Lost in Amsterdam: Finding Home Among Tulips and Towers

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Fietswielen zoeven over het pad.
En: Bicycle wheels zoom over the path.

Nl: Maarten houdt van fietsen.
En: Maarten loves cycling.

Nl: Hij vindt het leuk om door de straten van Amsterdam te rijden.
En: He enjoys riding through the streets of Amsterdam.

Nl: De zon schijnt en de huizen zijn mooi.
En: The sun is shining and the houses are beautiful.

Nl: De grachten zijn als blauwe linten tussen de oude huizen.
En: The canals are like blue ribbons between the old houses.

Nl: Maar vandaag is anders.
En: But today is different.

Nl: Maarten is verdwaald.
En: Maarten is lost.

Nl: De paden zijn vreemd.
En: The paths are unfamiliar.

Nl: De huizen zijn niet bekend.
En: The houses are not recognizable.

Nl: Maarten is in de war.
En: Maarten is confused.

Nl: De grachten schitteren niet meer zo vrolijk.
En: The canals no longer sparkle so cheerfully.

Nl: Maarten stopt om rond te kijken.
En: Maarten stops to look around.

Nl: Waar is hij?
En: Where is he?

Nl: Hij ziet alleen een groot veld.
En: He sees only a large field.

Nl: En knip, knap, knip: het veld is vol met tulpen.
En: And clip, clop, clip: the field is full of tulips.

Nl: Rode, gele, roze – zoveel kleuren.
En: Red, yellow, pink – so many colors.

Nl: Het tulpenveld is als een kleurenfeest.
En: The tulip field is like a colorful festival.

Nl: Maar Maarten is niet blij.
En: But Maarten is not happy.

Nl: Hij is bang.
En: He is scared.

Nl: Hoe komt hij thuis?
En: How will he get home?

Nl: Maarten begint te fietsen.
En: Maarten starts cycling.

Nl: Hij rijdt langzaam.
En: He rides slowly.

Nl: Hij probeert de weg te vinden.
En: He tries to find his way.

Nl: Hij ziet een oude molen.
En: He sees an old windmill.

Nl: Is die molen bij hem thuis?
En: Is that windmill near his home?

Nl: Nee, dat is het niet.
En: No, it is not.

Nl: Hij ziet een brug.
En: He sees a bridge.

Nl: Is die brug bij hem thuis?
En: Is that bridge near his home?

Nl: Nee, dat is het ook niet.
En: No, that’s not it either.

Nl: Maarten wordt steeds banger.
En: Maarten becomes increasingly scared.

Nl: Maar dan ziet hij iets.
En: But then he sees something.

Nl: Hij ziet hoge torens.
En: He sees tall towers.

Nl: Zijn dat de torens van zijn stad?
En: Are those the towers of his city?

Nl: Ja, dat zijn ze!
En: Yes, they are!

Nl: Maarten begint te lachen.
En: Maarten begins to laugh.

Nl: Hij fietst snel naar de torens.
En: He cycles quickly towards the towers.

Nl: De wind waait door zijn haren.
En: The wind blows through his hair.

Nl: De tulpenveld lijkt een kleurrijk tapijt achter hem.
En: The tulip field looks like a colorful carpet behind him.

Nl: Maarten bereikt eindelijk Amsterdam.
En: Maarten finally reaches Amsterdam.

Nl: Hij herkent de straten.
En: He recognizes the streets.

Nl: Hij herkent de grachten.
En: He recognizes the canals.

Nl: De stad is als een oude vriend.
En: The city is like an old friend.

Nl: Maarten is niet langer bang.
En: Maarten is no longer afraid.

Nl: Hij is weer thuis.
En: He is back home.

Nl: De wielen van Maarten zoeven weer over het pad.
En: Maarten’s wheels zoom over the path again.

Nl: Hij houdt van fietsen.
En: He loves cycling.

Nl: En zelfs als hij weer verdwaalt, zal hij de weg naar huis vinden.
En: And even if he gets lost again, he will find his way home.

Nl: Want thuis is daar waar het hart is, zelfs als dat betekent fietsen door een veld vol tulpen.
En: Because home is where the heart is, even if it means cycling through a field of tulips.

Vocabulary Words:
nl : en
fiets : bicycle
wielen : wheels
zoeven : zoom
pad : path
Maarten : Maarten
houdt van : loves
fietsen : cycling
vindt het leuk : enjoys
rijden : riding
straten : streets
Amsterdam : Amsterdam
zon : sun
schijnt : shining
huizen : houses
mooi : beautiful
grachten : canals
blauwe : blue
linten : ribbons
oude : old
Maar : But
vandaag : today
anders : different
verdwaald : lost
paden : paths
vreemd : unfamiliar
bekend : recognizable
in de war : confused
schitteren : sparkle