Lars, Ingrid and Henrik were to show the trolls the beautiful fjord and the trolls were to share the secrets of the magical mountain area with them.

Nb: Med trollene som deres nye venner, gikk de sammen på flere eventyr i fjordene.
En: With the trolls as their new friends, they went on several adventures together in the fjords.

Nb: De lærte om skjulte stier og uberørte fossefall, og trollene åpnet deres øyne for den fantastiske skjønnheten i den norske naturen.
En: They learned about hidden paths and untouched waterfalls, and the trolls opened their eyes to the amazing beauty of the Norwegian nature.

Nb: Etter en uke med uforglemmelige opplevelser, kom tiden for Lars, Ingrid og Henrik å dra hjem.
En: After a week of unforgettable experiences, it was time for Lars, Ingrid and Henrik to go home.

Nb: De hadde funnet veien hunemed trollene hjelp og følte seg rikere enn noensinne.
En: They had found their way with the help of the trolls and felt richer than ever.

Nb: Lars, Ingrid og Henrik tok farvel med trollene og gikk tilbake til byen med en enorm takknemlighet for den utrolige turen de hadde hatt.
En: Lars, Ingrid and Henrik said goodbye to the trolls and went back to the city with enormous gratitude for the incredible trip they had had.

Nb: De hadde ikke bare funnet veien ut av fjellene, men de hadde også funnet nye venner og en dypere forståelse for naturen og dens magiske skapninger.
En: Not only had they found their way out of the mountains, but they had also found new friends and a deeper understanding of nature and its magical creatures.

Nb: Og dermed endte historien om Lars, Ingrid og Henrik og deres uventede møte med trollene i fjordene i Norge, en historie preget av vennskap, eventyr og en oppvåkning av nysgjerrighet for det ukjente.
En: And thus ended the story of Lars, Ingrid and Henrik and their unexpected meeting with the trolls in the fjords of Norway, a story characterized by friendship, adventure and an awakening of curiosity for the unknown.