Laughter in the Labyrinth: A Dubrovnik Tale

Fluent Fiction – Croatian
www.FluentFiction.org/Croatian
Story Transcript:
Hr: Usred sunčanog popodneva, kada su kameni zidovi Dubrovnika odbijali zlatne zrake, tri prijatelja, Ivana, Marko i Petar, odlučili su prošetati starim gradom.
En: On a sunny afternoon, as the stone walls of Dubrovnik reflected the golden rays, three friends, Ivana, Marko and Petar, decided to take a stroll through the old town.

Hr: Ivana je bila novopridošlica u gradu, a Marko i Petar, koji su bili domaći, htjeli su joj pokazati svaku ljepotu dubrovačke povijesti.
En: Ivana was a newcomer to the city, and Marko and Petar, who were locals, wanted to show her every beauty of Dubrovnik’s history.

Hr: Hodajući kroz uske uličice, naišli su na mnoštvo turista.
En: Walking through the narrow streets, they came across a crowd of tourists.

Hr: Svaki kutak staroga grada bio je prepun ljudi iz raznih krajeva svijeta.
En: Every corner of the old town was filled with people from various parts of the world.

Hr: Ivana, zanesena pričama i legendama koje su joj pričali prijatelji, gledala je oko sebe s otvorenim ustima.
En: Enthralled by the stories and legends her friends were telling her, Ivana looked around with her mouth wide open.

Hr: Došavši do poznate skulpture hobotnice, koja je djelovala kao da izranja iz kamenih popločenja, Marko je upravo tada primijetio neku zanimljivu građevinu i počeo pričati o njoj.
En: Reaching the famous octopus sculpture, which seemed to emerge from the stone pavement, Marko then noticed an interesting building and began to talk about it.

Hr: Ivana, koja je zakoračila unazad slušajući ga, okrenula se i, ne gledajući, spotaknula se o krak skulpture.
En: Ivana, who had stepped back to listen to him, turned and, not looking, stumbled over one of the octopus’s tentacles.

Hr: “Jao!
En: “Ouch!”

Hr: ” vrisnula je Ivana, uvjerena da je dodirnula pravu hobotnicu.
En: Ivana screamed, convinced that she had touched a real octopus.

Hr: Njezino iznenađenje i krik natjerali su skupinu turista da se počne smijati.
En: Her surprise and cry made the group of tourists start laughing.

Hr: Njezino lice je poprimilo boju dubrovačkih tepiha, crvenu od smijeha i neugodnosti.
En: Her face turned the color of Dubrovnik’s carpets, red from laughter and embarrassment.

Hr: Petar, koji je uvijek bio duša društva, počeo je klaunovski hodati oko skulpture, praveći se da i on misli da je hobotnica prava, dodatno nasmijavajući sve okupljene.
En: Petar, who had always been the life of the party, started clowning around the sculpture, pretending to also believe that the octopus was real, further amusing everyone gathered around.

Hr: Ivana, shvativši svoju pogrešku, nasmijala se sama sebi.
En: Realizing her mistake, Ivana laughed at herself.

Hr: “Ne vjerujem da sam to učinila,” rekla je kroz smijeh.
En: “I can’t believe I did that,” she said through laughter.

Hr: “Pa, ovo će barem biti priča koju ću pamtiti!
En: “Well, at least this will be a story to remember!”

Hr: “Marko je dodao, “I ne samo ti!
En: Marko added, “And not just for you!

Hr: Mislim da smo danas uljepšali dan svim tim turistima!
En: I think we’ve brightened the day for all these tourists!”

Hr: “Troje prijatelja se nakon toga nastavilo smijati i šetati, pričajući o drugim smiješnim situacijama koje su doživjeli.
En: The three friends continued to laugh and walk, talking about other funny situations they had experienced.

Hr: Grad je, s njihovim osmijesima i veseljem, postao još toplije mjesto.
En: With their smiles and joy, the city became an even warmer place.

Hr: Na kraju dana, Ivana je gledala u more, osjećajući se sretnom što je imala takve prijatelje, što je bila u tako čarobnom gradu i što je, bez obzira na malu neugodnost, stvorila uspomenu koja će je uvijek podsjećati na ljepotu i smijeh koji život može donijeti.
En: At the end of the day, Ivana looked out at the sea, feeling happy to have such friends, to be in such a magical city and to have, despite the small embarrassment, created a memory that would always remind her of the beauty and laughter that life can bring.

Vocabulary Words:
sunčan : sunny
odbijali : reflected
prošetati : stroll
novopridošlica : newcomer
zanesena : enthralled
krakovi : tentacles
popločenja : scarped
neugodnost : embarrassment
klaunovski : clowning
uljepšali : brightened
doživjeli : experienced
smijeh : laughter
veselje : joy
čaroban : magical
podsjećanje : reminder