Harvest Day Tales: Friendship and Fine Wine in Cape Winelands

In this episode, we'll journey through the delightful Cape Winelands and experience the beauty of friendship, hard work, and the artistry of winemaking on harvest day.

Af: Die son het stadig oor die Kaapse Wynlande geklim.
En: The sun slowly rose over the Cape Winelands.

Af: Die oggend was vars en helder.
En: The morning was fresh and bright.

Af: Pieter, Elmarie en Jaco het werk gehad om te doen op die wynplaas.
En: Pieter, Elmarie, and Jaco had work to do on the wine farm.

Af: Die drie vriende het geweet dat vandag die oesdag was.
En: The three friends knew that today was the harvest day.

Af: Pieter het sy hoed reggesit en gekyk oor die wingerde.
En: Pieter adjusted his hat and looked over the vineyards.

Af: "Kom ons begin," het hy gesê met 'n glimlag.
En: "Let's begin," he said with a smile.

Af: Elmarie het 'n mandjie gevat en begin druiwe pluk.
En: Elmarie took a basket and started picking grapes.

Af: Jaco het die treintjie bestuur wat die druiwe na die kelder sou neem.
En: Jaco operated the small train that would take the grapes to the cellar.

Af: Die wingerde was vol ryk, pers druiwe.
En: The vineyards were full of rich, purple grapes.

Af: Elmarie het die druiwe versigtig gepluk en in haar mandjie gesit.
En: Elmarie picked the grapes carefully and placed them in her basket.

Af: Sy het gesing terwyl sy werk.
En: She sang while she worked.

Af: Haar stem was sag, maar vrolik.
En: Her voice was soft, but cheerful.

Af: Pieter het die druiwe in sy mandjie geleeg en by Jaco se treintjie ingegooi.
En: Pieter emptied his basket of grapes and threw them into Jaco's little train.

Af: "Vandag gaan ons baie goeie wyn maak," het hy gesê.
En: "Today, we will make very good wine," he said.

Af: Jaco het toegegee met 'n knik en die druiwe na die kelder begin neem.
En: Jaco nodded in agreement and started taking the grapes to the cellar.

Af: In die kelder was dit koel en donker.
En: In the cellar, it was cool and dark.

Af: Die reuk van vol ryke wyn het die plek gevul.
En: The smell of rich, full-bodied wine filled the space.

Af: Die drie vriende het die druiwe in die pers gedruk.
En: The three friends pressed the grapes into the press.

Af: Die sap het gespat en vlamrooi in die groot vate geloop.
En: The juice splashed and ran crimson into the large barrels.

Af: "Ons het goeie druiwe vanjaar," het Pieter gesê.
En: "We have good grapes this year," Pieter said.

Af: "Die wyn gaan heerlik wees.
En: "The wine will be excellent."

Af: "Die middag het die son begin sak.
En: By the afternoon, the sun started to set.

Af: Die lug was oranje en goud.
En: The sky was orange and gold.

Af: Pieter, Elmarie en Jaco het bymekaar gekom by die plaasdam.
En: Pieter, Elmarie, and Jaco gathered by the farm’s dam.

Af: Hulle was moeg, maar gelukkig.
En: They were tired, but happy.

Af: Pieter het 'n bottel wyn oopgemaak wat hulle die vorige jaar gemaak het.
En: Pieter opened a bottle of wine they had made the previous year.

Af: "Hie roep ons op goeie werk en goeie vriendskap," het Pieter gesê en die glase opgehef.
En: "Here’s to good work and good friendship," Pieter said, raising the glasses.

Af: Elmarie en Jaco het gelag en saamgedrink.
En: Elmarie and Jaco laughed and drank together.

Af: Hulle het diep asemgehaal en na die wingerde gekyk.
En: They took deep breaths and looked over the vineyards.

Af: Die dag was voltooi.
En: The day was complete.

Af: Hulle het geweet dat hul harde werk waardevol was.
En: They knew their hard work was valuable.

Af: Die wyn wat hulle gemaak het, was meer as net 'n drankie.
En: The wine they made was more than just a drink.

Af: Dit was die vrug van hul arbeid en die teken van hul vriendskap.
En: It was the fruit of their labor and a symbol of their friendship.

Af: Die nag het begin val oor die wynplaas.
En: Night began to fall over the wine farm.

Af: Die maan het helder geskyn oor die rye wingerde.
En: The moon shone brightly over the rows of vineyards.

Af: Die drie vriende het langs die plaasdam gesit en stories vertel van ouer dae.
En: The three friends sat by the dam, telling stories of days past.

Af: Hulle het geweet dat hulle die mooiste wyn in die Kaapse Wynlande maak, maar meer belangrik, hulle het die mooiste herinnerings saam gemaak.
En: They knew they made the finest wine in the Cape Winelands, but more importantly, they created the most beautiful memories together.

Af: So het die dag geëindig, vol werk en geluk.
En: Thus, the day ended, full of work and joy.

Af: Die wingerde sou rus vir 'n nag, om die volgende dag weer die siklus van groei en oes voort te sit.
En: The vineyards would rest for a night, to continue the cycle of growth and harvest the next day.

Af: En die vriendskap tussen Pieter, Elmarie en Jaco was so sterk soos die wortels van die wingerde.
En: And the friendship between Pieter, Elmarie, and Jaco was as strong as the roots of the vineyards.