Lost in the Gothic Quarter: A Wine-Fueled Tale of Adventure in Barcelona

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Havia un noi anomenat Martí, viu i valent, que deambulava per les terres de Barcelona.
En: There was a boy named Martí, lively and brave, who wandered the lands of Barcelona.

Ca: Un dia, mentre passejava pel laberint de carrers estrets del Barri Gòtic, amb un mapa antic i uns ulls plens de sorpresa, es va perdre.
En: One day, while strolling through the maze of narrow streets in the Gothic Quarter, with an old map and eyes full of surprise, he got lost.

Ca: No importava quina volta prengués, totes li semblaven iguals.
En: No matter which turn he took, they all seemed the same to him.

Ca: Cada racó del carrer esclatava amb la bellesa de l’antiga arquitectura gotica.
En: Every corner of the street burst with the beauty of the ancient Gothic architecture.

Ca: Els balcons de ferro forjat, les parets de pedra desgastades pel temps.
En: The wrought-iron balconies, the stone walls weathered by time.

Ca: Martí estava eufòric, però tambe confós.
En: Martí was exhilarated, but also confused.

Ca: D’un cop, una porta oberta va cridar la seva atenció.
En: Suddenly, an open door caught his attention.

Ca: Una aroma embriagadora esbroncava en l’aire.
En: An intoxicating aroma wafted in the air.

Ca: El sabor de la vinya, i les notes de fusta de roure atapeïen els seus sentits.
En: The taste of the vineyard, and the notes of oak wood filled his senses.

Ca: Sense pensar-ho dos cops, va caminar cap a la porta.
En: Without thinking twice, he walked towards the door.

Ca: Va resultar ser una petita botiga de vins.
En: It turned out to be a small wine shop.

Ca: Dins, les ampolles llampants estaven alineades en estanteries de fusta, és a dir, un tast de vins local.
En: Inside, the gleaming bottles were lined up on wooden shelves, that is, a local wine tasting.

Ca: Va intentar comunicar-se amb les poques paraules de català que sabia, però va resultar inútil.
En: He tried to communicate with the few Catalan words he knew, but it was futile.

Ca: Els locals estaven intrigats, però amablement van intentar ajudà-lo a trobar el seu camí.
En: The locals were intrigued, but kindly tried to help him find his way.

Ca: Una dona asseguda al bar, amb cabells com la nit i ulls com a olives li va oferir un vi amb la promesa que l’ajudaria a trobar el camí a casa.
En: A woman sitting at the bar, with hair like the night and eyes like olives, offered him a wine with the promise of helping him find his way home.

Ca: Martí, intrigat, va acceptar la copa de vi.
En: Martí, intrigued, accepted the glass of wine.

Ca: Aquell vi era diferent de qualsevol altre que hagués provat, ric i profund, amb indrets de fruita i especies.
En: That wine was unlike any other he had tried before, rich and deep, with hints of fruit and spices.

Ca: Va omplir el paladar de Martí amb un gust que no oblidaria mai.
En: It filled Martí’s palate with a taste he would never forget.

Ca: Amb cada glopada, es va sentir cada cop més relaxat.
En: With each sip, he felt more and more relaxed.

Ca: La dona li va adjuntar una petita nota a l’ampolla que li va donar.
En: The woman attached a small note to the bottle she gave him.

Ca: Contenia indicacions sobre com tornar a la seva ruta.
En: It contained directions on how to get back on his route.

Ca: Martí, amb agraïment, li va agraïr aquella dama amable, prometent que tornaria després amb més coneixement de català.
En: Martí, with gratitude, thanked that kind lady, promising to return later with more knowledge of Catalan.

Ca: Una vegada fora, enmig del laberint de carrers estrets, amb les indicacions a la mà, Martí no es va sentir perdut.
En: Once outside, amidst the labyrinth of narrow streets, with the directions in hand, Martí didn’t feel lost anymore.

Ca: Cada carrer que sembla similar abans ara tenia un aspecte diferent.
En: Every street that seemed similar before now looked different.

Ca: Finalment, va trobar el seu camí de tornada.
En: Finally, he found his way back.

Ca: Així va acabar el viatge de Martí, un noi perdut, però llegà amb una boleta de vi a la mà i una gran història per explicar.
En: And thus ended Martí’s journey, a lost boy, but he left with a bottle of wine in hand and a great story to tell.

Ca: I qui podría ignorar la bona conclusió d’una copa de vi, barrejada amb una mica d’aventura en les venes de Barcelona?
En: And who could ignore the satisfying conclusion of a glass of wine, mixed with a bit of adventure in the veins of Barcelona?

Vocabulary Words:
Martí : Martí
viu : lively
valent : brave
noi : boy
deambulava : wandered
terres : lands
Barcelona : Barcelona
laberint : maze
estrets : narrow
carrers : streets
antic : old
mapa : map
ulls : eyes
sorpresa : surprise
perdut : lost
volta : turn
semblaven : seemed
racó : corner
carrer : street
esclatava : burst
bellesa : beauty
antiga : ancient
gotica : Gothic
arquitectura : architecture
ferro : iron
balcons : balconies
pedra : stone
parets : walls
desgastades : weathered
temps : time