Lost Rings and Vows: A Bulgarian Wedding

In this episode, we'll dive into the heart of Sofia where a lost-and-found situation unfolds amidst wedding bells and family chaos.

Bg: На големият площад в центъра на София, точно под тепетата Витоша, имаше тревога и вълнение.
En: On the large square in the center of Sofia, right beneath the Vitosha peaks, there was alarm and excitement.

Bg: Три семейства бързали да украсят една стара, но красива църква за сватбата на Иван и Петра.
En: Three families hurried to decorate an old, but beautiful church for the wedding of Ivan and Petra.

Bg: Сред тях бил и братът на Иван, Георги, който носел най-важната роля - да пази сватбените пръстени.
En: Among them was Ivan's brother, Georgi, who had the most important role - to guard the wedding rings.

Bg: Подготовката била в разгара си, когато Иван видял Георги да търси нещо забързано из джобовете си.
En: The preparation was in full swing when Ivan saw Georgi searching frantically in his pockets.

Bg: Лицето му побеляло, а очите му се разширили от страх.
En: His face turned pale, and his eyes widened in fear.

Bg: "Къде са пръстените, Георги?
En: "Where are the rings, Georgi?

Bg: Не ми казвай, че си ги загубил!
En: Don't tell me you've lost them!"

Bg: " - възкликнал Иван.
En: exclaimed Ivan.

Bg: Георги бързо тръснал костюма си, но пръстените не се появили.
En: Georgi quickly patted his suit, but the rings didn't appear.

Bg: Паниката се разпространила сред гостите.
En: Panic spread among the guests.

Bg: Търсенето започнало в цялата църква.
En: The search began throughout the entire church.

Bg: Погледнати били всички кътчета, под масите и във вазите с цветя.
En: Every corner, under the tables, and in the flower vases were looked at.

Bg: Но пръстените все още били изчезнали.
En: But the rings were still missing.

Bg: Петра започнала да се притеснява, че сватбата ще се провали, но в този момент малко момче от компанията на цветарите, тичало към тях и в ръката си държало блестящите пръстени.
En: Petra started to worry that the wedding would be ruined, but at that moment, a little boy from the florist company ran towards them holding the sparkling rings in his hand.

Bg: "Вижте какво намерих в кашпата с цветята!
En: "Look what I found in the flower pot!"

Bg: " - извикало момчето с усмивка.
En: the boy exclaimed with a smile.

Bg: Облекчението било голямо.
En: The relief was immense.

Bg: Смехът и шегите изпълнили църквата.
En: Laughter and jokes filled the church.

Bg: Иван погалил по главата детето и му обещал вкусен козунак за награда.
En: Ivan patted the child on the head and promised him a delicious sweet bread as a reward.

Bg: Георги обещал да се погрижи достойно за пръстените.
En: Georgi promised to take care of the rings properly.

Bg: Сватбата продължила както било планирано.
En: The wedding continued as planned.

Bg: Иван и Петра споделили обетите си пред приятели и семейство.
En: Ivan and Petra shared their vows in front of friends and family.

Bg: Георги достигнал до тях с пръстените в ръце, и този път, без никакви изненади.
En: Georgi reached them with the rings in hand, and this time, without any surprises.

Bg: Събитието занапред щяло да се помни с усмивки и истории за загубените, но намерени пръстени на една българска сватба в сърцето на София.
En: The event would be remembered with smiles and stories of the lost but found rings at a Bulgarian wedding in the heart of Sofia.