From Frustration to Joy: Perfecting Your Charles Bridge Selfie

In this episode, we'll join Jan and Eva on an unexpectedly hilarious adventure as they battle cheeky pigeons for the perfect selfie on Charles Bridge, ending their day with unforgettable memories and a peaceful, pigeon-free sunset.

Cs: Rána byla teplá a slunce svítilo nad Prahou.
En: The morning was warm, and the sun shone over Prague.

Cs: Jan a Eva stáli na Karlově mostě.
En: Jan and Eva were standing on Charles Bridge.

Cs: Byli nadšení.
En: They were excited.

Cs: Chtěli udělat perfektní selfie.
En: They wanted to take the perfect selfie.

Cs: Za nimi byla krásná Praha.
En: Behind them was the beautiful Prague.

Cs: Staré věže a řeka Vltava.
En: Old towers and the Vltava River.

Cs: Vytáhli mobil.
En: They took out the phone.

Cs: Usmáli se.
En: They smiled.

Cs: Ale pak přišli holubi.
En: But then the pigeons came.

Cs: Holubi létali kolem nich.
En: Pigeons were flying around them.

Cs: Eva měla v ruce kousek chleba.
En: Eva had a piece of bread in her hand.

Cs: Holubi se na něj vrhli.
En: The pigeons scrambled for it.

Cs: "Hej, to je můj chleba!
En: "Hey, that's my bread!"

Cs: " křičela Eva.
En: Eva shouted.

Cs: Holubi byli rychlí a drzí.
En: The pigeons were quick and cheeky.

Cs: Jan se pokusil holuby zahnat.
En: Jan tried to shoo them away.

Cs: Ale oni se vrátili.
En: But they came back.

Cs: Bylo to jako hra.
En: It was like a game.

Cs: Holubi chtěli jídlo a Jana a Evu to štvalo.
En: The pigeons wanted food, and Jan and Eva were annoyed.

Cs: "Pojďme to zkusit znovu," řekl Jan.
En: "Let's try again," Jan said.

Cs: Přitiskli se k sobě a zvedli mobil.
En: They pressed close together and raised the phone.

Cs: Ale znovu!
En: But again!

Cs: Holubi skočili do záběru.
En: The pigeons jumped into the shot.

Cs: Oba se smáli, i když byli trochu naštvaní.
En: Both were laughing, though a bit frustrated.

Cs: Na mostě bylo mnoho turistů.
En: There were many tourists on the bridge.

Cs: Někteří se smáli.
En: Some were laughing.

Cs: Jiní se fotili.
En: Others were taking photos.

Cs: Jan a Eva se nevzdávali.
En: Jan and Eva didn't give up.

Cs: "Musíme vymyslet plán," řekla Eva.
En: "We need to come up with a plan," Eva said.

Cs: "Možná, když budeme mít víc jídla, odejdou.
En: "Maybe if we have more food, they will leave."

Cs: " Koupili si pár housek od nedalekého stánku a rozdělili jídlo mezi holuby.
En: They bought a few rolls from a nearby stall and divided the food among the pigeons.

Cs: Holubi byli spokojení.
En: The pigeons were satisfied.

Cs: Jan a Eva konečně chvíli klidu.
En: Jan and Eva finally had a moment of peace.

Cs: Zvedli mobil, usmáli se a cvak!
En: They raised the phone, smiled, and click!

Cs: Perfektní selfie!
En: The perfect selfie!

Cs: "Podívej!
En: "Look!"

Cs: " řekla Eva a ukázala fotku.
En: said Eva, showing the photo.

Cs: "Vidíš tu krásnou věž?
En: "Do you see that beautiful tower?"

Cs: " Jan se usmál.
En: Jan smiled.

Cs: "Ano, a žádný holub!
En: "Yes, and no pigeons!"

Cs: " Smáli se spolu a pokračovali v procházení po mostě.
En: They laughed together and continued to stroll on the bridge.

Cs: Odpoledne se slunce začalo schovávat za obzorem.
En: In the afternoon, the sun started to hide behind the horizon.

Cs: Jan a Eva měli spoustu fotek a vzpomínek.
En: Jan and Eva had plenty of photos and memories.

Cs: Holubi už byli pryč.
En: The pigeons were gone.

Cs: Praha byla krásná.
En: Prague was beautiful.

Cs: A oni byli šťastní.
En: And they were happy.

Cs: "Pojďme se ještě jednou podívat na tu fotku," řekl Jan.
En: "Let's look at the photo one more time," Jan said.

Cs: Eva vytáhla mobil a oba se podívali.
En: Eva took out the phone, and they both looked.

Cs: Byla to ta nejhezčí fotka.
En: It was the most beautiful photo.

Cs: Bez holubů navždy.
En: Without pigeons forever.

Cs: A tak skončil jejich den na Karlově mostě.
En: And so their day on Charles Bridge ended.

Cs: Bylo to dobrodružství, které nikdy nezapomenou.
En: It was an adventure they would never forget.