Harvest Days: Friendship and Grape Picking at Lake Balaton

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Kora reggel volt a Balaton partján.
En: It was early morning on the shores of Lake Balaton.

Hu: A nap épp csak felkelt.
En: The sun had just risen.

Hu: A szőlőültetvényen csend honolt.
En: Silence reigned over the vineyard.

Hu: István, Anna és Zoltán gyűlt össze a sorok között.
En: István, Anna, and Zoltán gathered between the rows.

Hu: A három barát minden évben összejött a szüreten.
En: The three friends met for the harvest every year.

Hu: Szerették ezt az időszakot.
En: They loved this season.

Hu: Fényes nap várta őket.
En: A bright day awaited them.

Hu: A szőlőtőkék roskadoztak a bogyóktól.
En: The grapevines were laden with berries.

Hu: István félig megtöltött egy kosarat, és odalépett Annához.
En: István half-filled a basket and walked over to Anna.

Hu: „Szép napunk lesz, ugye?” – kérdezte mosolyogva.
En: ‘We’ll have a beautiful day, won’t we?’ he asked with a smile.

Hu: „Igen, István. A szőlő is csodás. Nézd csak!” – válaszolta Anna, és megmutatta a bogyókat.
En: ‘Yes, István. The grapes are wonderful. Just look!’ Anna replied, showing him the berries.

Hu: Zoltán a tőke másik végén dolgozott.
En: Zoltán was working at the other end of the vine.

Hu: „Gyorsan végezhetünk, ha így haladunk” – kiáltotta Zoltán.
En: ‘We can finish quickly if we keep this pace,’ Zoltán shouted.

Hu: A nap egyre magasabbra emelkedett.
En: The sun climbed higher and higher.

Hu: A barátok szorgalmasan dolgoztak.
En: The friends worked diligently.

Hu: Beszélgettek, nevettek. Élvezték egymás társaságát.
En: They talked, laughed, and enjoyed each other’s company.

Hu: Ebédidőben a gazda, András bácsi, hozott nekik finom kolbászt és friss kenyeret.
En: At lunchtime, the farmer, Uncle András, brought them some delicious sausage and fresh bread.

Hu: „Nagyon jól haladtok, gyerekek!” – dicsérte őket.
En: ‘You’re making great progress, kids!’ he praised them.

Hu: „Köszönjük, András bácsi!” – válaszoltak egyszerre.
En: ‘Thank you, Uncle András!’ they replied in unison.

Hu: Ebéd után folytatták a munkát.
En: After lunch, they continued their work.

Hu: A szőlőtőkék sora végtelennek tűnt.
En: The rows of grapevines seemed endless.

Hu: De nem panaszkodtak.
En: But they did not complain.

Hu: Tudták, hogy minden szőlőszem fontos.
En: They knew every grape was important.

Hu: Mire a nap nyugodni kezdett, elvégezték a munkát.
En: By the time the sun began to set, they had finished their work.

Hu: Fáradtan, de boldogan álltak a kosarak előtt.
En: Tired but happy, they stood in front of the baskets.

Hu: „Megcsináltuk!” – mondta István.
En: ‘We did it!’ said István.

Hu: „Ez volt az idei legjobb szüret.”
En: ‘This was the best harvest of the year.’

Hu: Anna mosolygott.
En: Anna smiled.

Hu: „Egész évben erre vártam.”
En: ‘I’ve been looking forward to this all year.’

Hu: Zoltán bólintott.
En: Zoltán nodded.

Hu: „Ezért érdemes keményen dolgozni.”
En: ‘This is why it’s worth working hard.’

Hu: András bácsi megveregette a vállukat.
En: Uncle András patted their shoulders.

Hu: „Nagyszerű munkát végeztetek. Köszönet nektek.”
En: ‘You did a great job. Thank you.’

Hu: A három barát elégedetten nézett körbe.
En: The three friends looked around with satisfaction.

Hu: A Balaton tükröződött a naplementében.
En: Lake Balaton reflected the sunset.

Hu: István, Anna és Zoltán tudták, hogy jövőre újra összegyűlnek.
En: István, Anna, and Zoltán knew they would gather again next year.

Hu: Újra együtt dolgoznak a szüreten.
En: They would work together during the harvest again.

Hu: És újra megélhetik ezt a csodás napot.
En: And they would relive this wonderful day.

Hu: A történet véget ért, de az emlék örökre megmarad.
En: The story ended, but the memory would last forever.

Vocabulary Words:
kora : early
reggel : morning
partján : shores
nap : sun
felkelt : risen
szőlőültetvényen : river
csend : silence
honolt : reigned
szőlőültetvényen : vineyard
gyűlt : gathered
sor : row
szüret : harvest
időszak : season
fényes : bright
várta : awaited
roskadoztak : laden
bogyók : berries
félig megtöltött : half-filled
mosolyogva : smile
válaszolta : replied
végén : end
gyorsan : quickly
haladunk : pace
szorgalmasan : diligently
ebédidőben : lunchtime
finom : delicious
kolbászt : sausage
haladtok : progress
dicsérte : praise
egyszerre : unison