Janusz’s Journey: Discover True Strength

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Był raz pewien Janusz.
En: There was once a certain Janusz.

Pl: Mieszkał na śląsku w małym miasteczku, gdzie wszyscy się znali.
En: He lived in Silesia in a small town where everyone knew each other.

Pl: Pewnego pięknego lata Janusz dostał zaproszenie na wesele swojego dobrego kolegi.
En: One beautiful summer, Janusz received an invitation to the wedding of his good friend.

Pl: Janusz bardzo się cieszył, że mógł być częścią tego szczególnego dnia.
En: Janusz was very happy that he could be a part of this special day.

Pl: Wiedział, że to wspaniała okazja, by założyć swój nowiutki garnitur, który kupił specjalnie na tę okazję.
En: He knew it was a great opportunity to put on his brand new suit, which he had bought especially for the occasion.

Pl: Był biały jak śnieg i czuł się wspaniale.
En: He was white as snow and felt great.

Pl: Nadszedł dzień ślubu, a Janusz wyglądał wyjątkowo elegancko.
En: The wedding day came, and Janusz looked extremely elegant.

Pl: Z dumą wszedł na salę weselną, gdzie wszyscy czekali na młodą parę.
En: He proudly entered the wedding hall, where everyone was waiting for the young couple.

Pl: Zagrała muzyka, a goście zaczęli tańczyć pierwszy taniec.
En: The music played and the guests began to dance the first dance.

Pl: Było wspaniale.
En: It was great.

Pl: Nagle, w trakcie tańca, coś strasznego się stało.
En: Suddenly, during the dance, something terrible happened.

Pl: Janusz, w trakcie swobodnych ruchów, przewrócił się na taczkę, której stał na jego drodze.
En: Janusz, in the course of free movements, fell over the wheelbarrow, which was standing in his way.

Pl: Włosy stojące na głowie, tragedia wydawała się nieunikniona.
En: Hair standing on head, tragedy seemed inevitable.

Pl: Garnitur Janusza zalał się czerwoną cieczą.
En: Janusz’s suit was flooded with red liquid.

Pl: To był barszcz!
En: It was borscht!

Pl: Janusz przypadkowo wylewał barszcz na swój nowiutki garnitur tuż przed ślubem młodej pary pierwszy taniec.
En: Janusz accidentally spilled borscht on his brand new suit just before the bride and groom’s first dance.

Pl: Janusz czuł, że mu topnieje serce w piersi.
En: Janusz felt that his heart was melting in his chest.

Pl: Cała sala zamarła w bezruchu.
En: The entire hall was still.

Pl: Goście się obrócili, by zobaczyć, co się stało.
En: The guests turned to see what had happened.

Pl: Janusz czuł się jak najgorszy człowiek na świecie.
En: Janusz felt like the worst person in the world.

Pl: Nie wiedział, co powiedzieć ani jak się usprawiedliwić.
En: He didn’t know what to say or how to justify himself.

Pl: Wszystko wydawało się stracone.
En: Everything seemed lost.

Pl: Jednak wtedy, zza tłumu gości, wybiegła samotna postać.
En: But then, from behind the crowd of guests, a lone figure ran out.

Pl: To była babcia młodej pary, która nosiła na specjalne okazje swoje najcenniejsze naszyjniki.
En: It was the bride and groom’s grandmother who wore their most treasured necklaces on special occasions.

Pl: Babcia podbiegła do Janusza, uśmiechnęła się i powiedziała: “Nie martw się, Januszu.
En: Grandma ran up to Janusz, smiled and said: “Don’t worry, Janusz.

Pl: To tylko garnitur.
En: It’s just a suit.

Pl: Liczy się to, co masz w sercu.”
En: It’s what’s in your heart that counts.”

Pl: Słowa babci przebudziły w Januszu ogromną determinację.
En: Grandma’s words awakened great determination in Janusz.

Pl: Bez wahania zdjął z siebie zalaną czerwoną barwą marynarkę i rzucił ją na ziemię.
En: Without hesitation, he took off his red-stained jacket and threw it on the ground.

Pl: Pokazał wszystkim, że to nie garnitur definiuje człowieka, ale jego postawa i uczucia.
En: He showed everyone that it is not the suit that defines a man, but his attitude and feelings.

Pl: Nagle, wszyscy goście zaczęli klaskać i okazywać wsparcie dla Janusza.
En: Suddenly, all the guests started clapping and showing support for Janusz.

Pl: Olbrzymie wesele, które patrzyło na scenę, teraz odzyskało radość i zabawę.
En: The huge wedding party that had been staring at the stage now regained its joy and fun.

Pl: Janusz został bohaterem wieczoru.
En: Janusz became the hero of the evening.

Pl: Był osadzony w pamięci wszystkich jako przykład prawdziwej odwagi i pokory.
En: He was imbedded in everyone’s memory as an example of true courage and humility.

Pl: Młoda para przyszła do Janusza i podziękowała mu za ten niezapomniany moment.
En: The young couple came to Janusz and thanked him for this unforgettable moment.

Pl: Wszystko skończyło się szczęśliwie.
En: All ended happily.

Pl: Janusz stał się symbolem odwagi i pokoru dla wszystkich gości na tym weselu.
En: Janusz became a symbol of courage and humility for all guests at this wedding.

Pl: Od tamtego dnia, Janusz zrozumiał, że to nie garnitur czyni człowieka.
En: From that day on, Janusz understood that it’s not the suit that makes the man.

Pl: To, co jest najważniejsze, to dobroć i umiejętność pokazania siebie takim, jakim się jest.
En: What is most important is kindness and the ability to show yourself as you are.

Pl: A garnitur?
En: And the suit?

Pl: Garnitur to tylko błahostka w porównaniu do prawdziwych wartości.
En: The suit is just a trifle compared to the true values.

Pl: I tak skończyła się historia o Januszu, który przypadkowo wylał barszcz na swój nowiutki garnitur tuż przed ślubem młodej pary pierwszy taniec.
En: And so ended the story of Janusz, who accidentally spilled borscht on his brand new suit just before the wedding of the young couple’s first dance.

Pl: Janusz odkrył, że prawdziwa siła kryje się w sercu, a nie w zewnętrznych okolicznościach.
En: Janusz discovered that true strength lies in the heart, not in external circumstances.

Vocabulary Words:
Janusz : Janusz
Śląsk : Silesia
miasteczko : town
lato : summer
zaproszenie : invitation
wesele : wedding
dobry kolega : good friend
szczególny dzień : special day
nowiutki garnitur : brand new suit
okazja : occasion
biały jak śnieg : white as snow
elegancki : elegant
sala weselna : wedding hall
muzyka : music
taniec : dance
straszne : terrible
trakcie swobodnych ruchów : course of free movements
taczkę : wheelbarrow
tragedia : tragedy
zalał : flooded
czerwoną cieczą : red liquid
barszcz : borscht
wylał : spilled
serce : heart
najgorszy człowiek : worst person
usprawiedliwić : justify
stracone : lost
babcia : grandmother
najcenniejsze naszyjniki : treasured necklaces
uśmiechnęła się : smiled
liczy się : counts
determinację : determination
zalaną czerwoną barwą marynarkę : stained jacket
definiuje : defines
postawa : attitude
uczucia : feelings
goście : guests
klaskać : clapping
wsparcie : support
bohater : hero
przykład : example
odwagi : courage
pokory : humility
niezapomniany moment : unforgettable moment
wartości : values
symbol : symbol
dobroć : kindness
umiejętność : ability
zewnętrznych okoliczności : external circumstances