Gunnar’s Journey: Triumph on Ice in Oslo

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Første dagen av det nye året.
En: The first day of the new year.

Nb: Solen titter frem i Oslo, lysene fra morgensolen bryter gjennom de høye trærne i Slottsparken.
En: The sun is peeking out in Oslo, the lights from the morning sun breaking through the tall trees in Slottsparken.

Nb: I den kalde vinterluften ser vi tre venner på skøytebanen – Lars, Ingrid og Gunnar.
En: In the cold winter air, we see three friends on the ice rink – Lars, Ingrid, and Gunnar.

Nb: Ingrid og Lars er allerede i full gang på isen.
En: Ingrid and Lars are already in full swing on the ice.

Nb: De glir lettkledd over isflaten, spøker og ler.
En: They glide effortlessly across the ice, joking and laughing.

Nb: De har gått på skøyter siden småbarns alder, så det er lett for dem.
En: They have been skating since they were young children, so it comes easy to them.

Nb: Men i bakgrunnen er det en som ikke finner det hele morsomt.
En: But in the background, there is one who doesn’t find it all that fun.

Nb: Det er Gunnar.
En: That’s Gunnar.

Nb: Gunnar har aldri prøvd skøyter før.
En: Gunnar has never tried skating before.

Nb: Han står alene på kanten av skøytebanen, ser på sine venner, vaklende usikkelig med sine nye hvite skøyter på føttene.
En: He stands alone at the edge of the rink, watching his friends, wobbling uncertainly with his new white skates on his feet.

Nb: “Kom, Gunnar!
En: “Come on, Gunnar!

Nb: Det er gøy!
En: It’s fun!”

Nb: ” roper Ingrid og vinker til ham med et stort smil.
En: shouts Ingrid, waving to him with a big smile.

Nb: Med mot samlet i brystet, trer Gunnar forsiktig ut på isen.
En: With courage gathered in his chest, Gunnar cautiously steps out onto the ice.

Nb: Han sklir, vingler og faller nesten med det samme.
En: He slides, wobbles, and almost falls right away.

Nb: Han prøver på nytt, sklir og faller igjen.
En: He tries again, slides and falls once more.

Nb: Han får seg noen meters mellomrom på skøyter før han faller igjen.
En: He manages to skate a few meters before falling again.

Nb: Men hver gang reiser han seg opp, fast bestemt.
En: But every time, he gets back up, determined.

Nb: Lars og Ingrid ler høyt av vennen sin.
En: Lars and Ingrid laugh out loud at their friend.

Nb: De kan ikke tro hvor morsomt det er å se Gunnar prøve å finne balansen på skøyter.
En: They can’t believe how funny it is to see Gunnar trying to find his balance on skates.

Nb: Men det lar dem også tenke på deres første gang.
En: But it also reminds them of their first time.

Nb: “Akkurat sånn var jeg også første gang!
En: “That’s exactly how I was the first time too!”

Nb: ” sier Lars, stadig leende.
En: says Lars, still smiling.

Nb: De ser på Gunnar som fortsetter å falle, reise seg igjen og prøve igjen.
En: They watch Gunnar continue to fall, get back up, and try again.

Nb: Lars og Ingrid er imponerte over vennens utholdenhet.
En: Lars and Ingrid are impressed by their friend’s perseverance.

Nb: Til slutt, etter mye øving, ser de noe utrolig.
En: Finally, after much practice, they see something incredible.

Nb: Gunnar, endelig, sklir feilfritt et godt stykke på isen.
En: Gunnar, finally, glides flawlessly a good distance on the ice.

Nb: Gunnar selv kan ikke tro det, han er sjokkert og ser seg rundt i vantro.
En: Gunnar himself can’t believe it, he is shocked and looks around in disbelief.

Nb: Dagene går, og Gunnar blir stadig bedre.
En: Days go by, and Gunnar keeps getting better.

Nb: Han faller mindre, skøyter lenger.
En: He falls less, skates farther.

Nb: Han gleder seg over de små triumfene, sine venners støtte og ler av egne feil.
En: He rejoices in the small triumphs, the support of his friends, and laughs at his own mistakes.

Nb: Selv isen føles ikke lenger så forrædersk og skremmende.
En: Even the ice no longer feels as treacherous and terrifying.

Nb: Og slik, i kulden og sollyset, med latter og fall, med mot og glede, lærer Gunnar å skøyte.
En: And so, in the cold and sunlight, with laughter and falls, with courage and joy, Gunnar learns to skate.

Nb: En morsom, vanskelig, men tilfredsstillende prosess.
En: A fun, challenging, but ultimately satisfying process.

Nb: Slik var den første gangen Gunnar gikk på skøyter, i vakre Oslo, med hans to gode venner, Ingrid og Lars, lerende og jublende ved hans side.
En: That was Gunnar’s first time skating, in beautiful Oslo, with his two good friends, Ingrid and Lars, laughing and cheering by his side.

Vocabulary Words:
dagen : day
år : year
solen : sun
Oslo : Oslo
lys : light
morgensolen : morning
trærne : tree
kalde : cold
venner : friend
skøytebanen : ice rink
skøyter : skate
le : laugh
falle : fall
balansen : balance
smil : smile
gøy : fun
mot : courage
forsiktig : cautiously
kanten : edge
se : watch
skli : slide
vakle : wobble
prøve : try
imponert : impressed
utholdenhet : perseverance
øving : practice
triumf : triumph
støtte : support
prosess : process
tilfredsstillende : satisfying