Lost & Found: Nong’s Market Misadventure

In this episode, we'll immerse ourselves in a heartwarming adventure at an iconic Thai market, where young Nong learns the true meaning of kinship after a day of unexpected turns.

Th: วันหนึ่งที่ตลาดนัดจตุจักรที่มีคนมากมาย หนุ่มน้อยชื่อหน่องได้เดินทางไปกับพี่ชายของเขาชื่อสมชายและเพื่อนรักชื่อเข็ม เสียงคนพลุกพล่านและร้านค้ามากมายทำให้หน่องรู้สึกตื่นเต้นใจจดใจจ่อ
En: One day at the bustling Chatuchak Weekend Market, a young boy named Nong went with his older brother Somchai and his dear friend Kham. The noisy crowd and multitude of shops made Nong feel excited and attentive.

Th: หน่องเดินตามหลังสมชายในขณะที่เขากำลังมองหาร้านขายของเล่นที่เขาอยากได้มานานแล้ว แต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นดอกไม้สีสันสดใสที่ถูกขายอยู่ริมทางใจของเขาเต้นรัวด้วยความตื่นเต้น เขาชะงักและหยุดเดิน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะหาซื้อดอกไม้ให้แม่
En: As Nong followed behind Somchai, he noticed a colorful flower being sold by the roadside and his heart raced with excitement. He paused and stopped walking, thinking it was a good opportunity to buy the flower for his mother.

Th: ในขณะที่หน่องหยิบดอกไม้ขึ้นมาดู สมชายกับเข็มก็เดินต่อไปโดยไม่รู้ตัว หน่องหันไปมองด้านหลังและเห็นเงาของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เดินเฉียดๆ ไป ด้วยความคิดที่ว่านั่นคือสมชาย เขาจึงเดินเร็วๆไปตามแต่ไม่ได้เรียกหรือสังเกตุให้ดี
En: While Nong picked up the flower to inspect it, Somchai and Kham continued walking without realizing. Nong looked back and saw the silhouette of a tall man walking away. Assuming it was Somchai, he walked quickly to catch up without calling out or paying close attention.

Th: เขาตามไปจนถึงส่วนที่ขายหนังสือเก่าๆ แต่ในใจก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เขาทำความระลึกแล้วเขาได้ตกใจสุดขีด เมื่อเข้าใจว่าเขาได้ตามผู้ชายคนผิดที่รูปร่างเหมือนสมชาย
En: He followed until they reached the section selling old books, but in his heart, he felt something was not right. It suddenly dawned on him, and he was shocked to realize that he had followed the wrong man who resembled Somchai.

Th: หน่องหวนกลับไปที่ร้านดอกไม้แต่ก็ไม่พบกับสมชายหรือเข็ม เขาเริ่มร้องไห้และรู้สึกกลัวใจจนสั่น ขณะที่เขานั่งลงข้างทาง มองคนไปมาด้วยความสับสนและหวั่นไหว
En: Nong turned back to the flower shop, but did not find Somchai or Kham. He started crying and felt a trembling fear. As he sat down by the side of the road, he looked around in confusion and trepidation.

Th: แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคย "หน่อง หน่อง เธออยู่ไหน?" เป็นเสียงของเขมที่เรียกหาเขาด้วยความประหวั่นใจที่ไม่ต่างกัน หน่องรีบวิ่งไปหาเขมและบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก่อนที่พวกเขาจะพบกับสมชายที่กำลังวิ่งหาหน่องมาพร้อมกับดอกไม้อันงดงามในมือ
En: Then, he heard a familiar voice calling out, "Nong, Nong, where are you?" It was Kham calling out to him with the same anxious heart. Nong hurried to find Kham and told him everything that had happened before they found Somchai, who was running towards Nong with a beautiful flower in hand.

Th: ทั้งสามคนกอดกันอย่างโล่งอก พวกเขายิ้มและหัวเราะผ่านน้ำตา สมชายจับมือหน่องแน่นและเขมก็ยิ้มให้แสดงความโล่งใจ ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความผูกพัน พวกเขาเดินกลับไปยังที่ที่รู้จักเพื่อหาทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หน่องก็ไม่เคยลืมที่จะมองหลังและเดินใกล้ๆ กับสมชายและเขมแล้ว
En: The three of them embraced each other openly, smiling and laughing through their tears. Somchai held Nong's hand tightly, and Kham smiled to show relief. With their hearts full of connection, they walked back to familiar places to find a safe way back home. From that moment on, Nong never forgot to look back and walk closely with Somchai and Kham.