Guardians of Kuusamo: A Day in the Life of Dedicated Rangers

In this episode, we'll follow the heroic efforts of three dedicated park rangers as they patrol, protect, and preserve the vibrant Kuusamo National Park, encountering challenges and wildlife along the way.

Fi: Aurinko nousi lempeästi Kuusamon kansallispuiston yläpuolella.
En: The sun rose gently over the Kuusamo National Park.

Fi: Hanna, Mikko ja Tuomas heräsivät aikaisin.
En: Hanna, Mikko, and Tuomas woke up early.

Fi: He olivat puistonvartijoita.
En: They were park rangers.

Fi: Heidän työnsä oli huolehtia poluista ja eläimistä.
En: Their job was to take care of the trails and animals.

Fi: Hanna oli innostunut.
En: Hanna was excited.

Fi: Hän rakasti metsää.
En: She loved the forest.

Fi: Mikko oli tarkka ja huolellinen.
En: Mikko was meticulous and careful.

Fi: Hänestä oli tärkeää, että kaikki oli siistissä kunnossa.
En: He thought it was important that everything was tidy.

Fi: Tuomas oli ystävällinen ja auttavainen.
En: Tuomas was friendly and helpful.

Fi: Hän tunsi jokaisen polun ja eläimen.
En: He knew every trail and animal.

Fi: He lähtivät aamukierrokselle.
En: They set out on their morning patrol.

Fi: He kulkivat suositulla polulla nimeltä Karhunkierros.
En: They walked on a popular trail called Karhunkierros.

Fi: Puiden lehdet olivat värikkäitä.
En: The leaves on the trees were colorful.

Fi: Syksy oli tullut.
En: Autumn had arrived.

Fi: Yhtäkkiä Mikko pysähtyi.
En: Suddenly, Mikko stopped.

Fi: Hän huomasi maassa roskia.
En: He noticed litter on the ground.

Fi: "Joku on jättänyt roskia tänne", hän sanoi.
En: "Someone has left trash here," he said.

Fi: Hanna ja Tuomas katselivat ympärilleen.
En: Hanna and Tuomas looked around.

Fi: "Siivotaan ne pois", Tuomas ehdotti.
En: "Let’s clean it up," Tuomas suggested.

Fi: He keräsivät roskat nopeasti ja veivät ne roskikseen polun varrella.
En: They quickly gathered the litter and took it to a trash can along the path.

Fi: He jatkoivat matkaa.
En: They continued on their way.

Fi: Pian he kuulivat ääniä.
En: Soon they heard noises.

Fi: Se oli pieni hirvi.
En: It was a small moose.

Fi: Se oli eksynyt polulle.
En: It had strayed onto the trail.

Fi: Hanna lähestyi hitaasti.
En: Hanna approached slowly.

Fi: "Rauhoitu, pieni hirvi", hän kuiskasi.
En: "Calm down, little moose," she whispered.

Fi: Hirvi katsoi hetken pelokkaasti, mutta lopulta rauhoittui.
En: The moose looked frightened for a moment, but eventually calmed down.

Fi: Hanna auttoi sen takaisin metsään.
En: Hanna helped it back into the forest.

Fi: Polulla oli vielä paljon töitä.
En: There was still much work to be done on the trail.

Fi: Puut olivat kaatuneet polun tukkeeksi.
En: Trees had fallen and blocked the path.

Fi: Mikko ja Tuomas tarttuivat sahaan.
En: Mikko and Tuomas grabbed a saw.

Fi: He työskentelivät yhdessä.
En: They worked together.

Fi: "Yhteistyöllä tämä sujuu nopeasti", Mikko sanoi.
En: "With teamwork, this will go quickly," Mikko said.

Fi: He sahasivat puut paloiksi ja raivasivat polun.
En: They sawed the trees into pieces and cleared the path.

Fi: Kun he olivat valmiita, he palasivat leirille.
En: When they were done, they returned to the camp.

Fi: He olivat väsyneitä mutta onnellisia.
En: They were tired but happy.

Fi: He istuivat nuotion ääressä.
En: They sat by the campfire.

Fi: "Hyvin tehty, porukka", Tuomas kiitti.
En: "Well done, team," Tuomas thanked them.

Fi: Hannaa nauratti.
En: Hanna laughed.

Fi: "Teimme hyvää työtä tänään."
En: "We did good work today."

Fi: Viimeinen aurinkosäde katosi horisontin taa.
En: The last ray of sun disappeared behind the horizon.

Fi: Metsä hiljeni.
En: The forest grew silent.

Fi: Oli rauhallista.
En: It was peaceful.

Fi: Seuraavana aamuna he heräisivät taas aikaisin.
En: The next morning, they would wake up early again.

Fi: He olivat ylpeitä työstään.
En: They were proud of their work.

Fi: Metsä oli heidän kotinsa.
En: The forest was their home.

Fi: Kuusamon kansallispuisto kiitti heitä.
En: Kuusamo National Park thanked them.

Fi: He olivat sen suojelijoita.
En: They were its guardians.

Fi: Metsä ja polut olivat taas turvassa.
En: The forest and the paths were safe again.

Fi: He olivat tehneet tehtävänsä hyvin.
En: They had done their job well.

Fi: Ja niin he jatkoivat, päivästä toiseen, omistautuen metsäluonnon vaalimiseen.
En: And so they continued, day after day, dedicating themselves to the care of the forest nature.

Fi: Heidän työssään oli aina uutta löydettävää.
En: There was always something new to discover in their work.

Fi: Elämä puistonvartijoina oli haastavaa, mutta antoisaa.
En: Life as park rangers was challenging but rewarding.

Fi: Hei seisovat siellä, missä luonto ja ihminen kohtaavat.
En: They stood where nature and humans meet.