From Shy Admirer to Street Mime: A Day on La Rambla

In this episode, we'll follow Jordi as he unexpectedly joins a group of street mimes on La Rambla to impress the girl he likes, leading to an unforgettable and colorful evening.

Ca: La Rambla brillava amb colors.
En: La Rambla was shining with colors.

Ca: Gent passejava amunt i avall.
En: People strolled up and down.

Ca: Jordi volia impressionar a Montserrat.
En: Jordi wanted to impress Montserrat.

Ca: Li agradava molt.
En: He liked her a lot.

Ca: Tenia una idea.
En: He had an idea.

Ca: Es faria passar per un artista de carrer.
En: He would pretend to be a street artist.

Ca: Jordi es va acostar a Montserrat.
En: Jordi approached Montserrat.

Ca: "Mira, Montse, avui seré un artista!
En: "Look, Montse, today I will be an artist!"

Ca: " va dir somrient.
En: he said with a smile.

Ca: Montserrat va riure.
En: Montserrat laughed.

Ca: "Endavant, Jordi!
En: "Go ahead, Jordi!"

Ca: "Al mateix moment, Jordi va notar una agrupació de mims.
En: At the same time, Jordi noticed a group of mimes.

Ca: Tot i no saber mimar, s'hi va unir.
En: Even though he didn’t know how to mime, he joined them.

Ca: Es va pintar la cara de blanc.
En: He painted his face white.

Ca: Va seguir els altres mims.
En: He followed the other mimes.

Ca: Jordi va començar a mimar.
En: Jordi started miming.

Ca: Feia moviments lents, com si estigués atrapat en una caixa invisible.
En: He made slow movements, as if he were trapped in an invisible box.

Ca: Montserrat el mirava amb curiositat.
En: Montserrat watched him with curiosity.

Ca: La gent s’aturava per veure’l.
En: People stopped to watch him.

Ca: Jordi se sentia còmode.
En: Jordi felt comfortable.

Ca: Però, un home gran, líder dels mims, li va xocar la mà.
En: But then, an old man, the leader of the mimes, bumped his hand.

Ca: "Benvingut, noi!
En: "Welcome, young man!"

Ca: " va dir l’home gran somrient.
En: said the old man, smiling.

Ca: Jordi va sentir-se atrapat.
En: Jordi felt trapped.

Ca: No podia marxar.
En: He couldn’t leave.

Ca: Si marxava, Montserrat l’hauria vist.
En: If he left, Montserrat would have seen him.

Ca: Així, va continuar mimant.
En: So, he continued miming.

Ca: Passaven les hores.
En: Hours passed.

Ca: Jordi estava cansat.
En: Jordi was tired.

Ca: Pensava en com sortir d’allà sense que Montserrat s’enfadés.
En: He thought about how to get out of there without Montserrat getting upset.

Ca: Després de molta estona, l'home gran va fer un senyal.
En: After a long time, the old man made a signal.

Ca: Tots els mims van fer un reverència final.
En: All the mimes made a final bow.

Ca: Era el moment perfecte.
En: It was the perfect moment.

Ca: Jordi va fer una gran reverència i va sortir.
En: Jordi made a big bow and left.

Ca: Montserrat va aplaudir fort.
En: Montserrat clapped loudly.

Ca: "Bravo, Jordi!
En: "Bravo, Jordi!

Ca: No sabia que eres un mim tan bo!
En: I didn't know you were such a good mime!"

Ca: " Jordi va riure.
En: Jordi laughed.

Ca: Estava abatut, però content que Montserrat estava feliç.
En: He was exhausted, but happy that Montserrat was pleased.

Ca: "Gràcies, Montse.
En: "Thanks, Montse.

Ca: Però no sé si seré mim altra vegada.
En: But I don't know if I'll be a mime again."

Ca: "Van caminar per La Rambla.
En: They walked along La Rambla.

Ca: La nit ja havia caigut.
En: Night had already fallen.

Ca: Jordi es va sentir orgullós.
En: Jordi felt proud.

Ca: Va impressionar Montserrat, encara que no ho hagués planejat així.
En: He had impressed Montserrat, even though he hadn’t planned it that way.

Ca: La Rambla seguia viva amb artistes i somriures.
En: La Rambla was still alive with artists and smiles.