Kampó: A Ten-Shot Tale of Friendship

In this episode, we'll take a journey with Gábor, as he learns that sometimes, a night of excess can lead to unexpected friendships and valuable life lessons.

Hu: Kampó: Gábor összevissza rendelt 10 lövés pálinkát és azt hitte, jól jár, de az éjszaka még hosszabb lett.
En: Kampó: Gábor ordered 10 shots of brandy and thought it was going well, but the night got even longer.

Hu: Gábor izgatottan próbált társaságot szerezni a sörözőben, de senkit sem talált.
En: Gábor excitedly tried to find company in the beer hall, but found no one.

Hu: Végül úgy döntött, hogy rendel magának egy kis pálinkát.
En: Finally, he decided to order himself some brandy.

Hu: Az asztalnál ülő pincér nő megkérdezte tőle, hogy hány lövést szeretne, és Gábor valahogy elbaltázta a számolást.
En: The waitress sitting at the table asked him how many shots he wanted, and Gábor somehow messed up the calculation.

Hu: Helyette, míg gondolkodott, véletlenül azt mondta: „Tegyél le tízet, kérlek!
En: Instead, while he was thinking, he accidentally said, "Put down a ten, please!"

Hu: ”A pincér meglepődött, de végül teljesítette a kérését.
En: The waiter was surprised, but finally granted his request.

Hu: Gábor hamarosan rájött, hogy hatalmas hiba volt ennyi pálinkát rendelni.
En: Gábor soon realized that it was a huge mistake to order so much brandy.

Hu: De már nem is volt visszaút, mert a poharak már az asztalon álltak.
En: But there was no going back, because the glasses were already on the table.

Hu: Gábor elkezdte kortyolgatni az italt, érzékelte, hogy egyre lötyögösebb, és a hosszú éjszaka még hosszabbá vált.
En: Gábor started sipping the drink, he felt that he was getting more and more sluggish, and the long night was getting even longer.

Hu: Időnként megpróbált találni valakit, akivel beszélgethet, de kezdetben mindenki visszahúzódott tőle a részegsége miatt.
En: Every now and then he tried to find someone to talk to, but at first everyone would shy away from him because of his drunkenness.

Hu: Végül egy másik ittas fickóhoz csapódott, és hamarosan barátságba kerültek.
En: She ended up bumping into another drunk guy and they soon became friends.

Hu: Az idő múlásával, az alkohol hatása erősödött, és Gábor később úgy érezte, hogy máshol van, függőágyban, ahol a pálinka adta selymes érzés tölti ki minden porcikáját.
En: Over time, the effect of alcohol became stronger, and Gábor later felt that he was somewhere else, in a hammock, where the silky feeling of the brandy filled every part of his body.

Hu: Felismerte, hogy talán túl sokat ivott, és hogy nem hiszi, hogy el tud majd jutni haza.
En: He realized that he might have had too much to drink and that he didn't think he would be able to make it home.

Hu: A barátja, aki szintén nagyon részeg volt, azt javasolta, hogy maradjanak ott az éjszakára, és aludjanak ott, az éjszaka szépen eltelt, és a reggel ragyogóan szép napsütésben kezdődött.
En: His friend, who was also very drunk, suggested that they stay the night and sleep there, the night passed nicely and the morning started in bright beautiful sunshine.

Hu: Gábor hálás volt, hogy barátot talált, és ezután minden héten találkoztak ugyanitt, abban a sörözőben, hogy megoszthassák az élményeiket, és hogy bámulhassák a várost.
En: Gábor was grateful to have found a friend, and after that they met every week in the same place, in that beer hall, to share their experiences and to gaze at the city.

Hu: Gábor sosem rendelt többé 10 lövés pálinkát ugyanazon éjszaka.
En: Gábor never again ordered 10 shots of brandy in the same night.