Frozen Waters: A Tale of Friendship and Adventure

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Novellen begynner midt i et livlig scenario.
En: The novella begins in the middle of a lively scenario.

Nb: Isbjørnklubben Bergen er samlet i sitt årlige arrangement.
En: The Polar Bear Club Bergen is gathered in their annual event.

Nb: Lars, en høy, aktiv mann i slutten av trettiårene, er en sentral skikkelse her.
En: Lars, a tall and active man in his late thirties, is a central figure here.

Nb: Ingrid, hans beste venn og videoer av alt og alle, filmer ham som han smiler og gruer seg til utfordringen.
En: Ingrid, his best friend and the recorder of everything and everyone, films him as he smiles and dreads the challenge.

Nb: Hun holder et videokamera stødig i hendene, bundet opp i en tykk vinterjakke.
En: She holds a video camera steady in her hands, bundled up in a thick winter jacket.

Nb: “Er du klar Lars?
En: “Are you ready, Lars?”

Nb: ” roper Ingrid.
En: shouts Ingrid.

Nb: Kameraet peker direkte på Lars, som nikker med et nervøst smil.
En: The camera points directly at Lars, who nods with a nervous smile.

Nb: Ingrid gir ham tommelen opp, og han går mot den frosne innsjøen.
En: Ingrid gives him a thumbs up, and he walks towards the frozen lake.

Nb: Det er den delen av arrangementet der alle hopper i det iskalde vannet.
En: It’s the part of the event where everyone jumps into the icy water.

Nb: Isen er blitt knust, og et stort hull er åpnet i midten for modige sjeler som Lars.
En: The ice has been broken, and a large hole is opened in the middle for brave souls like Lars.

Nb: Sprut av vann stiger når Lars hopper i innsjøen.
En: A splash of water rises as Lars jumps into the lake.

Nb: Ingrid fanger øyeblikket på video, mens resten av klubben heier.
En: Ingrid captures the moment on video, while the rest of the club cheers.

Nb: Plutselig blir jubelen til forskrekkede utrop.
En: Suddenly, the cheers turn into alarmed shouts.

Nb: Lars kommer ikke opp igjen.
En: Lars doesn’t resurface.

Nb: Han har undervurdert kulden og dybden av innsjøen.
En: He underestimated the cold and the depth of the lake.

Nb: Ingrid, som skjønner alvoret, kaster fra seg videokameraet.
En: Ingrid, understanding the seriousness, throws the video camera aside.

Nb: Hun vinker etter hjelp og flere erfarne klubbmedlemmer styrter mot innsjøen.
En: She waves for help, and several experienced club members rush towards the lake.

Nb: Raskt og effektivt drar de Lars opp fra det iskalde vannet, og en lege på stedet gir ham førstehjelp.
En: Quickly and efficiently, they pull Lars out of the icy water, and a doctor on-site administers first aid.

Nb: Dramaet ender like raskt som det begynte.
En: The drama ends as quickly as it began.

Nb: Lars blir bundet inn i et varmt teppe og oppvarmingen begynner.
En: Lars is wrapped in a warm blanket and the warming process begins.

Nb: Han skjelver og hoster, men ser gradvis bedre ut.
En: He shivers and coughs, but gradually looks better.

Nb: Alle puster lettet ut.
En: Everyone breathes a sigh of relief.

Nb: Ingrid er også lettet, men forlater stedet for å hente kameraet hun kastet fra seg.
En: Ingrid is relieved as well, but she leaves the scene to retrieve the camera she threw away.

Nb: Videoen er slutt, men den har fanget hele hendelsen.
En: The video is over, but it has captured the whole event.

Nb: Etter en stund, med en kopp varm kakao i hånden, sitter Lars og Ingrid i et varmt rom på den lokale hytten.
En: After some time, with a cup of hot cocoa in hand, Lars and Ingrid sit in a warm room at the local cabin.

Nb: Lars ler mens han ser på videoen Ingrid har filmet.
En: Lars laughs as he watches the video Ingrid filmed.

Nb: “Du er gal,” sier han til slutt, “men kanskje det er det som gjør oss til gode venner.
En: “You’re crazy,” he says in the end, “but maybe that’s what makes us good friends.”

Nb: “Historien ender på en glad note, med at Lars og Ingrid ble anerkjente isbjørner i klubben.
En: The story ends on a happy note, with Lars and Ingrid becoming recognized polar bears in the club.

Nb: Arrangementet i Bergen er alltid et høydepunkt på vinteren, og nå har de en uforglemmelig historie å fortelle.
En: The event in Bergen is always a winter highlight, and now they have an unforgettable story to tell.

Nb: Novellen viser oss at vennskap og eventyr går hånd i hånd, selv i de mest uventede situasjoner.
En: The novella shows us that friendship and adventure go hand in hand, even in the most unexpected situations.

Vocabulary Words:
novelle : novella
livlig : lively
scenario : scenario
Polar Bear Club : Polar Bear Club
Bergen : Bergen
event : annual
Lars : Lars
høy : tall
aktiv : active
mann : man
slutten av : late
trettiårene : thirties
sentral : central
skikkelse : figure
beste venn : best friend
videografer : recorder
filmer : films
smiler : smiles
gruer seg : dreads
utfordring : challenge
videokamera : video camera
stødig : steady
hendene : hands
bundet opp i : bundled up
tykk : thick
jakke : winter
vinterjakke : jacket
klar : ready
roper : shouts
direkte : directly