Love & Polka: Jakub & Anna’s Unforgettable Wedding

In this episode, we'll join Jakub and Anna on a night they'll never forget as they dance to the rhythm of love at a Polish wedding.

Pl: To było polskie wesele, a Jakub był bardzo szczęśliwy, że zobaczył Annę, swoją ukochaną.
En: It was a Polish wedding and Jakub was very happy to see Anna, his beloved.

Pl: Przez całą noc próbował znaleźć czas, aby tańczyć z nią polkę.
En: All night he tried to find time to dance the polka with her.

Pl: W końcu, kiedy zaczęła grać muzyka, Jakub zaczął prowadzić Annę do parkietu.
En: Finally, when the music began to play, Jakub began to lead Anna to the dance floor.

Pl: Kroki były szybkie i skomplikowane, a Jakub próbował zrobić wszystko jak najlepiej.
En: The steps were quick and complicated, and Jakub tried to do his best.

Pl: Jednak nagle, w trakcie tańca, nadepnął na stopę Anny.
En: But suddenly, in the middle of the dance, he stepped on Anna's foot.

Pl: Anna syknęła z bólu i przestała tańczyć.
En: Anna hissed in pain and stopped dancing.

Pl: Jakub bardzo przepraszał Annę, ale ona mu powiedziała, że to nic nie szkodzi.
En: Jacob was very apologetic to Anna, but she told him it was all right.

Pl: Zaczęli się śmiać i kontynuowali taniec.
En: They laughed and continued dancing.

Pl: Wszyscy oglądali ich i klaskali w rytm muzyki.
En: Everyone was watching them and clapping to the music.

Pl: Jakub zdawał sobie sprawę, że to był moment, który będzie pamiętał na zawsze.
En: Jacob knew it was a moment he would remember forever.

Pl: Tańczył z Anną, między rodziną i przyjaciółmi, a ich stopa przypominała im o ich bliskości.
En: He danced with Anna, between family and friends, and their foot reminded them of their closeness.

Pl: Kiedy muzyka dobiegła końca, Jakub i Anna zostali nagrodzeni gromkimi brawami i oklaskami.
En: When the music ended, Jakub and Anna were rewarded with thunderous applause and applause.

Pl: Zrozumieli, że to była jedna z najlepszych nocy ich życia.
En: They understood that it was one of the best nights of their lives.

Pl: Ostatecznie, Anna wyznała Jakubowi miłość i obaj postanowili, że będą razem aż do końca życia.
En: Finally, Anna confessed her love to Jakub and they both decided that they would be together until the end of their lives.

Pl: Tańczyli jeszcze kilka tańców, a wszyscy ich podziwiali.
En: They danced a few more dances and everyone admired them.

Pl: W końcu, kiedy noc się skończyła, Jakub i Anna wyszli razem z sali weselnej.
En: Finally, when the night was over, Jacob and Anna left the wedding hall together.

Pl: Wszyscy goście uśmiechali się do nich i życzliwie im mówili.
En: All the guests smiled at them and spoke kindly to them.

Pl: Jakub poczuł, że to był najpiękniejszy wieczór w jego życiu.
En: Jakub felt that it was the most beautiful evening of his life.