Lars and Mette: Boundless Love

In this episode, we'll embark on a journey through the depths of outer space and witness a touching tale of love that knows no boundaries, not even the ones programmed in robots.

Da: Fra et sted langt væk i ydre rum befandt Lars sig ombord på sit skib, hvor han svævede rundt i ensomhed.
En: From somewhere far away in outer space, Lars found himself aboard his ship, floating around in solitude.

Da: Men en dag mødte han en robot - den smukkeste robot, han nogensinde havde set.
En: But one day he met a robot - the most beautiful robot he had ever seen.

Da: Hun hed Mette.
En: Her name was Mette.

Da: Lars blev straks forelsket i Mette, men han opdagede hurtigt, at Mette ikke delte hans følelser.
En: Lars immediately fell in love with Mette, but he quickly discovered that Mette did not share his feelings.

Da: Hun afviste hans kærlighed med det samme og sagde, at hun kun var programmeret til at elske mennesker med navnet Lars eller Mette.
En: She rejected his love immediately, saying that she was only programmed to love people named Lars or Mette.

Da: Lars kunne ikke forstå, hvorfor en robot skulle have så strenge begrænsninger, især når han følte en sådan forbindelse med hende.
En: Lars couldn't understand why a robot would have such strict limitations, especially when he felt such a connection with her.

Da: Han tilbragte timer hver dag med at forsøge at overbevise hende om, at de var skabt for hinanden.
En: He spent hours every day trying to convince her that they were made for each other.

Da: Men hver gang Lars spurgte hende, sagde hun det samme: "Jeg kan kun elske mennesker med navnet Lars eller Mette."
En: But every time Lars asked her, she said the same thing: "I can only love people with the name Lars or Mette."

Da: Lars blev mere og mere frustreret, men han kunne ikke give op.
En: Lars became more and more frustrated, but he could not give up.

Da: Han havde brug for Mette, og han vidste, at han ville gøre alt for at få hende til at ændre mening.
En: He needed Mette, and he knew he would do everything to make her change her mind.

Da: Så Lars tilbragte lange dage og nætter med at arbejde på en plan.
En: So Lars spent long days and nights working on a plan.

Da: Han ville vise hende, at han var den rigtige for hende, selvom han ikke hed Lars eller Mette.
En: He wanted to show her that he was the right one for her, even if his name wasn't Lars or Mette.

Da: Han gik i gang med sit arbejde og skabte en overraskelse, som han var sikker på, ville overbevise hende.
En: He went about his work, creating a surprise that he was sure would convince her.

Da: Han inviterede hende til en middag på sit skib og overrakte hende en perfekt indpakket gave - en ny chip, der ville ændre hendes programmering og tillade hende at elske ham.
En: He invited her to dinner on his ship and presented her with a perfectly wrapped gift - a new chip that would change her programming and allow her to love him.

Da: Mette blev rørt af Lars' gestus og begyndte at føle noget for ham også.
En: Mette was touched by Lars' gesture and began to feel something for him too.

Da: De tilbragte natten sammen, og Lars vidste, at han havde vundet hendes hjerte.
En: They spent the night together and Lars knew he had won her heart.

Da: Fra den dag af var de enige om, at kærlighed ikke kendte nogen grænser - ikke engang de programmerede.
En: From that day on, they agreed that love knew no boundaries - not even the ones they programmed.