From Village to Market: The Heartwarming Journey of Artis’s Jam

In this episode, we'll take you on a flavorful journey with Artis, a village jam maker, as he brings his mother's cherished recipes to life at the bustling Riga Central Market.

Lv: Rīgas Centrāltirgū smaržo pēc svaigiem dārzeņiem un ziediem.
En: The Riga Central Market smells of fresh vegetables and flowers.

Lv: Cilvēki šur tur aktīvi iepērkas.
En: People are busily shopping here and there.

Lv: Artis stāv pie sava stendiņa.
En: Artis is standing by his stall.

Lv: Viņš ir gatavs pārdot savu mājās gatavoto ievārījumu.
En: He is ready to sell his homemade jam.

Lv: Artis ir lauku cilvēks.
En: Artis is a country person.

Lv: Viņš dzīvo mazā ciemā netālu no Rīgas.
En: He lives in a small village near Riga.

Lv: Viņa mamma mācīja viņam gatavot ievārījumu.
En: His mother taught him how to make jam.

Lv: Artis mīl savas mammas receptes un vēlas, lai arī citi tās izbauda.
En: Artis loves his mother's recipes and wants others to enjoy them too.

Lv: Tāpēc viņš nolēma nākt uz tirgu.
En: That's why he decided to come to the market.

Lv: Rīta gaisma tikko sāk spīdēt.
En: The morning light is just beginning to shine.

Lv: Tirgus lēnām piepildās ar cilvēkiem.
En: The market is slowly filling up with people.

Lv: Artis rūpīgi izliek burkas uz stenda.
En: Artis carefully arranges the jars on his stall.

Lv: Ir avenes, zemenes un ābolu ievārījums.
En: There are raspberry, strawberry, and apple jams.

Lv: Viņa burkas ir skaistas un sakārtotas.
En: His jars are beautiful and neatly organized.

Lv: Debora ir pirmā pircēja, kas apstājas pie Arta stendiņa.
En: Debora is the first customer to stop by Artis's stall.

Lv: Viņa smaidīdama saka: “Sveiki, ko jūs šeit pārdodat?”
En: She smiles and says, “Hello, what are you selling here?”

Lv: Artis ar lepnumu atbild: “Mājas ievārījumu. Gatavots pēc mammas receptes.”
En: Artis proudly replies, “Homemade jam. Made using my mother’s recipes.”

Lv: Debora pagaršo zemeņu ievārījumu.
En: Debora tastes the strawberry jam.

Lv: Viņa uzreiz smaida plašāk. “Tas ir ļoti garšīgs! Es gribētu nopirkt trīs burkas,” viņa saka.
En: Her smile widens immediately. “This is very delicious! I’d like to buy three jars,” she says.

Lv: Artis jūtas priecīgs.
En: Artis feels delighted.

Lv: Viņam ir pirmais pārdevums.
En: He has made his first sale.

Lv: Vēl vairāk cilvēku sāk apstāties pie viņa stendiņa.
En: More people start to stop by his stall.

Lv: Katrs grib pagaršot dažādus veidus.
En: Everyone wants to taste the different types.

Lv: Daži cilvēki pērk vienu burku, bet citi pat desmit.
En: Some people buy one jar, while others buy even ten.

Lv: Tirgus kļūst aizvien rosīgāks.
En: The market becomes increasingly busy.

Lv: Artis ar prieku sveicina katru pircēju.
En: Artis cheerfully greets each customer.

Lv: Viņš piedāvā mazas garšvielas, lai cilvēki varētu pagaršot.
En: He offers small samples so people can taste.

Lv: Viņš stāsta par savu ciemu un to, kā ievārījums tiek gatavots.
En: He tells them about his village and how the jam is made.

Lv: Cilvēki klausās ar interesi.
En: People listen with interest.

Lv: Pēkšņi pie stendiņa nāk jauns vīrietis.
En: Suddenly, a young man comes to the stall.

Lv: Viņš ir bars ar draugiem.
En: He is with a group of friends.

Lv: Viņi smejas un runā skaļi.
En: They are laughing and talking loudly.

Lv: Vīrietis pamanīja ievārījumus un skaļi saka: “Vai šie ievārījumi ir tik labi, kā viņš saka?” Viņš smejas un grib nogaršot.
En: The man notices the jams and says loudly, “Are these jams as good as he says?” He laughs and wants to taste them.

Lv: Artis jūtas nedaudz nervozs, bet viņš piedāvā vīrietim garšošanas iespēju.
En: Artis feels a bit nervous but offers the man a tasting.

Lv: Viņš pats pagaršo aveņu ievārījumu un apklust.
En: The man tastes the raspberry jam and goes silent.

Lv: Viņš saka saviem draugiem: “Tas tiešām ir lielisks! Pērcim!” Viņa draugi ar nopirkt sešas burkas.
En: He says to his friends, “This is really great! Let’s buy some!” His friends end up buying six jars.

Lv: Artis beigu beigās ir ļoti laimīgs.
En: In the end, Artis is very happy.

Lv: Viņš gandrīz visas burkas ir pārdevis.
En: He has sold almost all his jars.

Lv: Viņš zina, ka izdevies iepriecināt daudz cilvēku.
En: He knows he has succeeded in delighting many people.

Lv: Artis saprot, ka viņa mājas ievārījums var būt cienījams tirgus produkts.
En: Artis realizes that his homemade jam can be a worthy market product.

Lv: Saulriets iestājas un tirgus sāk izskaisties.
En: The sun sets, and the market starts to clear out.

Lv: Artis sakārto savu stendiņu.
En: Artis tidies up his stall.

Lv: Viņš dodas mājās ar siltu sajūtu sirdī.
En: He heads home with a warm feeling in his heart.

Lv: Šodien Rīgas Centrāltirgū viņš pierādīja, cik īpašs ir viņa mājas ievārījums.
En: Today, at the Riga Central Market, he proved just how special his homemade jam is.