Glued Together: The Unexpected Adventures of a Lake Bled Picnic

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Jutro ob jezeru Bled je bilo sveže in mirno.
En: The morning by Lake Bled was fresh and calm.

Sl: Matej, Nina in Bojan so se odločili, da bodo imeli piknik ob jezeru.
En: Matej, Nina, and Bojan decided to have a picnic by the lake.

Sl: Pripeljali so odejo, hrano in orodje za popravilo starih lesenih klopi.
En: They brought a blanket, food, and tools to repair old wooden benches.

Sl: Matej je bila odgovorna oseba.
En: Matej was the responsible one.

Sl: Rad je popravljal stvari.
En: He liked fixing things.

Sl: Ko so prišli do klopi, je videl, da je ena deska odstopala.
En: When they reached the benches, he noticed that one board was loose.

Sl: Odločil se je, da bo to popravil zdaj.
En: He decided to fix it right then.

Sl: Vzel je lepilo iz torbe in začel delati.
En: He took glue out of his bag and started working.

Sl: “Kmalu bo vse kot novo,” je rekel z nasmehom.
En: “Soon everything will be like new,” he said with a smile.

Sl: Nina in Bojan sta se smejala in klepetala ob vodi.
En: Nina and Bojan laughed and chatted by the water.

Sl: Nista opazila, da je Matej imel težavo.
En: They didn’t notice that Matej was having trouble.

Sl: Zazrla sta se v lepe labode na jezeru.
En: They were gazing at the beautiful swans on the lake.

Sl: Čez nekaj minut je Matej zavpil, “Pomagajte!
En: A few minutes later, Matej shouted, “Help!

Sl: Zataknil sem se!
En: I’m stuck!”

Sl: “Nina in Bojan sta stekla k njemu.
En: Nina and Bojan ran to him.

Sl: Videla sta, da je Matej prilepljen na klop.
En: They saw that Matej was glued to the bench.

Sl: Njegove roke so bile trdno zalepljene na leseno desko.
En: His hands were firmly stuck to the wooden board.

Sl: “O moj bog, kaj zdaj?
En: “Oh my god, what now?!”

Sl: ” vpraša Nina.
En: asked Nina.

Sl: Bojan je pogledal naokoli.
En: Bojan looked around.

Sl: Ljudje so hodili mimo.
En: People were walking by.

Sl: Mislil je, kako bi Mateja rešili, ne da bi pritegnili pozornost.
En: He thought about how to free Matej without attracting attention.

Sl: “Poglej, tamle je kiosk,” reče Bojan.
En: “Look, there’s a kiosk over there,” said Bojan.

Sl: “Morda imajo nekaj, kar nam bo pomagalo.
En: “Maybe they have something that can help us.”

Sl: “Nina in Bojan sta stekla do kioska.
En: Nina and Bojan ran to the kiosk.

Sl: Vprašala sta prodajalko, če imajo kaj za odstranjevanje lepila.
En: They asked the saleswoman if she had anything to remove glue.

Sl: Prodajalka ju je čudno pogledala, a jima je dala acetonski raztopino.
En: She gave them a puzzled look but handed them an acetone solution.

Sl: Hvala, hvala!
En: “Thank you, thank you!”

Sl: ” je rekla Nina in z Bojanom hitela nazaj k klopi.
En: said Nina, rushing back to the bench with Bojan.

Sl: “Pazi, Matej, to bo mogoče malo bolelo,” je rekla.
En: “Careful, Matej, this might hurt a bit,” she said.

Sl: Počasi sta vlivala aceton na Matejeve roke.
En: Slowly, they poured the acetone on Matej’s hands.

Sl: Matej je stiskal zobe.
En: Matej gritted his teeth.

Sl: Čez nekaj časa so se njegove roke sprostile.
En: After a while, his hands came free.

Sl: “Vau, uspelo nam je!
En: “Wow, we did it!”

Sl: ” je rekel Bojan.
En: said Bojan.

Sl: Matej je pogledal svoje rdeče dlani in se nasmehnil.
En: Matej looked at his red palms and smiled.

Sl: “Hvala, ekipa!
En: “Thanks, team!

Sl: Naslednjič bom bolj pazljiv.
En: Next time I’ll be more careful.”

Sl: “Vsi trije so se usedli na odejo in se smejali zgodbi, ki jo bodo zdaj vedno pripovedovali.
En: All three sat on the blanket and laughed about the story they would always tell now.

Sl: Piknik ob jezeru Bled je bil rešen brez večje sramote.
En: The picnic by Lake Bled was saved without major embarrassment.

Sl: In tako so se končale njihove pustolovščine tistega mirnega jutra ob čudovitem jezeru Bled.
En: And so ended their adventures on that peaceful morning by the beautiful Lake Bled.

Vocabulary Words:
odejo : blanket
orodje : tools
popravljanje : repair
odgovorna : responsible
popravljati : fixing
deska : board
odstopala : loose
pritegniti : attract
prilepljen : glued
prodajalka : saleswoman
aceton : acetone
raztopina : solution
stiskal : gritted
dlani : palms
sramota : embarrassment
pustolovščine : adventures
mirno : calm
labode : swans
zazreti : gazing
sproščene : free
pazljiv : careful
kiosk : kiosk
odstranjevanje : remove
pozornost : attention
bolelo : hurt
trdno : firmly
klepetala : chatted
odgovornost : responsibility
panika : panic
težava : trouble