Friends at Fika Cafe: Resolving Conflict with Coffee

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: På Fika Café sitter Elsa och Johan med varsin kaffe.
En: At Fika Café, Elsa and Johan are each having a coffee.

Sv: Carl kommer in och sätter sig bredvid Johan.
En: Carl comes in and sits down next to Johan.

Sv: Johan råkar spilla sitt kaffe i Carls knä.
En: Johan accidentally spills his coffee in Carl’s lap.

Sv: Carl ser arg ut och Johan ber om ursäkt.
En: Carl looks angry and Johan apologizes.

Sv: Elsa drar ett skämt för att försöka lätta upp stämningen.
En: Elsa makes a joke to try to lighten the mood.

Sv: Alla tre börjar skratta och bestämmer sig för att ta beställningar och betala.
En: All three start laughing and decide to take orders and pay.

Sv: När de får sina bakverk och kaffe, börjar de prata om saker de gillar.
En: As they get their pastries and coffee, they start talking about things they like.

Sv: Johan berättar om sitt favorittennisspel och Carl pratar om sin favoritfilm.
En: Johan talks about his favorite tennis game and Carl talks about his favorite movie.

Sv: Elsa delar med sig av sitt intresse för att resa och de bestämmer sig för att planera en resa tillsammans.
En: Elsa shares her interest in traveling and they decide to plan a trip together.

Sv: Efter ett tag blir det dags att skiljas åt.
En: After a while, it will be time to part ways.

Sv: Johan bjuder på en annan kopp kaffe för att göra det upp med Carl och Carl tackar honom.
En: Johan offers another cup of coffee to settle things with Carl and Carl thanks him.

Sv: Elsa tackar dem båda för en trevlig eftermiddag och lämnar caféet med ett leende på läpparna.
En: Elsa thanks them both for a nice afternoon and leaves the cafe with a smile on her face.

Sv: Berättelsen når en tillfredsställande slutsats där alla tre har det trevligt och lär känna varandra bättre.
En: The story reaches a satisfying conclusion where all three have a good time and get to know each other better.

Sv: Konflikten löses när Johan bjuder Carl på en annan kopp kaffe som en gest av ursäkt.
En: The conflict is resolved when Johan offers Carl another cup of coffee as a gesture of apology.

Vocabulary Words:
Kafé : 1. Café
Kaffe : 2. Coffee
Elsa : 3. Elsa
Johan : 4. Johan
Carl : 5. Carl
Spiller : 6. Spills
Knä : 7. Lap
Arg : 8. Angry
Ber om ursäkt : 9. Apologizes
Skämt : 10. Joke
Lätta upp : 11. Lighten
Stämning : 12. Mood
Skrattar : 13. Laughing
Beställningar : 14. Orders
Betalar : 15. Pay
Bakverk : 16. Pastries
Pratar : 17. Talking
Tennisspel : 18. Tennis game
Film : 19. Movie
Intresse : 20. Interest
Resa : 21. Traveling
Planera : 22. Plan
Resa : 23. Trip
Skiljas åt : 24. Part ways
Kopp kaffe : 25. Cup of coffee
Göra det upp : 26. Settle things
Tacka : 27. Thank
Trevlig eftermiddag : 28. Nice afternoon
Tillfredsställande slutsats : 29. Satisfying conclusion
Gest av ursäkt : 30. Gesture of apology