Guardians of the Cliffs: A Day with Aoife and Cian at Moher

In this episode, we'll join Aoife and Cian on a thrilling day at the Cliffs of Moher, where nature's beauty and the importance of safety collide.

Ga: Bhí Aoife agus Cian ag siúl in aice le hAillte an Mhothair.
En: Aoife and Cian were walking near the Cliffs of Moher.

Ga: Bhí an ghaoth bog agus an ghrian sa spéir.
En: The wind was gentle and the sun was in the sky.

Ga: Bhí an farraige mór, gorm faoi bhun na n-aillte.
En: The sea was vast and blue beneath the cliffs.

Ga: Bhí Aoife agus Cian ag obair mar threoraithe turais.
En: Aoife and Cian worked as tour guides.

Ga: Lá amháin, tháinig grúpa mór turasóirí.
En: One day, a large group of tourists arrived.

Ga: Bhí grúpaí ó SAM, Frainc agus an Spáinn.
En: There were groups from the USA, France, and Spain.

Ga: Bhí gá le heolas faoi stair na n-aillte.
En: Information about the history of the cliffs was needed.

Ga: Thosaigh Aoife ag caint leis an ngrúpa.
En: Aoife started talking to the group.

Ga: "Seo iad Aillte an Mhothair," a dúirt sí go bródúil.
En: "These are the Cliffs of Moher," she said proudly.

Ga: "Tá siad níos mó ná dhá chéad méadar ar airde.
En: "They are over two hundred meters high."

Ga: "Bhí Cian in aice léi.
En: Cian was beside her.

Ga: D'ardaigh sé a lámh.
En: He raised his hand.

Ga: "Bí cúramach ar an ngaoth," a dúirt sé.
En: "Be careful of the wind," he said.

Ga: "Bíonn sí an-láidir anseo.
En: "It is very strong here."

Ga: " D'fhéach na turasóirí síos na hailleacha.
En: The tourists looked down the cliffs.

Ga: Bhí siad iontach sásta leis an radharc.
En: They were very happy with the view.

Ga: Bhí duine amháin sa ghrúpa, fear dárbh ainm Jack, ag glacadh grianghraf.
En: One person in the group, a man named Jack, was taking photographs.

Ga: Chonaic Cian é ag dul ró-ghar don imeall.
En: Cian saw him getting too close to the edge.

Ga: "Jack, tar ar ais!
En: "Jack, come back!"

Ga: " a dúirt Cian go géar.
En: Cian said sharply.

Ga: Tháinig imní ar Aoife freisin.
En: Aoife became worried too.

Ga: D'éirigh Jack neirbhíseach freisin agus thóg sé céim ar gcúl.
En: Jack also became nervous and took a step back.

Ga: Bhí an aimsir ag éirí níos measa.
En: The weather was getting worse.

Ga: Bhraith Aoife frasaí báistí sa ghaoth.
En: Aoife felt raindrops in the wind.

Ga: Bhí gá le gníomhú go tapa.
En: Action needed to be taken quickly.

Ga: "Bí ag fágáil anois," a dúirt Aoife leis an ngrúpa.
En: "Leave now," Aoife said to the group.

Ga: Thosaigh siad ag siúl ar ais go dtí an bus.
En: They started walking back to the bus.

Ga: Nuair a bhí siad ar ais, bhí gach duine slán.
En: When they were back, everyone was safe.

Ga: Bhí buíochas mór ag na turasóirí le Aoife agus Cian.
En: The tourists were very grateful to Aoife and Cian.

Ga: "Go raibh maith agat," a dúirt bean ón ghrúpa.
En: "Thank you," said a woman from the group.

Ga: "Shábháil sibh sinn.
En: "You saved us."

Ga: "Bhí an bród ag Aoife agus Cian.
En: Aoife and Cian were proud.

Ga: "Tá sé iontach," a dúirt Cian.
En: "It's wonderful," Cian said.

Ga: "Ach tá sé tábhachtach freisin a bheith cúramach.
En: "But it is also important to be careful."

Ga: " D'fhill siad ar an gcarr agus d'fhág na Aillte.
En: They returned to the car and left the Cliffs.

Ga: Bhí siad sásta leis an obair a rinne siad.
En: They were happy with the work they had done.

Ga: Bhí grá acu do nádúr agus don tslándáil.
En: They loved nature and safety.

Ga: Bhí Aoife agus Cian i gcónaí réidh le cabhrú.
En: Aoife and Cian were always ready to help.

Ga: Le hAillte an Mhothair dá bhfanfaidís, bhí Aoife agus Cian ina gcaomhnóirí bródúla.
En: With the Cliffs of Moher nearby, Aoife and Cian were proud guardians.