Lake Bled’s Unplanned Dip: A Friendship Tale

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Nekoč je bil čaroben kraj, obdan z visokimi gorami in zelenimi gozdovi, imenovan Bled.
En: Once upon a time, there was a magical place surrounded by high mountains and green forests, called Bled.

Sl: Sredi tega kraja je ležalo zrcalno jezero z majhnim otokom v sredini, na katerem je stal ponosno stari cerkev.
En: In the middle of this place lay a mirror-like lake with a small island in the center, on which stood the old church proudly.

Sl: Na topel in sončen dan so trije prijatelji, Ana, Luka in Maja, odšli na izlet k temu čudovitemu jezeru.
En: On a warm and sunny day, three friends, Ana, Luka, and Maja, went on a trip to this wonderful lake.

Sl: Ana, ki je bila vedno navdušena nad fotografiranjem, ni mogla upreti priložnosti, da bi posnela popoln selfie s cerkvijo v ozadju.
En: Ana, who was always enthusiastic about photography, couldn’t resist the opportunity to take a perfect selfie with the church in the background.

Sl: Stopila je na rob jezera, dvignila telefon in poskušala ujeti pravi kot za popolno sliko.
En: She stepped to the edge of the lake, raised her phone, and tried to capture the perfect angle for the photo.

Sl: Ampak oh, nesreča se je zgodila! Anin telefon je zdrsnil iz rok in z glasnim pljuskom pristal v jezeru.
En: But oh, an accident happened! Ana’s phone slipped from her hands and landed in the lake with a loud splash.

Sl: Ana, vsa prestrašena, je zakričala, ko je videla, kako se njen dragoceni telefon počasi potaplja v vodo.
En: Terrified, Ana screamed as she watched her precious phone slowly sinking into the water.

Sl: Luka in Maja sta hitro stekla do Ane, ko sta slišala njen klic na pomoč.
En: Upon hearing her call for help, Luka and Maja quickly ran to Ana.

Sl: “Brez skrbi, Ana, nekako ga bomo dobili nazaj,” je pomirjevalno rekel Luka.
En: “Don’t worry, Ana, we’ll find a way to get it back,” reassured Luka.

Sl: Pogledal je okoli in zagledal visoko vejo.
En: He looked around and spotted a high branch.

Sl: “Tole uporabimo za ribiško palico,” je predlagal, ko jo je odtrgal z drevesa.
En: “Let’s use this as a fishing rod,” he suggested as he tore it off the tree.

Sl: Maja je slekla čevelj in s hitrimi gibi razvezala vezalko.
En: Maja took off her shoe and swiftly untied the lace.

Sl: “To bo naša vrvica,” je rekla, ko je vezalko vezala na konico veje.
En: “This will be our fishing line,” she said as she tied the lace to the end of the branch.

Sl: Z improvizirano ribiško palico v rokah je Luka previdno položil konček shoelace v vodo, poskušajoč občutiti telefon pod površino.
En: With the improvised fishing rod in hand, Luka carefully placed the lace into the water, trying to feel for the phone beneath the surface.

Sl: Bilo je kot iskanje zaklada v neznanem oceanu.
En: It was like searching for treasure in an unknown ocean.

Sl: Maja in Ana sta zadrževali dih, upajoč na uspeh.
En: Ana and Maja held their breath, hoping for success.

Sl: In potem, po nekaj napetih minutah, je Luka začutil rahel trzaj na vezalki.
En: And then, after a few tense moments, Luka felt a slight tug on the lace.

Sl: Počasi in previdno je začel dvigovati vejo, in kot iz čudeža se je ob koncu shoelace pojavil Anin telefon, kapljajoč z vodo, a v enem kosu.
En: Slowly and carefully, he began to lift the branch, and as if by magic, Ana’s phone appeared at the end of the shoelace, dripping with water but still intact.

Sl: Ana je skočila od veselja in objela oba prijatelja.
En: Overjoyed, Ana jumped up and hugged both of her friends.

Sl: “Hvala, resnično sta moja heroja!” je vzkliknila s solzami olajšanja v očeh.
En: “Thank you, you are truly my heroes!” she exclaimed with tears of relief in her eyes.

Sl: Ko se je telefon posušil in začel delati, so skupaj ob jezeru naredili selfie – tokrat previdno, z vsi tremi nasmejanimi obrazi v okviru.
En: As the phone dried and started working again, they took a selfie by the lake – this time, carefully capturing all three smiling faces in the frame.

Sl: In tako se je končal dan poln trenutkov strahu in veselja; s prijateljstvom, ki je bilo močnejše kot katerakoli težava.
En: And so ended a day full of moments of fear and joy, with friendship that was stronger than any trouble.

Sl: Jezero Bled je bilo priča še eni zgodbi, ki bo ostala v spominu Ani, Luki in Maji za vedno.
En: Lake Bled bore witness to another story that would remain in the memories of Ana, Luka, and Maja forever.

Sl: In telefon? Ta bo naslednjič ostal varno v žepu, vsaj dokler ne bo čas za varno sliko ob čudovitem razgledu.
En: As for the phone? It would stay safely in the pocket next time, at least until it was time for a safe picture with a beautiful view.

Vocabulary Words:
čaroben : magical
obdan : surrounded
zrcalno : mirror-like
otok : island
ponosno : proudly
navdušena : enthusiastic
priložnosti : opportunity
selfie : selfie
nesreča : accident
zakričala : screamed
dragoceni : precious
prestrašena : terrified
pomirjevalno : reassured
veja : branch
ribiško palico : fishing rod
hitrimi : swiftly
razvezala : untied
zaklada : treasure
pod : beneath
površino : surface
trzaj : tug
v enem kosu : intact
od veselja : overjoyed
olajšanja : relief
kapljajoč : dripping
okviru : frame
poln : full
priča : witness
ostala : remain
spominu : memories