From Barbecue to Rainbow: A Memorable Day in Stellenbosch

In this episode, we'll relive the warmth of friendship and the magic of a barbecue that turned into a heartfelt gathering amidst unexpected weather changes.

Af: Dit was 'n pragtige Saterdagmiddag in Stellenbosch.
En: It was a beautiful Saturday afternoon in Stellenbosch.

Af: Die son skyn helder oor die wingerde, en die lug was skoon en vars.
En: The sun shone brightly over the vineyards, and the air was clean and fresh.

Af: Jaco was op pad na sy vriend Pieter se huis vir ’n braai.
En: Jaco was on his way to his friend Pieter's house for a barbecue.

Af: Hy het oor die klippe gestap en die geur van braaivleis het in die lug gehang.
En: He walked over the stones, and the smell of grilled meat hung in the air.

Af: Jaco het by die heining gestaan en gehoor hoe sy vriende lag en gesels.
En: Jaco stood at the fence and heard his friends laughing and chatting.

Af: "Kom in, Jaco!" roep Pieter, wat by die rooster staan met 'n tang in die hand.
En: "Come in, Jaco!" called Pieter, who was standing by the grill with tongs in his hand.

Af: Jaco glimlag en stap tuin toe, waar hy reeds die groep mense kon sien.
En: Jaco smiled and walked into the garden, where he could already see the group of people.

Af: Daar was Salome, Anna, en Fanie.
En: There were Salome, Anna, and Fanie.

Af: Hulle het in plastiekstoele gesit en koeldrank gedrink.
En: They were sitting in plastic chairs and drinking soft drinks.

Af: "Jaco, jy moet die wors proe wat ek gemaak het," sê Pieter trots.
En: "Jaco, you have to taste the sausage I made," said Pieter proudly.

Af: Jaco het 'n stuk wors gevat en 'n hap geneem.
En: Jaco took a piece of sausage and took a bite.

Af: “Dis heerlik!” sê hy en glimlag.
En: "It's delicious!" he said, smiling.

Af: Pieter het die vuur aangepor en die kole het helder gegloei.
En: Pieter stoked the fire, and the coals glowed brightly.

Af: Salome het slaai gemaak met lekker vars groente en Anna het 'n groot bak aartappelslaai na die tafel gedra.
En: Salome made a salad with nice fresh vegetables, and Anna carried a large bowl of potato salad to the table.

Af: Fanie het sy kitaar gevat en 'n gesellige liedjie begin speel.
En: Fanie grabbed his guitar and started playing a cozy song.

Af: Almal het gesing en geklapt.
En: Everyone sang and clapped.

Af: Die kinders het rondgehardloop en gespeel op die gras.
En: The children ran around and played on the grass.

Af: “Die vleis is gereed!” roep Pieter.
En: "The meat is ready!" Pieter called.

Af: Almal het nader gestaan en hul borde vol gemaak.
En: Everyone came closer and filled their plates.

Af: Jaco het ‘n stuk hoender en ‘n tjop op sy bord gesit.
En: Jaco put a piece of chicken and a chop on his plate.

Af: Hy het 'n groot skeppie van Salome se slaai en Anna se aartappelslaai bygevoeg.
En: He added a big helping of Salome's salad and Anna's potato salad.

Af: Die kos was heerlik, en almal het lekker saam geëet.
En: The food was delicious, and everyone ate heartily together.

Af: Dinge was egter nie so rustig nie.
En: However, things were not so calm.

Af: Skielik kom ‘n groot bries in en almal het hul borde vasgehou om te keer dat dit wegwaai.
En: Suddenly, a strong breeze came in, and everyone held their plates to prevent them from blowing away.

Af: Anna se hoed het van haar af gewaai en Fanie het agterna gehardloop.
En: Anna's hat blew off, and Fanie ran after it.

Af: Hulle het almal gelag en gegrap, maar dan het die weer bedreigender geword.
En: They all laughed and joked, but then the weather became more threatening.

Af: "Ek dink dis tyd om onderdak te gaan," sê Pieter, en die groep het na die huis beweeg.
En: "I think it's time to go undercover," said Pieter, and the group moved into the house.

Af: Binne-in die huis was dit warm en knus.
En: Inside the house, it was warm and cozy.

Af: Pieter het die kaggel aangesteek, en almal het rondom die kaggel gesit en gesels.
En: Pieter lit the fireplace, and everyone sat around it, chatting.

Af: Die reën het buite begin val.
En: The rain began to fall outside.

Af: “Wat 'n dag,” sê Salome.
En: "What a day," said Salome.

Af: Jaco knik instemmend.
En: Jaco nodded in agreement.

Af: “Ja, ondanks die reën was dit 'n wonderlike braai.”
En: "Yes, despite the rain, it was a wonderful barbecue."

Af: Aan die einde van die dag het die reën opgehou en 'n reënboog verskyn aan die horison.
En: At the end of the day, the rain stopped, and a rainbow appeared on the horizon.

Af: Almal het na buite gegaan en na die pragtige uitsig gekyk.
En: Everyone went outside and looked at the beautiful view.

Af: Jaco het geweet dat hierdie dag nog lank by hom sou bly.
En: Jaco knew that this day would stay with him for a long time.

Af: Pieter het vir Jaco 'n drukkie gegee.
En: Pieter gave Jaco a hug.

Af: “Dankie dat jy gekom het, vriend.”
En: "Thank you for coming, my friend."

Af: “Dis altyd 'n plesier,” sê Jaco en glimlag.
En: "It's always a pleasure," said Jaco, smiling.

Af: Dié dag in Stellenbosch het vir Jaco net weereens gewys hoe spesiaal vriendskap is, selfs al raak die weer onvoorspelbaar.
En: This day in Stellenbosch once again showed Jaco how special friendship is, even when the weather becomes unpredictable.