Living Life’s Adventures: Lars & Henrik’s Memorable Evening

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Lars og Henrik satt ved et bord på en koselig kafé i Oslo.
En: Lars and Henrik sat at a table in a cozy café in Oslo.

Nb: De hadde bestilt rødbærpudding med fløte til dessert, og nå prøvde de å uttale ordet “rødgrøt med fløte” perfekt unisont.
En: They had ordered red berry pudding with cream for dessert, and now they were trying to pronounce the word “red berry pudding with cream” in perfect unison.

Nb: “Husk, Lars, det må være helt perfekt denne gangen,” sa Henrik og rettet på brillerne sine.
En: “Remember, Lars, it has to be absolutely perfect this time,” said Henrik, adjusting his glasses.

Nb: “Ja, jeg er klar,” svarte Lars og tok opp en serviett for å tørke svetten fra pannen.
En: “Yes, I’m ready,” Lars replied, picking up a napkin to wipe the sweat from his forehead.

Nb: Ingrid, servitøren, smilte tålmodig og ba dem prøve igjen.
En: Ingrid, the waitress, smiled patiently and told them to try again.

Nb: “Rødbærp… rødbærgrøt med fløte,” mumlet Lars usikkert.
En: “Redberry p… redberry porridge with cream,” Lars muttered uncertainly.

Nb: Henrik ristet på hodet.
En: Henrik shook his head.

Nb: “Nei, nei, vi må fokusere bedre.
En: “No, no, we need to focus better.

Nb: La oss prøve igjen.”
En: Let’s try again.”

Nb: Et par ved et annet bord kikket bort på dem og begynte å fnise.
En: A couple at another table glanced over at them and started giggling.

Nb: “Rødgrøt med frote,” sa Lars og så på Henrik med håp i øynene.
En: “Red porridge with terrycloth,” said Lars and looked at Henrik with hope in his eyes.

Nb: “Hmm, nesten der,” sa Henrik og klødde seg i hodet.
En: “Hmm, almost there,” Henrik said, scratching his head.

Nb: “Vi er så nærme!”
En: “We’re so close!”

Nb: Ingrid tilbød dem vennlig hjelp.
En: Ingrid kindly offered them help.

Nb: “Husk å prøve å uttale hvert ord tydelig og langsomt.
En: “Remember to try to pronounce each word clearly and slowly.

Nb: Det vil hjelpe dere.”
En: It will help you.”

Nb: Lars nikket ivrig og klappet hendene sammen.
En: Lars nodded eagerly and clapped his hands together.

Nb: “Ja, vi kan klare dette!”
En: “Yes, we can do this!”

Nb: På nytt begynte de å konsentrere seg.
En: Again they began to concentrate.

Nb: “Rødbærp… rørdgrøt med fløte,” uttalte Henrik og rynket pannen.
En: “Redberry p… redberry porridge with cream,” stated Henrik, frowning.

Nb: Lars hevet øyenbrynene.
En: Lars raised his eyebrows.

Nb: “Nei, vent litt.
En: “No, wait a minute.

Nb: Jeg tror ikke vi sier det riktig…”

Plutselig kom en idé til Lars.
En: I don’t think we’re saying it right…” Suddenly an idea came to Lars.

Nb: “Jeg vet hva vi gjør feil!
En: “I know what we’re doing wrong!

Nb: La oss si ordene omvendt!”
En: Let’s say the words backwards!”

Nb: Henrik så skeptisk ut, men ga det et forsøk.
En: Henrik looked skeptical, but gave it a try.

Nb: “Etolf dem teørgrdør?”
En: “Etolf dem tea ear gardener?”

Nb: Lars og Henrik begynte å le høyt av sin rare fremgangsmåte, og Ingrid klarte ikke å holde seg alvorlig lenger.
En: Lars and Henrik began to laugh out loud at their strange approach, and Ingrid couldn’t stay serious anymore.

Nb: Snart lo hele kaféen sammen med dem.
En: Soon the whole cafe was laughing along with them.

Nb: Etter hvert som latteren avtok, innså Lars og Henrik at det ikke var så viktig å uttale ordet helt perfekt.
En: As the laughter subsided, Lars and Henrik realized that it wasn’t so important to pronounce the word perfectly.

Nb: Det viktigste var at de hadde det gøy sammen.
En: The most important thing was that they had fun together.

Nb: De betalte regningen, takket Ingrid for hjelpen og forlot kafeen med et smil om munnen.
En: They paid the bill, thanked Ingrid for her help and left the cafe with a smile on their face.

Nb: På veien hjem snakket de om alle de rare og morsomme øyeblikkene de hadde delt sammen.
En: On the way home they talked about all the weird and funny moments they had shared together.

Nb: “Dette var virkelig en minneverdig kveld,” sa Lars og la armen rundt Henrik.
En: “This was truly a memorable evening,” said Lars, putting his arm around Henrik.

Nb: “Ja, det var det,” svarte Henrik og lot vennskapet deres varme hjertet sitt.
En: “Yes, it was,” replied Henrik, letting their friendship warm his heart.

Nb: Og så, med den tilfredsstillende følelsen av glede og samhørighet, fortsatte de å utforske livets eventyr sammen, aldri å være redd for å mislykkes eller le av seg selv.
En: And so, with that satisfying sense of joy and togetherness, they continued to explore life’s adventures together, never afraid to fail or laugh at themselves.

Nb: For når alt kom til alt, visste de at det var de små øyeblikkene i livet som virkelig betydde noe.
En: Because when it all came down to it, they knew that it was the little moments in life that really mattered.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
Henrik : Henrik
bord : table
koselig : cozy
kafé : café
Oslo : Oslo
rødbærpudding med fløte : red berry pudding with cream
dessert : dessert
uttale : pronounce
perfekt : perfect
gangen : time
sa : said
rettet på : adjusting
brillerne : glasses
klar : ready
tok opp : pick up
serviett : napkin
tørke : wipe
svetten : sweat
pannen : forehead
servitøren : waitress
smilte : smiled
tålmodig : patiently
prøve igjen : try again
par : couple
kikket : glanced
fnise : giggling
fokusere : focus
bedre : better
prøve : try
hjelp : help
tydelig : clearly
langsomt : slowly
nikket : nodded
ivrig : eagerly
klappet : clapped
hendene : hands
sammen : together
uttalte : stated
rynket pannen : frowning
hevet : raised
øyenbrynene : eyebrows
idé : idea
omvendt : backwards
skeptisk : skeptical
le høyt : laugh out loud
fremgangsmåte : approach
alvorlig : serious
kafeen : cafe
avtok : subsided
viktig : important
gøy : fun
regningen : bill
takket : thanked
forlot : left
smil : smile
munnen : face
delt : shared
minneverdig : memorable
kveld : evening
vennskapet : friendship
varme : warm
hjertet : heart
tilfredsstillende : satisfying
glede : joy
samhørighet : togetherness
utforske : explore
livets eventyr : life’s adventures
redd : afraid
mislykkes : fail
le av seg selv : laugh at themselves
små øyeblikk : little moments
betydde : mattered