Laughter & Spills: A Ljubljana Park Adventure

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Nekoč se je na sončen dan v Ljubljani zgodila prav posebna zgodba.
En: Once upon a sunny day in Ljubljana, a very special story took place.

Sl: Glavni junaki so bili trije prijatelji: Matej, Ana in Tjaša.
En: The main characters were three friends: Matej, Ana, and Tjaša.

Sl: Tisti dan so se odločili za izlet v Tivoli Park, da bi uživali v naravi in se malo razvedrili.
En: That day, they decided to take a trip to Tivoli Park to enjoy nature and have some fun.

Sl: Matej je bil vedno pripravljen na dogodivščine.
En: Matej was always ready for adventures.

Sl: Bil je športnik in rad se je smejal.
En: He was a sports enthusiast and loved to laugh.

Sl: Ana je bila vedno polna energije in njen smeh se je slišal daleč naokoli.
En: Ana was always full of energy, and her laughter could be heard from far away.

Sl: Tjaša pa je bila vedno umirjena in ljubila je fotografijo.
En: Tjaša, on the other hand, was always calm and loved photography.

Sl: Skupaj so bili nepremagljiva trojka.
En: Together, they were an unbeatable trio.

Sl: Medtem ko so se sprehajali med drevesi in občudovali zelenje parka, je Ana iz torbice vzela sladoled.
En: As they strolled among the trees and admired the greenery of the park, Ana took out an ice cream from her bag.

Sl: Bil je okusen, s čokoladnimi koščki in vaniljevo kremo.
En: It was delicious, with chocolate chunks and vanilla cream.

Sl: Tako zelo se je veselila prvega ugriza.
En: She was so looking forward to the first bite.

Sl: Matej se je odločil za vožnjo s kolesom po stezi ob ribniku, ko je opazil Ane in Tjaša, kako uživata v sladoledu.
En: Matej decided to ride his bike along the path by the pond when he noticed Ana and Tjaša enjoying their ice cream.

Sl: Mašil je šalo in rekel: “Pazi, da mi ne poliješ te majice, je moja srečna majica!
En: He made a joke and said, “Be careful not to spill ice cream on my shirt, it’s my lucky shirt!”

Sl: “Ana se je zasmejala in začela tekati za Matejem s sladoledom v roki.
En: Ana laughed and started running after Matej with the ice cream in her hand.

Sl: “Ujela te bom!
En: “I’ll catch you!”

Sl: ” je vzkliknila, ko je pospešila korak.
En: she exclaimed as she picked up her pace.

Sl: Toda, ko je Ana poskušala doseči Matesa na kolesu, se je spotaknila ob kamen na poti.
En: However, as Ana tried to reach Matej on his bike, she tripped over a stone on the path.

Sl: Izgubila je ravnotežje in, oh ne!
En: She lost her balance, and oh no!

Sl: Sladoled je poletel iz nje roke naravnost na Matejevo majico.
En: The ice cream flew from her hand straight onto Matej’s shirt.

Sl: Na njen obraz se je razlila rdečica.
En: A blush spread across her face.

Sl: Matej je hitro ustavil kolo in pogledal svojo majico.
En: Matej quickly stopped his bike and looked at his shirt.

Sl: Tam je bila velika lisa sladoleda.
En: There was a big ice cream stain.

Sl: “Ojoj, Matej, res mi je žal!
En: “Oh no, Matej, I’m really sorry!

Sl: Nisem hotela,” je rekla Ana in pristopila k njemu.
En: I didn’t mean to,” said Ana, approaching him.

Sl: Matej je pogledal Ano, pa pogledal svojo majico in nenadoma se je zasmejal.
En: Matej looked at Ana and then at his shirt, and suddenly burst into laughter.

Sl: “Saj ni panike,” je rekel.
En: “It’s okay,” he said.

Sl: “Srečna majica ali ne, važno je, da se dobro imamo.
En: “Lucky shirt or not, what matters is that we’re having a good time.”

Sl: “Tjaša je medtem vse dogajanje ujela v fotoaparat in rekla: “To bo pa odlična slika za spomin!
En: Meanwhile, Tjaša captured the whole scene with her camera and said, “This will make a great picture for memories!”

Sl: “Ana je obljubila, da bo očistila Matejevo majico, a Matej je pomahal z roko in predlagal, da gredo vsi skupaj na sladoled, da nadoknadi za nesrečo.
En: Ana promised to clean Matej’s shirt, but Matej waved his hand and suggested that they all go for ice cream together to make up for the accident.

Sl: Tako so se Matej, Ana in Tjaša smejali vse do sladoledarne, kjer so vsi izbrali največje kepice najboljših okusov.
En: So, Matej, Ana, and Tjaša laughed all the way to the ice cream parlor, where they all chose the biggest scoops of the best flavors.

Sl: Medtem ko so pelaščali po Tivoliju, so se pogovarjali o vseh pustolovščinah, ki jih še čakajo.
En: As they strolled through Tivoli, they talked about all the adventures that still awaited them.

Sl: In Matejeva majica?
En: And Matej’s shirt?

Sl: Bila je samo še opomba v zabavni zgodbi o prijateljstvu in poletnih dogodivščinah, ki jo bodo pripovedovali še mnoga leta.
En: It was just a footnote in the amusing story of friendship and summer adventures that they would tell for many years to come.

Vocabulary Words:
poseben : special
zgodba : story
junaki : characters
prijatelji : friends
izlet : trip
uživati : enjoy
narava : nature
razvedrilo : fun
dogodivščine : adventures
navdušenec : enthusiast
smeh : laugh
energija : energy
poslušal : heard
daleč : away
umirjen : calm
ljubila : loved
fotografijo : photography
nepremagljiv : unbeatable
trojka : trio
sprehajali : strolled
občudovali : admired
zelenje : greenery
okusen : delicious
čokolada : chocolate
koščki : chunks
vanilja : vanilla
krema : cream
veselila : looking forward
kolo : bike
poti : path