Finding Voice: Lars’ Journey to Master the Elusive ‘Ø’

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Lars var en mann fra Oslo.
En: Lars was a man from Oslo.

Nb: Han var en blid person.
En: He was a cheerful person.

Nb: Men han hadde et problem.
En: But he had a problem.

Nb: Han kunne ikke si “Ø”.
En: He could not say “Ø”.

Nb: En dag satt Lars i parken.
En: One day, Lars was sitting in the park.

Nb: Han prøvde å lære seg “Ø”.
En: He was trying to learn how to say “Ø”.

Nb: Men det var vanskelig.
En: But it was difficult.

Nb: Plutselig, en dame kom.
En: Suddenly, a lady approached.

Nb: Hun hørte Lars.
En: She heard Lars.

Nb: Hun ble sint.
En: She became angry.

Nb: “Hva sa du?
En: “What did you say?”

Nb: ” spurte hun.
En: she asked.

Nb: Lars ble stresset.
En: Lars became stressed.

Nb: “Jeg sa ‘Ø'” forklarte han.
En: “I said ‘Ø’,” he explained.

Nb: Men det hørtes ikke ut som “Ø”.
En: But it didn’t sound like “Ø”.

Nb: Det hørte ut som noe frekt.
En: It sounded rude.

Nb: Damen ble sur på Lars.
En: The lady got mad at Lars.

Nb: “Unnskyld,” sa Lars.
En: “Sorry,” Lars said.

Nb: “Jeg prøver å lære meg ‘Ø'”.
En: “I’m trying to learn how to say ‘Ø’.”

Nb: Men damen trodde ikke på ham.
En: But the lady didn’t believe him.

Nb: Hun gikk sin vei.
En: She walked away.

Nb: Lars ble trist.
En: Lars felt sad.

Nb: Han ville ikke fornærme noen.
En: He didn’t want to offend anyone.

Nb: Han ville bare si “Ø”.
En: He just wanted to say “Ø”.

Nb: Lars bestemte seg for å prøve igjen.
En: Lars decided to try again.

Nb: Lars reiste seg opp.
En: He stood up.

Nb: Han trakk pusten.
En: He took a breath.

Nb: Så prøvde han å si “Ø”.
En: Then he tried to say “Ø”.

Nb: Et ekorn hørte ham.
En: A squirrel heard him.

Nb: Det tenkte at Lars var en fugl.
En: It thought Lars was a bird.

Nb: Men det gjorde ikke Lars noe.
En: But Lars didn’t mind.

Nb: Så prøvde Lars igjen.
En: So Lars tried again.

Nb: Og igjen.
En: And again.

Nb: Og igjen.
En: And again.

Nb: Til slutt, etter mange timer, kunne han si “Ø”.
En: Finally, after many hours, he could say “Ø”.

Nb: Det var en lykkelig dag for Lars.
En: It was a happy day for Lars.

Nb: Men så kom damen tilbake.
En: But then the lady came back.

Nb: Hun så Lars.
En: She saw Lars.

Nb: “Du prøver fortsatt?
En: “You’re still trying?”

Nb: ” sa hun.
En: she said.

Nb: Lars ble redd.
En: Lars got scared.

Nb: Men så sa han “Ø”.
En: But then he said “Ø”.

Nb: Damen ble overrasket.
En: The lady was surprised.

Nb: Så begynte hun å le.
En: Then she started laughing.

Nb: “Du kan jo si ‘Ø’!
En: “You can actually say ‘Ø’!”

Nb: ” sa hun og lo.
En: she said and laughed.

Nb: “Jeg trodde du fornærmet meg”.
En: “I thought you were insulting me.”

Nb: “Nei, jeg prøvde bare å lære ‘Ø’,” sa Lars.
En: “No, I was just trying to learn ‘Ø’,” said Lars.

Nb: “Vel, nå kan du det,” sa damen.
En: “Well, now you can,” said the lady.

Nb: Så gikk hun sin vei.
En: Then she walked away.

Nb: Lars smilte.
En: Lars smiled.

Nb: Han hadde lært seg “Ø”.
En: He had learned how to say “Ø”.

Nb: Og han hadde ikke fornærmet noen.
En: And he hadn’t offended anyone.

Nb: Det var en god dag for Lars i Oslo.
En: It was a good day for Lars in Oslo.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
Oslo : Oslo
blid : cheerful
problem : problem
kunne : could
si : say
parken : park
lære : learn
vanskelig : difficult
kom : approached
hørte : heard
sint : angry
stresset : stressed
frekt : rude
fornærme : offend
bestemte : decided
reiste : stood
pusten : breath
ekorn : squirrel
fugl : bird
noe : mind
timer : hours
lykkelig : happy
overrasket : surprised
lo : laughing
fornærmet : insulting
trodde : believe
gikk : walked
smilte : smiled