Love in Snowy Oslo: A Tale of Falling and Finding

In this episode, we'll follow Lars and Nora as they navigate the slippery slopes of love, finding warmth and laughter in snowy Oslo.

Nb: Lars hadde en date.
En: Lars had a date.

Nb: Det var vinter i Oslo.
En: It was winter in Oslo.

Nb: Snøen dekket alt.
En: Snow covered everything.

Nb: Jenta het Nora.
En: The girl's name was Nora.

Nb: Han likte Nora mye.
En: He liked Nora a lot.

Nb: Nora hadde røde kinn og blå øyne.
En: Nora had rosy cheeks and blue eyes.

Nb: Nora likte å le.
En: Nora liked to laugh.

Nb: Han ville møte Nora på Operahuset.
En: He wanted to meet Nora at the Opera House.

Nb: Den hvite bygningen så ut som om den kom rett ut av snøen.
En: The white building looked like it came straight out of the snow.

Nb: Operahuset var glatt.
En: The Opera House was icy.

Nb: Det hadde snødd, og det var kaldt.
En: It had snowed, and it was cold.

Nb: De skulle til Operahuset for å se på ballett.
En: They were going to the Opera House to watch ballet.

Nb: Nora elsket ballett.
En: Nora loved ballet.

Nb: Lars visste det.
En: Lars knew that.

Nb: Lars var glad.
En: Lars was happy.

Nb: Men Lars var også nervøs.
En: But Lars was also nervous.

Nb: Han ville at Nora skulle like ham.
En: He wanted Nora to like him.

Nb: Han ønsket å imponere Nora.
En: He wanted to impress Nora.

Nb: Lars hadde på seg sine beste klær.
En: Lars was wearing his best clothes.

Nb: Han hadde på seg en varm jakke og hans beste slips.
En: He had on a warm jacket and his best tie.

Nb: Men han hadde glemt å skifte sko.
En: But he had forgotten to change his shoes.

Nb: Han hadde på seg sine vanlige sko.
En: He was wearing his regular shoes.

Nb: De var ikke gode på glatt is.
En: They weren't good on slippery ice.

Nb: På Operahuset var det veldig glatt.
En: At the Opera House, it was very slippery.

Nb: Isen var som et speil.
En: The ice was like a mirror.

Nb: Lars ville imponere Nora.
En: Lars wanted to impress Nora.

Nb: Han skulle prøve å danse på isen.
En: He was going to try dancing on the ice.

Nb: Men da Lars prøvde å danse, skjedde det noe.
En: But when Lars tried to dance, something happened.

Nb: Føttene til Lars skled vekk under ham.
En: Lars' feet slid out from under him.

Nb: Han falt ned i en stor snøhaug.
En: He fell into a big snow pile.

Nb: Nora lo.
En: Nora laughed.

Nb: Men hun lo ikke på en dårlig måte.
En: But she didn't laugh in a mean way.

Nb: Nora lo fordi det var morsomt.
En: Nora laughed because it was funny.

Nb: Og hun var glad for at Lars ikke hadde vondt.
En: And she was glad that Lars wasn't hurt.

Nb: Lars reiste seg opp.
En: Lars stood up.

Nb: Snøen var kald, men Nora var varm.
En: The snow was cold, but Nora was warm.

Nb: Han så på Nora og smilte.
En: He looked at Nora and smiled.

Nb: De gikk inn i Operahuset.
En: They went inside the Opera House.

Nb: Nora rakte ham en varm kopp kakao.
En: Nora handed him a warm cup of cocoa.

Nb: Nora sa at hun likte Lars fordi han var morsom.
En: Nora said she liked Lars because he was funny.

Nb: Lars ble glad.
En: Lars was happy.

Nb: Lars visste at alt ville gå bra.
En: Lars knew everything would be fine.

Nb: Han skjønte at han ikke trengte å imponere Nora.
En: He realized he didn't need to impress Nora.

Nb: Han trengte bare å være seg selv.
En: He just needed to be himself.

Nb: Og siden den dagen hadde Lars og Nora mange morsomme dater i det snødekkede Oslo.
En: And since that day, Lars and Nora had many fun dates in snowy Oslo.

Nb: De lekte i snøen, de gikk på ballett, og de drakk varm kakao.
En: They played in the snow, went to ballet, and drank warm cocoa.

Nb: Og hver gang Lars falt, lo de sammen.
En: And every time Lars fell, they laughed together.

Nb: Og hver gang han reiste seg opp, holdt Nora ham.
En: And every time he stood up, Nora held him.

Nb: Og slik ble Lars og Nora mer enn venner.
En: And that's how Lars and Nora became more than friends.

Nb: De fant kjærligheten i det kalde, snødekkede Oslo.
En: They found love in the cold, snowy Oslo.

Nb: Og de fant ut at man ikke alltid trenger å være perfekt for å være elsket.
En: And they realized that you don't always need to be perfect to be loved.