History Unveiled: Trakai Castle’s Secrets with Austėja & Mantas

In this episode, we'll follow Austėja and Mantas as they dive into the hidden secrets and rich history of Trakai Castle for their school project, uncovering ancient parchments and fascinating stories along the way.

Lt: Saulėlydis spalvino Trakų pilies bokštus šiltais oranžiniais atspalviais.
En: The sunset painted the towers of Trakai Castle with warm orange hues.

Lt: Rudenio lapai švelniai krito ant akmeninio takelio, kuriuo žingsniavo Austėja ir Mantas.
En: The autumn leaves gently fell onto the cobblestone path where Austėja and Mantas were walking.

Lt: Jie ėjo į pilies vidų, kur ruošėsi savo istorijos projektui.
En: They were heading inside the castle, preparing for their history project.

Lt: Abu vaikai turėjo pristatyti šią pilį mokyklos istorijos pamokai.
En: Both children had to present this castle for their school's history class.

Lt: „Austėja, ar paruošei skaidres?
En: "Austėja, did you prepare the slides?"

Lt: " – paklausė Mantas, bandydamas būti rimtas.
En: Mantas asked, trying to be serious.

Lt: Jiems dar trūko nemažai informacijos.
En: They still lacked quite a bit of information.

Lt: Austėja nusišypsojo.
En: Austėja smiled.

Lt: „Taip, turiu daug nuotraukų ir informacijos apie pilies viršutinę dalį bei riterių salę.
En: "Yes, I have many photos and information about the upper part of the castle and the knights' hall.

Lt: O tu, ką paruošei?
En: And you, what did you prepare?"

Lt: "Mantas parodė užrašų knygą.
En: Mantas showed his notebook.

Lt: „Aš turiu užrašus apie pilies tvirtovės istoriją ir Gedimino užkariavimus.
En: "I have notes on the history of the castle fortress and Gediminas’ conquests."

Lt: "Jie grižo į pilies muziejaus salę.
En: They returned to the museum hall of the castle.

Lt: Aukštos sienos ir senoviniai paveikslai lydėjo juos į didžiąją salę.
En: Tall walls and ancient paintings guided them into the great hall.

Lt: Šviesa čia buvo pritemdyta, tikriausiai norint pabrėžti senovės paslaptis.
En: The light here was dimmed, likely to emphasize the ancient secrets.

Lt: Austėja ir Mantas pasirinko staliuką netoli lango, iš kurio matėsi pilies kiemas.
En: Austėja and Mantas chose a table near a window, from which they could see the castle courtyard.

Lt: „Mums reikia rasti daugiau informacijos apie pilies statybą,“ – pasakė Austėja, išsitraukusi planšetą.
En: "We need to find more information about the construction of the castle," Austėja said, pulling out a tablet.

Lt: „Mokytoja sakė, kad tai svarbu.
En: "The teacher said it’s important."

Lt: “Mantas perbraukė ranka per užrašus.
En: Mantas ran his hand over the notes.

Lt: „Aš manau, kad galime rasti knygą čia, muziejus turi didelę biblioteką.
En: "I think we can find a book here, the museum has a large library."

Lt: “Jie nuvyko į biblioteką.
En: They went to the library.

Lt: Knygų lentynos buvo aukštos ir pilnos senovinių knygų.
En: The bookshelves were tall and full of ancient books.

Lt: Jie sklaidė įvairias istorijos knygas ir dokumentus, bandydami rasti reikiamą informaciją.
En: They browsed various history books and documents, trying to find the necessary information.

Lt: Tarp knygų jie surado senovinį pergamentą su pilies plano piešiniais ir aprašymais.
En: Among the books, they discovered an ancient parchment with drawings and descriptions of the castle plan.

Lt: „Tai nuostabu!
En: "This is amazing!"

Lt: “ – sušuko Austėja, švytėdama iš džiaugsmo.
En: Austėja exclaimed, shining with joy.

Lt: „Šis pergamentas parodys mūsų klasės draugams, kaip pilis buvo pastatyta.
En: "This parchment will show our classmates how the castle was built.

Lt: Jis labai vertingas.
En: It’s very valuable."

Lt: “Grįžo prie savo staliuko, jie peržiūrėjo pergamento informaciją ir įtraukė ją į savo projektą.
En: Returning to their table, they reviewed the information on the parchment and included it in their project.

Lt: Jie suplanavo struktūrą, ir Austėja paruošė skaidres, o Mantas surašė išsamius punktus.
En: They planned the structure, and Austėja prepared the slides, while Mantas wrote detailed points.

Lt: Pagaliau atėjo diena, kai jie pristatė savo projektą mokyklos klasėje.
En: Finally, the day arrived when they presented their project to the school class.

Lt: Vaikai stebėjosi spalvingomis skaidrėmis ir įdomiomis istorijomis apie Trakų pilį.
En: The children marveled at the colorful slides and fascinating stories about Trakai Castle.

Lt: Austėja ir Mantas stovi priekyje, kupini pasitikėjimo savimi.
En: Austėja and Mantas stood at the front, full of confidence.

Lt: Kai jie baigė, visa klasė prapliupo plojimais.
En: When they finished, the entire class burst into applause.

Lt: Mokytoja prieina ir šypsosi.
En: The teacher approached them, smiling.

Lt: „Puikus darbas.
En: "Excellent work.

Lt: Jūsų pristatymas buvo labai informatyvus ir įdomus.
En: Your presentation was very informative and interesting."

Lt: “Austėja ir Mantas nusišypsojo vienas kitam.
En: Austėja and Mantas smiled at each other.

Lt: Jie jautėsi labai patenkinti ir laimingi dėl savo darbo.
En: They felt very satisfied and happy with their work.

Lt: Projektas buvo sėkmingas, o jų žinios apie Trakų pilį dabar buvo turtingesnės nei bet kada.
En: The project was a success, and their knowledge about Trakai Castle was now richer than ever.

Lt: Ir taip jų nuostabi kelionė į praeitį baigėsi, palikusi daug gražių prisiminimų apie Trakų pilies paslaptis ir grožį.
En: And so their wonderful journey into the past ended, leaving behind many beautiful memories of the secrets and beauty of Trakai Castle.