Lost in the Tulip Maze: A Day at Keukenhof Gardens

In this episode, we'll join Sander and Femke on an unforgettable school trip to the vibrant and mesmerizing Keukenhof Gardens, where they find themselves lost in a tulip maze but discover the beauty of adventure and teamwork.

Nl: Het was een zonnige dag in de lente.
En: It was a sunny day in the spring.

Nl: Sander en Femke stapten uit de bus.
En: Sander and Femke stepped off the bus.

Nl: Ze waren op een schoolreis naar de Keukenhof.
En: They were on a school trip to the Keukenhof.

Nl: De tulpen stonden in bloei.
En: The tulips were in bloom.

Nl: Kleurrijke bloemen vulden het park.
En: Colorful flowers filled the park.

Nl: Ze zagen rood, geel, roze en paars.
En: They saw red, yellow, pink, and purple.

Nl: "Femke, kijk daar!"
En: "Femke, look over there!"

Nl: riep Sander opgewonden.
En: Sander exclaimed excitedly.

Nl: Hij wees naar een groot veld vol tulpen.
En: He pointed to a large field full of tulips.

Nl: Femke glimlachte.
En: Femke smiled.

Nl: Ze hield van bloemen.
En: She loved flowers.

Nl: Samen liepen ze het park in.
En: Together, they walked into the park.

Nl: De leraar, meneer Bakker, vertelde over de geschiedenis van de tulpen.
En: The teacher, Mr. Bakker, talked about the history of the tulips.

Nl: "In de 17e eeuw waren tulpen heel waardevol," zei hij.
En: "In the 17th century, tulips were very valuable," he said.

Nl: "Mensen ruilden tulpenbollen voor huizen en land."
En: "People traded tulip bulbs for houses and land."

Nl: De kinderen luisterden aandachtig.
En: The children listened attentively.

Nl: Sander en Femke besloten het labyrint in de tuin te verkennen.
En: Sander and Femke decided to explore the maze in the garden.

Nl: Ze renden rond en lachten.
En: They ran around and laughed.

Nl: Plotseling zagen ze een kleine kikker springen.
En: Suddenly, they saw a small frog jump.

Nl: "Kijk, die is schattig!"
En: "Look, it's cute!"

Nl: zei Femke.
En: said Femke.

Nl: Ze volgden de kikker, maar raakten verdwaald.
En: They followed the frog but got lost.

Nl: "Waar zijn we nu?"
En: "Where are we now?"

Nl: vroeg Sander bezorgd.
En: Sander asked worriedly.

Nl: Ze konden de uitgang niet vinden.
En: They couldn’t find the exit.

Nl: Paniek begon te groeien.
En: Panic began to rise.

Nl: Maar toen hoorden ze een vogel zingen.
En: But then they heard a bird singing.

Nl: Femke herkende het geluid.
En: Femke recognized the sound.

Nl: "Die vogel zingt altijd bij de ingang!"
En: "That bird always sings near the entrance!"

Nl: riep ze.
En: she exclaimed.

Nl: Met hernieuwde hoop volgden ze het gezang.
En: With renewed hope, they followed the singing.

Nl: Na een paar bochten vonden ze de uitgang.
En: After a few turns, they found the exit.

Nl: Buiten het labyrint stonden meneer Bakker en de rest van de klas te wachten.
En: Outside the maze, Mr. Bakker and the rest of the class were waiting.

Nl: "Daar zijn jullie!"
En: "There you are!"

Nl: zei meneer Bakker opgelucht.
En: Mr. Bakker said, relieved.

Nl: "We maakten ons zorgen."
En: "We were worried."

Nl: Sander en Femke haalden diep adem.
En: Sander and Femke took a deep breath.

Nl: Ze waren veilig.
En: They were safe.

Nl: Ze keken elkaar aan en begonnen te lachen.
En: They looked at each other and started laughing.

Nl: "Dit was een avontuur," zei Sander.
En: "This was an adventure," said Sander.

Nl: "Ja," zei Femke, "maar volgende keer blijven we bij de groep!"
En: "Yes," said Femke, "but next time we will stay with the group!"

Nl: De rest van de dag genoten ze van de tulpen en het park.
En: The rest of the day, they enjoyed the tulips and the park.

Nl: Toen de bus vertrok, keken ze nog een laatste keer naar de bloemenzee.
En: When the bus left, they took one last look at the sea of flowers.

Nl: Het was een dag om nooit te vergeten.
En: It was a day to never forget.