Lost in Amsterdam: A Windy Adventure of Courage and Friendship

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Op een grijze dag in Amsterdam zaten Daan, Sofie, en Lars in een café lekker warm te genieten van een kopje chocolademelk.
En: On a grey day in Amsterdam, Daan, Sofie, and Lars sat in a cozy café, enjoying a cup of hot chocolate.

Nl: Buiten waaide de wind erg hard.
En: Outside, the wind was blowing very hard.

Nl: Maar ze moesten toch naar huis fietsen.
En: But they had to ride their bikes home.

Nl: Daan, de oudste, was het eerst klaar.
En: Daan, the oldest, finished first.

Nl: Hij zei, “Kom op, het is tijd om te gaan.
En: He said, “Come on, it’s time to go.”

Nl: ” Sofie en Lars keken elkaar aan.
En: Sofie and Lars looked at each other.

Nl: Ze voelden de kou van de wind al wanneer ze naar buiten keken.
En: They could already feel the cold wind as they looked outside.

Nl: Buiten op hun fietsen, zette het trio hun mutsen op.
En: Outside on their bikes, the trio put on their hats.

Nl: Ze begonnen door de koude wind van Amsterdam te fietsen.
En: They started riding through the cold wind of Amsterdam.

Nl: Lars, de jongste, had een beetje moeite om zijn evenwicht te bewaren.
En: Lars, the youngest, had a little trouble keeping his balance.

Nl: Daan en Sofie moesten lachen.
En: Daan and Sofie laughed.

Nl: Maar toen, als een grap van de wind, begonnen ze allemaal uit koers te geblazen.
En: But then, as if in a joke from the wind, they all started getting blown off course.

Nl: Eerst Daan, toen Sofie, en eindelijk, Lars.
En: First Daan, then Sofie, and finally, Lars.

Nl: Ze lachten zo hard dat ze hun buik voelden pijn doen.
En: They laughed so hard that their stomachs hurt.

Nl: Maar de lachbui was snel voorbij toen ze zich realiseerden dat ze waren verloren.
En: But the laughter quickly faded when they realized they were lost.

Nl: In de harde wind, waren ze de weg kwijt in Amsterdam.
En: In the harsh wind, they had lost their way in Amsterdam.

Nl: Ze probeerden terug te fietsen, maar de wind was te sterk.
En: They tried to ride back, but the wind was too strong.

Nl: Toen had Sofie een idee.
En: Then Sofie had an idea.

Nl: Ze herinnerde zich iets.
En: She remembered something.

Nl: Een groot gebouw dat ze hadden gezien voordat de wind hen wegblies.
En: A big building they had seen before the wind blew them away.

Nl: Het was de Westertoren.
En: It was the Westertoren.

Nl: “Laten we die kant op fietsen,” zei ze.
En: “Let’s bike in that direction,” she said.

Nl: Het was niet makkelijk.
En: It wasn’t easy.

Nl: Ze vielen een paar keer.
En: They fell a few times.

Nl: De wind bleef waaien.
En: The wind kept blowing.

Nl: Maar ze gaven niet op.
En: But they didn’t give up.

Nl: Met elke trap kwamen ze dichterbij.
En: With every pedal, they got closer.

Nl: Totdat ze uiteindelijk daar stonden, uitgeput maar blij.
En: Until finally, they stood there, exhausted but happy.

Nl: Ze keken omhoog naar de Westertoren.
En: They looked up at the Westertoren.

Nl: Terug in het café, met een nieuwe kopje chocolademelk, lachten ze om hun avontuur.
En: Back in the café, with a fresh cup of hot chocolate, they laughed about their adventure.

Nl: De dag was niet zoals ze dachten dat het zou zijn.
En: The day wasn’t what they thought it would be.

Nl: Maar het was een dag die ze voor altijd zullen herinneren.
En: But it was a day they will remember forever.

Nl: En zo eindigt het verhaal van Daan, Sofie, en Lars.
En: And so ends the story of Daan, Sofie, and Lars.

Nl: Een verhaal over moed en vriendschap.
En: A story about courage and friendship.

Nl: En over Amsterdam, waar zelfs de wind een avontuur kan brengen.
En: And about Amsterdam, where even the wind can bring an adventure.

Vocabulary Words:
Amsterdam : Amsterdam
Daan : Daan
Sofie : Sofie
Lars : Lars
café : café
chocolademelk : hot chocolate
wind : wind
fietsen : bikes
buiten : outside
lekker warm : cozy
oudste : oldest
tijd : time
gaan : go
kou : cold
mutsen : hats
fietsen : riding
jongste : youngest
evenwicht : balance
lachten : laughed
buik : stomachs
verloren : lost
harde : harsh
weg : way
fietsen : ride
sterk : strong
idee : idea
gebouw : building
kant : direction
trap : pedal
dichterbij : closer