Love Among the Tomatoes: A Barcelona Romance

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Amb el sol radiant en el cel, Jordi s’aixecà aquell matí, vibrant d’emoció.
En: With the radiant sun in the sky, Jordi got up that morning, vibrating with excitement.

Ca: En la ciutat de Barcelona, el bullici de la festa anual de la Tomatina ja es sentia al carrer de sota.
En: In the city of Barcelona, the bustle of the annual Tomatina festival could already be heard in the streets below.

Ca: Jordi, un noi amb ulls riallers i un somriure contagiós, esperava aquest dia amb gran il·lusió.
En: Jordi, a boy with laughing eyes and a contagious smile, eagerly awaited this day with great anticipation.

Ca: “Avui és el gran dia!
En: “Today is the big day!”

Ca: ” – es deia a si mateix.
En: – he told himself.

Ca: Durant l’esdeveniment, les colorides ruelles de Barcelona estaven plenes de gent llesta per llançar tomàquets i deixar-se portar per la diversió.
En: During the event, the colorful alleys of Barcelona were filled with people ready to throw tomatoes and let themselves be carried away by the fun.

Ca: La ciutat prenia una nova vida amb música alegre, rialles i gresca al voltant.
En: The city took on a new life with joyful music, laughter, and chaos all around.

Ca: Fins i tot les antigues facanes gòtiques es veien més vives, tocades pel vermell dels tomàquets.
En: Even the old Gothic facades looked more alive, touched by the red of the tomatoes.

Ca: Enmig del caos festiu, Jordi es va fregar les mans amb una malícia juganera als ulls.
En: In the midst of the festive chaos, Jordi rubbed his hands together with mischievous playfulness in his eyes.

Ca: Arrosegà amb ell una bossa carregada de tomàquets, ben madurs i sucosos, prontes per ser llançades.
En: He carried with him a bag full of ripe and juicy tomatoes, ready to be thrown.

Ca: Però aquesta festa no era solament diversió per a Jordi, també era una oportunitat.
En: But this party was not only fun for Jordi; it was also an opportunity.

Ca: La seva amiga d’infància, Laia, sempre havia estat al seu costat durant aquests esdeveniments, lluitant l’un contra l’altre en una amistosa batalla de tomàquets.
En: His childhood friend, Laia, had always been by his side during these events, fighting each other in a friendly tomato battle.

Ca: Aquest any, però, Jordi volia canviar les coses.
En: However, this year, Jordi wanted to change things.

Ca: Amb una bufanda vermella lligada a la cintura i el cor bategant amb esperança, es va aventurar entre la multitud, buscant a Laia.
En: With a red scarf tied around his waist and his heart beating with hope, he ventured into the crowd, seeking out Laia.

Ca: Finalment, la va trobar.
En: Finally, he found her.

Ca: Estava allà, amb la seva faldilla de quadres, els cabells recollits en un monyo desordenat i un somriure travesser a la cara.
En: She was there, with her plaid skirt, hair tied messy bun, and a mischievous smile on her face.

Ca: Jordi es va acostar a ella amb la seva millor bravuconeria.
En: Jordi approached her with his best bravado.

Ca: Després d’una llarga i riallera batalla de tomàquets, amb enfrontaments terribles i rialles, Jordi va decidir que era el moment.
En: After a long and playful tomato battle, with fierce confrontations and laughter, Jordi decided it was time.

Ca: Amb el cor bategant, va agafar una mà de Laia, lleugerament sorpresa, i amb una veu nerviosa li va dir, “Laia, m’estimo més aquesta batalla quan lluites amb mi, perquè t’estimo”.
En: With his heart pounding, he took Laia’s hand, slightly surprised, and with a nervous voice, he said, “Laia, I love this battle more when you fight with me, because I love you.”

Ca: Tot d’una, el soroll de la festa sembla desaparèixer.
En: Suddenly, the noise of the party seemed to fade away.

Ca: El que es veia ferm és ara fluid, el que es veia brillant ara és tenue.
En: What once seemed solid was now fluid, what was once bright was now dim.

Ca: Laia mirà a Jordi amb els ulls oberts d’incrèdulitat, però després d’un moment va somriure, un somriure tendre i sincer.
En: Laia looked at Jordi with wide-eyed disbelief, but after a moment, she smiled, a tender and sincere smile.

Ca: “Jo també t’estimo, Jordi” – va dir finalment.
En: “I love you too, Jordi” – she finally said.

Ca: Així, amb Barcelone de fons, pintada de vermell, la ciutat en festa, les cares sucoses de tomàquet i les rialles cessant temporalment, Jordi i Laia es van donar el primer petó.
En: Thus, with Barcelona in the background, painted red, the city in celebration, tomato-stained faces, and laughter momentarily ceasing, Jordi and Laia shared their first kiss.

Ca: La tomata acabà, però una nova història acabava de començar, una història d’amor.
En: The tomato fight ended, but a new story had just begun, a love story.

Ca: I així va ser com la festa de la Tomatina va ser l’escenari d’una història d’amor inoblidable per Jordi i Laia.
En: And so, the Tomatina festival became the stage for an unforgettable love story for Jordi and Laia.

Ca: Aquell dia, amb les ullades comprensives i somriures, la ciutat no només celebrà la festa dels tomàquets, sinó també celebrà l’amor dels joves cors.
En: That day, with understanding glances and smiles, the city not only celebrated the tomato festival but also celebrated the love of young hearts.

Ca: El conflicte central del cor de Jordi arribà a una conclusió poètica i satisfactòria aquella tarda vermella, a Barcelona.
En: The central conflict of Jordi’s heart reached a poetic and satisfying conclusion that red afternoon in Barcelona.

Vocabulary Words:
sol : sun
matí : morning
emoció : excitement
ciutat : city
festa : festival
noi : boy
somriure : smile
dia : day
esdeveniment : event
gent : people
tomàquet : tomato
alegre : joyful
riure : laugh
gresca : chaos
ruelle : alley
amic : friend
oportunitat : opportunity
bufanda : scarf
cor : heart
esperança : hope
multitud : crowd
sorpresa : surprised
amor : love
batalla : battlle
mà : hand
soroll : noise
ferm : solid
brillant : bright
petó : kiss