Frozen Laughter: A Winter Day of Friendship and Mishaps

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: På en iskald vinterdag i Bergen, den sjarmerende byen ved fjellene, trasket Lars uskyldig gjennom de frossne bakgatene. Ingrid, hans beste venn, fulgte tett bak, med kameraet sitt klart.
En: On a freezing winter day in Bergen, the charming city by the mountains, Lars innocently trudged through the frozen backstreets. Ingrid, his best friend, followed closely behind, her camera ready.

Nb: Lars hadde en rød lue på hodet, for å skjule de mørke lokkene mot den bitende kulden. Ingrid hadde på seg en lun hettegenser og holdt et stort kamera med begge hendene. Begge var de uvitende om det dramaet som snart skulle utspille seg.
En: Lars wore a red hat on his head, to shield his dark locks from the biting cold. Ingrid had on a cozy hoodie and held a large camera with both hands. Both were unaware of the drama that was about to unfold.

Nb: Plutselig skjedde det: Lars satte foten på en skjult isflekk. Med et stort “Wooah!”, gled Lars ut av kontroll. Men i stedet for å komme sin venn til unnsetning, fanget Ingrid øyeblikket på film.
En: Suddenly, it happened: Lars stepped on a hidden patch of ice. With a loud “Wooah!”, Lars slid out of control. But instead of coming to his friend’s aid, Ingrid captured the moment on film.

Nb: Ingrid kunne ikke hjelpe men le mens hun så Lars trippe og prøve å fange balansen. Lars snublet, han flakset med armene. Og kameraet, det rullet.
En: Ingrid couldn’t help but laugh as she watched Lars stumble and try to regain his balance. Lars tripped, he flailed his arms. And the camera, it rolled.

Nb: Til slutt, med et endelig “Woosh”, falt Lars flatt på bakken med et høylytt klask. Ingrid sluttet filmingen og løp for å hjelpe ham opp. Hun rakte ut hånden og Lars tok den, fortsatt litt rød i ansiktet av flauhet.
En: Finally, with a final “Woosh”, Lars fell flat on the ground with a loud thud. Ingrid stopped filming and rushed to help him up. She reached out her hand and Lars took it, still a bit red-faced from embarrassment.

Nb: “Er du ok, Lars”, spurte Ingrid, fortsatt med et smil på leppene.
En: “Are you okay, Lars,” Ingrid asked, still with a smile on her lips.

Nb: “Jeg er fint,” stønnet Lars, “men du vil ikke …. “
En: “I’m fine,” groaned Lars, “but you won’t believe…”

Nb: Men det var for sent. Ingrid hadde allerede sett det: Lars’ røde lue lå i en snøhaug, ikke langt unna.
En: But it was too late. Ingrid had already seen it: Lars’ red hat lay in a snowy pile, not far away.

Nb: Ingrid hentet luen, ristet den ren for snø og ga den tilbake til Lars.
En: Ingrid retrieved the hat, shook it clean of snow, and handed it back to Lars.

Nb: “Jeg skal slette videoen,” sa Ingrid, med en alvorlig tone, men et spøkefullt glimt i øyet. Lars så på henne, og visste at hun tullet. Og med et sukk lovet han å være mer forsiktig neste gang de gikk ut i iskaldt vær.
En: “I’ll delete the video,” said Ingrid, with a serious tone, but a playful twinkle in her eye. Lars looked at her, knowing she was joking. And with a sigh, he promised to be more careful next time they ventured out in the icy weather.

Nb: Dagen var full av latter og tårer, en dag å huske. Og selv om Lars falt og gjorde seg litt flau, var det fortsatt en utrolig dag for dem begge. For i hjertet av Bergen, under det kalde vinterværet, var varmen av vennskap mer enn nok til å holde dem fornøyde og lykkelige.
En: The day was filled with laughter and tears, a day to remember. And although Lars fell and felt a bit embarrassed, it was still an incredible day for both of them. For in the heart of Bergen, beneath the cold winter weather, the warmth of their friendship was more than enough to keep them content and happy.

Vocabulary Words:
en : On
iskald : freezing
vinter : winter
dag : day
Bergen : Bergen
sjarmerende : charming
byen : city
fjellene : mountains
Lars : Lars
uskyldig : innocently
trasket : trudged
gjennom : through
frossne : frozen
bakgater : backstreets
Ingrid : Ingrid
beste : best
venn : friend
fulgte : followed
nært : closely
bak : behind
kamera : camera
klart : ready
hadde på seg : wore
rød : red
lue : hat
skjule : shield
mørke : dark
lokker : locks
bitende : biting
kulden : cold
lun : cozy
hoodie : hoodie
holdt : held
stort : large
begge : both
uvitende : unaware
dramaet : drama
utspille : unfold
skjedde : happened
satte foten : stepped
skjult : hidden
flekk : patch
is : ice
høylytt : loud
wooah : wooah
gled : slid
kontroll : control
i stedet : instead
komme : coming
unnsetning : aid
fanget : captured
øyeblikket : moment
film : film
hjelpe : help
le : laugh
sett på : watched
trippe : stumble
prøve : try
gjenopprette : regain
balansen : balance
snublet : tripped
flakset : flailed
armene : arms
rullet : rolled
endelig : final
woosh : woosh
falt : fell
flatt : flat
bakken : ground
klask : thud
sluttet : stopped
løp : rushed
rakte : reached
hånd : hand
tok : took
litt : bit
rød i ansiktet : red-faced
flauhet : embarrassment
ok : okay
spurte : asked
smil : smile
leppene : lips
stønnet : groaned
tror : believe
for sent : late
sett : seen
snøhaug : snowy
haug : pile
langt : far
unna : away
hentet : retrieved
ristet : shook
ren : clean
ga : handed
tilbake : back
slette : delete
videoen : videoen
alvorlig : serious
tone : tone
spøkefullt : playful
glimt : twinkle
øyet : eye
så på : looking
tullet : joking
sukk : sigh
lovet : promised
forsiktig : careful
neste : next
gang : time
gikk ut : ventured
vær : weather
full av : filled
latter : laughter
tårer : tears
huske : remember
selv om : although
falt : fell
litt : bit
flau : embarrassed
utrolig : incredible
dag : day
begge : both
hjertet : heart
varmen : warmth
vennskap : friendship
nok : enough
holde : keep
fornøyde : content
lykkelige : happy