Heatstroke: An Important Lesson for City Councilors

In this episode, we'll learn how three dedicated city council members realized the importance of self-care and setting boundaries after suffering from a serious case of heatstroke in a newly built sauna.

Sv: Erik, Hanna och Lars var alla medlemmar i stadens kommunfullmäktige.
En: Erik, Hanna and Lars were all members of the city council.

Sv: De kämpade varje dag för att ta rätt politiska beslut som skulle främja stadens invånare.
En: They fought every day to make the right political decisions that would benefit the city's residents.

Sv: En dag bestämde de sig för att de behövde ta en paus och koppla av i stadens nybyggda bastu.
En: One day they decided they needed to take a break and relax in the town's newly built sauna.

Sv: Värmen var påtaglig och svetten rann nerför deras ansikten, men de försökte ändå ha ett seriöst samtal om stadens budget.
En: The heat was palpable and the sweat was running down their faces, but they were still trying to have a serious conversation about the city's budget.

Sv: Erik började ta upp en viktig punkt, men då började han känna sig alltmer yr och illamående.
En: Erik began to raise an important point, but then he began to feel increasingly dizzy and nauseous.

Sv: Hans röst började skaka när han talade om behovet av att öka kommunens skatteintäkter.
En: His voice began to shake as he spoke about the need to increase the municipality's tax revenue.

Sv: Hanna försökte ge honom ett glas vatten, men han avböjde det och försökte fortsätta sitt tal.
En: Hanna tried to give him a glass of water, but he declined it and tried to continue his speech.

Sv: Lars, som såg att Erik inte alls mådde bra, försökte ta över samtalet och presentera sina egna idéer om budgeten.
En: Lars, who saw that Erik was not feeling well at all, tried to take over the conversation and present his own ideas about the budget.

Sv: Men även han började känna sig illamående och kunde knappt tala.
En: But he too began to feel nauseous and could barely speak.

Sv: De bestämde sig för att avsluta mötet tidigt och åka hem.
En: They decided to end the meeting early and go home.

Sv: När de väl kom ut ur bastun insåg de att de alla tre var helt utmattade och svaga.
En: Once they got out of the sauna, they realized that all three of them were completely exhausted and weak.

Sv: De bestämde sig för att söka medicinsk hjälp och kontaktade stadens läkare.
En: They decided to seek medical help and contacted the town doctor.

Sv: Läkaren sa till dem att de alla hade drabbats av värmeslag på grund av värmen och fuktigheten i bastun.
En: The doctor told them that they had all suffered heatstroke from the heat and humidity in the sauna.

Sv: De var tvungna att vila i flera dagar för att återhämta sig, men det positiva med händelsen var att de insåg hur mycket de hade tagit på sig som politiska ledare.
En: They had to rest for several days to recover, but the positive thing about the event was that they realized how much they had taken on as political leaders.

Sv: De inledde en diskussion om att minska sin arbetsbörda och ta mer tid för avkoppling, för att undvika liknande händelser i framtiden.
En: They began a discussion about reducing their workload and taking more time for relaxation, to avoid similar incidents in the future.

Sv: Tack vare den händelsen lärde sig Erik, Hanna och Lars att ta hand om sig själva och varandra, och att det är viktigt att lyssna på sin kropp och sätta gränser.
En: Thanks to that event, Erik, Hanna and Lars learned to take care of themselves and each other, and that it is important to listen to your body and set limits.

Sv: Och det var en viktig lärdom för dem alla.
En: And it was an important lesson for all of them.