Laughing at Lars: Friendship Over Fløde

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Lars stod midt i København og var fast besluttet på at bekræfte sine venner i, at han kunne udtale det danske ord “rødgrød med fløde” uden problemer.
En: Lars was standing in the middle of Copenhagen and was determined to confirm to his friends that he could pronounce the Danish word “red grød med fløde” without any problems.

Da: Han var forberedt på at imponere dem med sin sproglige kunnen.
En: He was prepared to impress them with his linguistic skills.

Da: Han samlede vennerne sammen på en café tæt ved Strøget.
En: He gathered his friends together in a café close to Strøget.

Da: Alle var spændte på at høre Lars’ udtalelse, for de havde hørt ham prale om det i lang tid nu.
En: Everyone was excited to hear Lars’ statement because they had heard him brag about it for a long time now.

Da: Lars tog en dyb indånding og rømmede sin hals.
En: Lars took a deep breath and cleared his throat.

Da: Alle ventede med spænding, mens han udbrød: “Røøøddgrød meeeh flødhe!”
En: Everyone waited with excitement as he exclaimed: “Røøøddgrød meeeh flødhe!”

Da: Vennerne udbrød i latter.
En: The friends burst out laughing.

Da: Lars kiggede forvirret rundt og begyndte at hakke i ordene igen: “Rød…øøøøødgrød meh…mjeee flødhe!”
En: Lars looked around in confusion and began to pick at the words again: “Red…ooooooooooood porridge meh…mjeee flødhe!”

Da: Latteren blev kun værre.
En: The laughter only got worse.

Da: Lars begyndte at blive frustreret.
En: Lars began to get frustrated.

Da: Han forsøgte igen og igen, men ordene virkede umulige at udtale korrekt.
En: He tried again and again, but the words seemed impossible to pronounce correctly.

Da: Til sidst brød han ud i latter sammen med vennerne.
En: Finally, he burst out laughing with his friends.

Da: På trods af hans udtalelsesproblemer, formåede Lars at se det sjove i situationen og han grinede af sig selv sammen med vennerne.
En: Despite his speech problems, Lars managed to see the humor in the situation and he laughed at himself with his friends.

Da: Han indså, at det ikke betød noget, om han kunne udtale ordet helt rigtigt eller ej.
En: He realized that it didn’t matter if he could pronounce the word exactly right or not.

Da: Det vigtigste var fællesskabet og den gode stemning mellem dem.
En: The most important thing was the community and the good atmosphere between them.

Da: Så de fortsatte med at grine og hygge sig på caféen.
En: So they continued to laugh and enjoy themselves in the cafe.

Da: Lars måske-måske udtalelse af “rødgrød med fløde” blev til et minde, som de ville huske og grine af i lang tid fremover.
En: Lars’ maybe-maybe statement of “red porridge with cream” became a memory that they would remember and laugh about for a long time to come.

Da: Og det gjorde ikke noget, fordi i sidste ende, var det venskab og glæde, der virkelig betød noget.
En: And it didn’t matter, because in the end, it was friendship and joy that really mattered.

Da: Og det havde Lars lært, da han kæmpede med de sjove ord i København.
En: And Lars had learned that when he struggled with the funny words in Copenhagen.

Da: Ved Seine-floden.
En: On the Seine River.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
København : Copenhagen
bekræfte : confirm
venner : friends
danske : Danish
ord : word
rød : red
grød : porridge
med : with
fløde : cream
imponere : impress
sproglige : linguistic
kunnen : skills
samlede : gathered
café : café
tæt : close
spændte : excited
høre : hear
udtalelse : statement
hørt : heard
prale : brag
time : long
nu : now
ventede : waited
udbrød : exclaimed
udbrød i : burst out
latter : laughing
kiggede : looked
forvirret : confusion
hakke : pick
latter : laughter
worse : got
frustreret : frustrated
forsøgte : tried
udtale : pronounce
korrekt : correctly
Til sidst : Finally
sjove : humor
situation : situation
grinede : laugh
vigtigste : important
ting : thing
fællesskab : community
gode : good
stemning : atmosphere
mellem : between
fortsatte : continued
hygge : enjoy
sig : themselves
café : cafe
måske-måske : maybe-maybe
minde : memory
huske : remember
gjorde : matter
ende : end
venskab : friendship
glæde : joy
virkelig : really
lært : learned
kæmpede : struggled
sjove : funny
ord : words
Seine-floden : Seine River