Lost in Krakow: A Joyful Adventure

In this episode, we'll get lost in the narrow streets of Krakow, stumble upon a vibrant celebration, and forge unforgettable memories of joy and friendship.

Pl: Katarzyna i Wojciech przyjechali do Krakowa pewnego letniego dnia.
En: Katarzyna and Wojciech arrived in Krakow on a summer day.

Pl: To był pierwszy raz, kiedy odwiedzali to miejsce.
En: It was their first time visiting this place.

Pl: Biegali z miejsca na miejsce, od zamku do kościoła, przechodząc przez rynek.
En: They ran from place to place, from the castle to the church, crossing the market.

Pl: Zasłuchani w opowiadaniaaudi przewodnika, nie zauważyli kiedy zgubili się w zwężających się labiryntach krakowskich uliczek.
En: Engrossed in the stories of the audio guide, they didn't notice when they got lost in the narrowing maze of Krakow's streets.

Pl: Zabłąkali się.
En: They were lost.

Pl: Byli sami, otoczeni tylko przez stare, malownicze kamienice.
En: They were alone, surrounded only by old picturesque buildings.

Pl: Katarzyna była zdziwiona.
En: Katarzyna was surprised.

Pl: Wojciech był zaniepokojony.
En: Wojciech was concerned.

Pl: Patrzyli na siebie, a potem na znajdujące się wokół nich ulice.
En: They looked at each other and then at the streets around them.

Pl: Wszędzie wyglądało tak samo.
En: Everywhere looked the same.

Pl: Każda ulica, każdy budynek, każdy zakątek.
En: Every street, every building, every corner.

Pl: Nagle usłyszeli głośne muzykę.
En: Suddenly, they heard loud music.

Pl: Podążając za dźwiękiem dotarli do małego placu, gdzie natknęli się na grupę kolorowo ubranych ludzi.
En: Following the sound, they arrived at a small square where they stumbled upon a group of brightly dressed people.

Pl: Twarze mieli pomalowane jak karnawałowe maski.
En: Their faces were painted like carnival masks.

Pl: Nastrój był wesoły, a zawodnicy wydawali się wręcz nadzwyczajni.
En: The atmosphere was joyful, and the performers seemed extraordinary.

Pl: Katarzyna i Wojciech pomyśleli, że to pewnie jakaś typowo krakowska tradycja.
En: Katarzyna and Wojciech thought it must be some typical Krakow tradition.

Pl: Zaciekawieni podchodzą.
En: Curious, they approached.

Pl: Biorą udział w tańcu, w śmiechu.
En: They joined in the dance, in the laughter.

Pl: Zaczynają również malować twarze i przystosowują się do tutejszych zwyczajów.
En: They also started painting their faces and adapting to the local customs.

Pl: Z Rosjaninem udają, że są Polakami, z Francuzem, że są Rosjanami.
En: They pretended to be Polish with a Russian, and Russian with a Frenchman.

Pl: Bawią się, śmieją, zapominają o tym, że są zagubieni.
En: They had fun, laughed, and forgot that they were lost.

Pl: Nagle, wśród tłumu, zauważają przewodnika z wcześniejszej wycieczki.
En: Suddenly, in the crowd, they noticed the tour guide from their earlier excursion.

Pl: Śmiejąc się, podchodzą do niego.
En: Laughing, they approached him.

Pl: Zaskoczony, przewodnik patrzy na dwoje turystów.
En: Surprised, the guide looked at the two tourists.

Pl: Nie może uwierzyć, co widzi.
En: He couldn't believe what he was seeing.

Pl: Przewodnik uśmiecha się i mówi: "Nie sąście z Krakowa, prawda?
En: The guide smiled and said, "You're not from Krakow, are you?"

Pl: "Katarzyna i Wojciech ze śmiechem przyznają, że zabłądzili.
En: Katarzyna and Wojciech admitted with laughter that they had gotten lost.

Pl: Przewodnik, uśmiechając się, prosi ich, żeby poszli za nim.
En: Smiling, the guide asked them to follow him.

Pl: Wreszcie, po długiej, ale zabawnej przygodzie, Katarzyna i Wojciech docierają tam, gdzie zaczęli.
En: Finally, after a long but enjoyable adventure, Katarzyna and Wojciech reached where they had started.

Pl: Ich wakacje w Krakowie były pełne pomyłek, ale nie mogliby sobie wyobrazić lepszego dnia.
En: Their vacation in Krakow was full of mishaps, but they couldn't imagine a better day.

Pl: Przygoda, którą przeżyli, była dziwaczna i niezapomniana.
En: The adventure they experienced was strange and unforgettable.

Pl: Na końcu, stojąc na Rynku Głównym, śmieją się z całej sytuacji i cieszą na myśl o następnej, której doświadczą razem.
En: In the end, standing in the Main Market Square, they laughed about the whole situation and looked forward to the next one they would experience together.