Foamy Missteps and Friendship

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá amháin, bhí beirt cairde, Seamus agus Aoife, ar cuairt ag an Guinness Storehouse i mBaile Átha Cliath, áit cáiliúil lán de stair agus de dheochanna dorcha draíochtúla.
En: One day, two friends, Seamus and Aoife, were visiting the Guinness Storehouse in Dublin, a famous place full of history and magical dark drinks.

Ga: Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch agus bhí gach rud faoi bhláth sa cathair bhríomhar.
En: The sun was splitting the stones, and everything in the bustling city was in full bloom.

Ga: Chun an lá a cheiliúradh, d’ordaigh Seamus pint Guinness breá dubh d’Aoife agus ceann dó féin freisin.
En: To celebrate the day, Seamus ordered a fine dark Guinness pint for Aoife and one for himself as well.

Ga: Ach faraor, ag siúil trí na taispeántais, thit Seamus agus doirt sé an pint Guinness go tobann ar bhróga nua Aoife.
En: But alas, while walking through the exhibits, Seamus stumbled and spilled the pint on Aoife’s new shoes.

Ga: “A Seamus!
En: “Oh Seamus!”

Ga: ” a lig Aoife uirthi, “mo bhróga nua!
En: Aoife exclaimed, “my new shoes!”

Ga: “D’fhéach Seamus uirthi agus chonaic sé an díomá ina súile glasa.
En: Seamus looked at her and saw the disappointment in her green eyes.

Ga: Chuir sé a lámh leis a chroí.
En: He put his hand to his heart.

Ga: “Tá brón orm, Aoife!
En: “I’m sorry, Aoife!

Ga: Conas is féidir liom é seo a leigheas?
En: How can I fix this?”

Ga: “Ní raibh ann ach nóiméad, agus shleamhnaigh an bheirt acu thart ar an urlár fliuch.
En: It was only a moment, and they both slipped on the wet floor.

Ga: Bhí gáire á dhéanamh acu, cé go raibh an staid trioblóideach.
En: They laughed, even though the situation was troublesome.

Ga: Bhain siad spraoi as an gcás fiú amháin i lár na praise.
En: They made fun of the situation even in the midst of chaos.

Ga: Ag imeacht tríd an Storehouse, feictear stair na hÉireann agus stair an deoch iontach seo.
En: As they walked through the Storehouse, they saw the history of Ireland and the history of this amazing drink.

Ga: Rinneadh iarracht ag Seamus agus Aoife gan titim ar an urlár sleamhain, ag sciorradh ó sheomra go seomra, ó scéal go scéal.
En: Seamus and Aoife tried not to fall on the slippery floor, moving from room to room, from story to story.

Ga: Faoin tráth go raibh siad ag an deireadh a dturais, bhí Aoife tar éis a cuid fearg a ligean uirthi.
En: By the time they were finishing their tour, Aoife had let go of her anger.

Ga: Bhraith sí gur chuid den eachtra a bhí san eachtra leis an Guinness, agus bhraith sí gaol níos doimhne leis an áit agus a stair.
En: She felt that the incident was a part of the adventure at Guinness, and she felt a deeper connection to the place and its history.

Ga: Ag deireadh an lae, thairg Seamus a leithscéal arís agus cheannaigh sé bróga nua iontacha d’Aoife mar chomhartha maitheasa.
En: At the end of the day, Seamus apologized again and bought Aoife new amazing shoes as a gesture of goodwill.

Ga: Ghlac Aoife leis iad le gáire agus dea-ghréas.
En: Aoife accepted them with laughter and a gracious gesture.

Ga: Agus bhí áthas orthu, i gcroílár Baile Átha Cliath, go raibh cairdeas fós daingean acu, in ainneoin cúpla bróg salach agus turas sleamhain trí theach leann.
En: And they were happy, in the heart of Dublin, that their friendship was still strong, despite a couple of dirty shoes and a slippery journey through the house of beer.

Ga: Lean siad ar aghaidh leis an gceol agus leis na scéalta, lán de chuimhní cinn agus de dhlúthchairdeas a mhairfeadh go deo.
En: They continued with the music and the stories, full of memories and everlasting friendship.

Vocabulary Words:
ag cuairt : visiting
Storehouse : Storehouse
cáiliúil : famous
stair : history
draíochtúil : magical
deochanna : drinks
scoilteadh : splitting
clocha : stones
bhríomhar : bustling
cheiliúradh : celebrate
d’ordaigh : ordered
pint : pint
taispeántais : exhibits
thit : stumbled
doirt : spilled
bróga : shoes
lig : exclaimed
díomá : disappointment
chroí : heart
brón orm : sorry
leigheas : fix
shleamhnaigh : slipped
fliuch : wet
gáire : laughter
trioblóideach : troublesome
praise : chaos
imeacht : walked
stair : history
níos doimhne : deeper
dea-ghréas : gracious