Lost & Found: Love in the Grand Bazaar

explore the vibrant heart of Istanbul and witness a tale of companionship and charm in the Grand Bazaar's maze.

Tr: Bir gün Ayşe ile Mehmet İstanbul’a gelir.
En: One day, Ayşe and Mehmet come to Istanbul.

Tr: İstanbul çok güzel ve büyük bir şehirdir.
En: Istanbul is a very beautiful and big city.

Tr: İkisi de çok heyecanlıdır çünkü ilk kez Kapalıçarşı’ya gitmek üzeredirler.
En: They are both very excited because they are about to go to the Grand Bazaar for the first time.

Tr: Kapalıçarşı, renkli dükkânlarla ve kalabalık sokaklarla doludur.
En: The Grand Bazaar is full of colorful shops and crowded streets.

Tr: Ayşe ile Mehmet ellerini sıkıca tutarak içeri girer.
En: Ayşe and Mehmet hold hands tightly as they enter.

Tr: Ayşe, "Burada kaybolmayalım," diye fısıldar.
En: Ayşe whispers, "Let's not get lost here."

Tr: Mehmet gülümser ve "Merak etme, ben seninle olduğum sürece kaybolmayız," der.
En: Mehmet smiles and says, "Don't worry, as long as I'm with you, we won't get lost."

Tr: İkisi de etrafı dikkatle inceler.
En: Both of them carefully look around.

Tr: Her dükkan birbirinden ilginç şeylerle doludur.
En: Each shop is filled with interesting things.

Tr: Sağda el yapımı mücevherler, solda mis gibi kokan baharatlar.
En: Handmade jewelry on the right, fragrant spices on the left.

Tr: Ayşe bir yandan o güzel şeylere bakarken, bir yandan da Mehmet'in elini sıkıca tutar.
En: While Ayşe admires those beautiful things, she also holds Mehmet's hand tightly.

Tr: Derken, ikisi bir şal dükkânına girer.
En: Then, they enter a scarf shop.

Tr: Ayşe şallara hayran kalır.
En: Ayşe is amazed by the scarves.

Tr: Renk renk, desen desen şallar her yeri süslemiştir.
En: Scarves of all colors and patterns decorate the place.

Tr: Mehmet ise etraftaki eski saatlere bakmaktadır.
En: Meanwhile, Mehmet looks at the old clocks around.

Tr: Ne var ki, zaman nasıl geçtiğini anlamadan Ayşe ile Mehmet birbirlerinden ayrılır.
En: However, without realizing how time passed, Ayşe and Mehmet get separated from each other.

Tr: Ayşe bir süre sonra etrafına bakar ve Mehmet’i göremez.
En: After a while, Ayşe looks around and can't see Mehmet.

Tr: “Mehmet?” diye seslenir.
En: She calls out, "Mehmet?"

Tr: Ama Mehmet’in sesi gelmez.
En: But there is no response from Mehmet.

Tr: Ayşe endişelenmeye başlar.
En: Ayşe starts to worry.

Tr: Her yer o kadar kalabalıktır ki Mehmet’i bulması zordur.
En: The place is so crowded that it's hard for her to find Mehmet.

Tr: Tekrar tek tekrar dükkanların önünden geçer ama Mehmet yoktur.
En: She passes by the front of the shops over and over again, but Mehmet is not there.

Tr: Mehmet de Ayşe’yi aramaktadır.
En: Mehmet is also looking for Ayşe.

Tr: Etrafa Ayşe’nin ismini söyler ama cevap yoktur.
En: He calls out Ayşe's name, but there is no answer.

Tr: O da endişelenmeye başlar.
En: He starts to worry too.

Tr: İkisi de yollarını kaybetmiştir.
En: Both of them have lost their way.

Tr: Tam o sırada, bir dükkân sahibi Ayşe’nin endişeli yüzünü fark eder.
En: At that moment, a shop owner notices Ayşe's worried face.

Tr: Adam Ayşe’ye yaklaşır ve “Kızım, kayboldun mu?
En: The man approaches Ayşe and asks, "My dear, are you lost?

Tr: Yardım edebilir miyim?” diye sorar.
En: Can I help you?"

Tr: Ayşe hemen, “Evet, arkadaşımı kaybettim, onu arıyorum,” der.
En: Ayşe immediately says, "Yes, I lost my friend, I'm looking for him."

Tr: Dükkân sahibi gülümser ve “Merak etme, burası Kapalıçarşı.
En: The shop owner smiles and says, "Don't worry, this is the Grand Bazaar.

Tr: Burada kaybolmak kolay ama buluşmak da bir o kadar kolaydır,” diye cevap verir.
En: It's easy to get lost here, but it's also just as easy to meet up."

Tr: Bu arada Mehmet de başka bir dükkâncıya durumu anlatır.
En: Meanwhile, Mehmet explains the situation to another shopkeeper.

Tr: O dükkâncı ona bir buluşma noktası söyler: Çeşme başı.
En: The shopkeeper tells him a meeting point: the Fountain Head.

Tr: Mehmet hemen oraya doğru yürür.
En: Mehmet walks straight there.

Tr: Ayşe kalabalık içinde çeşme başına doğru gitmektedir.
En: Amidst the crowd, Ayşe walks towards the fountain head.

Tr: Mehmet'i orada görmek için sabırsızlanmaktadır.
En: She is eager to see Mehmet there.

Tr: Birkaç dakika sonra, Mehmet çeşmenin orada belirir.
En: A few minutes later, Mehmet appears at the fountain.

Tr: İkisi birbirlerine koşar ve sarılır.
En: They run towards each other and embrace.

Tr: Ayşe, “Çok korktum,” der.
En: Ayşe says, "I was so scared."

Tr: Mehmet gülümser ve “Seninle birlikteyken burada kaybolmak bile güzel,” der.
En: Mehmet smiles and says, "Even getting lost here is beautiful when I'm with you."

Tr: Ayşe ile Mehmet bu maceradan sonra hep birlikte dolaşmaya karar verir.
En: After this adventure, Ayşe and Mehmet decide to always go around together.

Tr: Kapalıçarşı’nın labirent gibi sokaklarında yürürken artık daha dikkatli olacaklardır.
En: As they walk through the maze-like streets of the Grand Bazaar, they will be more careful from now on.

Tr: Birlikte yeni yerler keşfetmenin, hatta bazen kaybolmanın bile bir macera olduğunu öğrenmişlerdir.
En: They have learned that exploring new places together, and sometimes even getting lost, is an adventure.

Tr: Ve Kapalıçarşı, onların sadece bir alışveriş yerinden daha fazlası, güzel bir anı olarak kalır.
En: And the Grand Bazaar remains more than just a shopping place for them, it becomes a beautiful memory.