Lost and Found: A Lesson in Attention

In this episode, we'll join Adam and Katarzyna on a thrilling adventure through the bustling streets of Warsaw, where a lost passport leads to a moment of realization about the importance of attention and friendship.

Pl: Był ciepły dzień w Warszawie.
En: It was a warm day in Warsaw.

Pl: Adam, młody facet w okularach, trzymał w ręce swoją kamerę.
En: Adam, a young guy with glasses, held his camera in his hands.

Pl: Chciał zrobić sobie selfie na tle wielkiego, zatłoczonego miasta.
En: He wanted to take a selfie with the backdrop of the big, crowded city.

Pl: Obok niego stała Katarzyna, jego długoletnia przyjaciółka, z szerokim uśmiechem na twarzy.
En: Next to him stood Katarzyna, his longtime friend, with a wide smile on her face.

Pl: Pod Niebiosami Warszawy, na ulicy Marszałkowskiej, Adam wysunął telefon na selfie sticku.
En: Under the Skies of Warsaw, on Marszałkowska Street, Adam extended his phone on a selfie stick.

Pl: Chciał uchwycić wspaniałość tego miejsca.
En: He wanted to capture the grandeur of this place.

Pl: Słońce świeciło na Szpital Kliniczny, a kolejki ludzi czekały na zielone światło na kilka kroków dalej.
En: The sun was shining on the Clinical Hospital, and people queued, waiting for the green light just a few steps away.

Pl: Niestety, kiedy Adam robił zdjęcia, jego paszport wypadł z kieszeni.
En: Unfortunately, as Adam was taking pictures, his passport fell out of his pocket.

Pl: Przez zgiełk ulicy, nie zauważył tego.
En: He didn't notice it amidst the hustle and bustle of the street.

Pl: Dopiero po kilku minutach, kiedy już chciał się przesunąć, zauważył, że coś jest nie tak.
En: It was only after a few minutes, when he wanted to move, that he noticed something was wrong.

Pl: Goblin, jego portfel z paszportem, zniknął.
En: His passport and wallet had vanished.

Pl: Popłoch.
En: Panic.

Pl: Adam był przerażony.
En: Adam was terrified.

Pl: Biegł po tłumie, krzycząc i szukając swojego zgubionego dokumentu.
En: He ran through the crowd, shouting and searching for his lost document.

Pl: Katarzyna próbowała go uspokoić, ale to nic nie dawało.
En: Katarzyna tried to calm him down, but it was no use.

Pl: Czuł, jak jego serce bije, jakby chciało wyrwać się z piersi.
En: He felt his heart pounding as if it wanted to burst out of his chest.

Pl: Szukał paszportu wszechstronnie, a Katarzyna pomagała mu, przeszukując każdy kąt miejsca, gdzie ostatnio widziała Adama.
En: He searched for the passport thoroughly, and Katarzyna helped him, scouring every corner of the place where she last saw Adam.

Pl: Godziny mijały.
En: Hours passed.

Pl: Słońce zaczęło zachodzić.
En: The sun began to set.

Pl: Ulubiony smak kawy z okolicznej kawiarni już nie smakował tak samo.
En: The favorite flavor of coffee from the nearby cafe no longer tasted the same.

Pl: Jednak niespodziewanie Adam zauważył małą dziewczynkę, trzymającą w rękach brązowy portfel.
En: However, unexpectedly, Adam noticed a little girl holding a brown wallet in her hands.

Pl: Czy to mógł być jego zgubiony paszport?
En: Could it be his lost passport?

Pl: Adam podszedł do dziewczynki, pytając ją delikatnie, skąd ma ten portfel.
En: Adam approached the girl, gently asking her where she got that wallet from.

Pl: Dziewczynka, o imieniu Ania, opowiedziała, że znalazła go na ulicy, gdy szła z mamą na lody.
En: The girl, named Ania, told him that she found it on the street while walking with her mom to get ice cream.

Pl: Adam był bardzo wdzięczny dziewczynce.
En: Adam was extremely grateful to the girl.

Pl: Serce zaczęło mu bić spokojniej.
En: His heart began to beat more calmly.

Pl: W końcu, odzyskał swój zagubiony paszport.
En: Finally, he had recovered his lost passport.

Pl: Wyraził wdzięczność Ani i jej mamie, oferując kupno lodów.
En: He expressed his gratitude to Ania and her mom, offering to buy them ice cream.

Pl: Był szczęśliwy, że ten dzień się tak zakończył.
En: He was happy that the day ended this way.

Pl: Od tej pory, kiedy zaczynał robić zdjęcie, sprawdzał, czy wszystko ma przy sobie.
En: From then on, whenever he started taking a picture, he checked to make sure he had everything with him.

Pl: Ten dzień nauczył go, jak ważne jest zwracać uwagę na swoje rzeczy, zwłaszcza w tłumie.
En: This day taught him the importance of paying attention to his belongings, especially in a crowd.

Pl: Katarzyna zawsze przypominała mu o tej lekcji, kiedy byli razem w publicznych miejscach.
En: Katarzyna always reminded him of that lesson when they were together in public places.

Pl: Czy koniec był satysfakcjonujący?
En: Was the ending satisfying?

Pl: Tak, dla Adama z pewnością.
En: Yes, definitely for Adam.

Pl: Ale przede wszystkim był to dla niego ważny przypomnienie - aby zawsze zwracać uwagę na to, co istotne.
En: But above all, it was an important reminder for him to always pay attention to what matters.