High School Triumph: Krakow’s History Brings Friends Closer

In this episode, we'll embark on a journey with three friends who uncover Krakow's rich history and realize the strength of their teamwork in a thrilling history competition.

Pl: Słoneczne promienie padają na bruk Rynku Głównego w Krakowie.
En: Sunlight streams down onto the cobbles of the Main Market Square in Krakow.

Pl: Tłumy turystów przechadzają się po placu, podziwiając piękno starego miasta.
En: Crowds of tourists stroll around the square, admiring the beauty of the old town.

Pl: Wśród nich jest troje przyjaciół: Aleksander, Zofia i Michał.
En: Among them are three friends: Aleksander, Zofia, and Michał.

Pl: Są uczniami w liceum i mają ważne zadanie – przygotowują się do konkursu historycznego.
En: They are high school students and have an important task—they are preparing for a history competition.

Pl: Aleksander patrzy na Kościół Mariacki.
En: Aleksander looks at St. Mary's Basilica.

Pl: "Musimy zapamiętać, kiedy go zbudowano" – mówi.
En: "We need to remember when it was built," he says.

Pl: „To kluczowe pytanie.
En: "That's a key question."

Pl: ”Zofia podchodzi do pomnika Adama Mickiewicza.
En: Zofia approaches the statue of Adam Mickiewicz.

Pl: „Popatrzcie, to nasz narodowy poeta” – mówi.
En: "Look, that's our national poet," she says.

Pl: „Mickiewicz napisał wiele ważnych dzieł.
En: "Mickiewicz wrote many important works.

Pl: Może będą pytania o jego życie?
En: There might be questions about his life."

Pl: ”Michał uśmiecha się do swoich przyjaciół.
En: Michał smiles at his friends.

Pl: „Nie martwcie się” – mówi.
En: "Don't worry," he says.

Pl: „Mamy przewodnik po Krakowie i dużo czasu.
En: "We have a guidebook to Krakow and plenty of time.

Pl: Razem damy radę.
En: Together, we'll manage."

Pl: ”Trzech przyjaciół zasiada na ławce.
En: The three friends sit on a bench.

Pl: Otwierają książki i notatki.
En: They open their books and notes.

Pl: Aleksander czyta o historii miasta, Zofia o znanych postaciach, a Michał o ważnych zabytkach.
En: Aleksander reads about the city's history, Zofia about famous figures, and Michał about important landmarks.

Pl: Przygotowują się sumiennie, spędzając każdą wolną chwilę na nauce.
En: They prepare diligently, spending every free moment studying.

Pl: Następnego dnia przychodzą na konkurs.
En: The next day, they arrive at the competition.

Pl: Sala pełna jest młodych ludzi.
En: The room is full of young people.

Pl: Ich serca biją szybko.
En: Their hearts are racing.

Pl: Pierwsze pytanie dotyczy Kościoła Mariackiego.
En: The first question is about St. Mary's Basilica.

Pl: Aleksander odpowiada pewnie, zna odpowiedź.
En: Aleksander answers confidently, he knows the answer.

Pl: Drugie pytanie jest o Adama Mickiewicza.
En: The second question is about Adam Mickiewicz.

Pl: Zofia się nie waha, odpowiada od razu.
En: Zofia doesn't hesitate, she answers immediately.

Pl: Michał odpowiada na pytanie o Sukiennice, jeden z najważniejszych zabytków Krakowa.
En: Michał answers a question about the Cloth Hall, one of the most important landmarks in Krakow.

Pl: Kiedy ogłaszają wyniki, troje przyjaciół trzyma się za ręce.
En: When the results are announced, the three friends hold hands.

Pl: Wygrali pierwszy etap!
En: They won the first round!

Pl: Są szczęśliwi i dumni.
En: They are happy and proud.

Pl: Wiedzą, że ich praca przyniosła efekty.
En: They know their hard work paid off.

Pl: Wracają na Rynek Główny, by uczcić sukces.
En: They return to the Main Market Square to celebrate their success.

Pl: „To był dobry dzień” – mówi Aleksander.
En: "That was a good day," says Aleksander.

Pl: „Kraków jest piękny, a my znamy jego historię.
En: "Krakow is beautiful, and we know its history."

Pl: ”„Dziękuję wam za wsparcie” – dodaje Zofia.
En: "Thank you for the support," adds Zofia.

Pl: „Razem jesteśmy silni.
En: "Together we are strong."

Pl: ”A Michał podsumowuje: „To dopiero początek.
En: And Michał summarizes: "This is just the beginning.

Pl: Będziemy kontynuować naukę i zdobywać więcej wiedzy.
En: We will continue learning and gaining more knowledge."

Pl: ”Śmiejąc się i rozmawiając, spacerują po rynku.
En: Laughing and talking, they stroll around the square.

Pl: Ich przygoda z historią Krakowa dopiero się zaczyna, a przed nimi jest jeszcze wiele do odkrycia.
En: Their adventure with Krakow's history is just beginning, and much still awaits them to discover.