Medieval Magic: Jaan and Leena’s Unexpected Reenactment Adventure

Fluent Fiction – Estonian
www.FluentFiction.org/Estonian
Story Transcript:
Et: Vanalinna kitsad tänavad on täis salapära.
En: The narrow streets of the old town are filled with mystery.

Et: Päike paistis kõrgetelt kivimüüridelt ja linnakellad kajasid kaugele.
En: The sun shone from the high stone walls, and the city bells echoed far.

Et: Jaan ja Leena jalutasid käsikäes.
En: Jaan and Leena walked hand in hand.

Et: Nad nautisid päeva.
En: They enjoyed the day.

Et: Järsku nägid nad suurt rahvahulka.
En: Suddenly, they saw a large crowd.

Et: Inimesed kandsid keskaegseid riideid.
En: People were wearing medieval clothes.

Et: Värvikirevad kostüümid, mõõgad ja kilbid paistsid silma.
En: The colorful costumes, swords, and shields stood out.

Et: Jaan ja Leena olid uudishimulikud.
En: Jaan and Leena were curious.

Et: “Mis toimub?”
En: “What’s going on?”

Et: küsis Leena.
En: asked Leena.

Et: “Ma ei tea.
En: “I don’t know.

Et: Lähme vaatama,” vastas Jaan.
En: Let’s go see,” replied Jaan.

Et: Nad liikusid lähemale.
En: They moved closer.

Et: Üks mees, kes kandis punast mantlit, astus nende juurde.
En: A man wearing a red cloak approached them.

Et: Tema habe oli pikk ja uhke.
En: His beard was long and proud.

Et: “Tere!
En: “Hello!

Et: Te näete välja nagu keskaegne paar.
En: You look like a medieval couple.

Et: Kas liitute meie reenactment grupiga?”
En: Will you join our reenactment group?”

Et: küsis mees.
En: the man asked.

Et: Jaan ja Leena vahetasid pilke.
En: Jaan and Leena exchanged glances.

Et: “Miks mitte?”
En: “Why not?”

Et: vastasid nad koos.
En: they answered together.

Et: Mees juhatas nad suurde telki.
En: The man led them to a big tent.

Et: Seal anti neile vanaaegsed riided.
En: There, they were given ancient clothes.

Et: Jaanile anti must rüü ja kiiver.
En: Jaan received a black robe and a helmet.

Et: Leena sai kauni rohelist värvi kleidi.
En: Leena got a beautiful green dress.

Et: Nad naersid ja tundsid end veidi rumalana.
En: They laughed and felt a bit silly.

Et: “Te hakkate juhtima meie tänast lahingut,” ütles punase mantliga mees.
En: “You will lead our battle today,” said the man in the red cloak.

Et: “Olete valmis?”
En: “Are you ready?”

Et: Nad polnud kindlad, mida see tähendas, aga olid põnevil.
En: They were not sure what it meant, but they were excited.

Et: Nad järgnesid mehele väljaku keskele.
En: They followed the man to the center of the square.

Et: Rahvas juubeldas.
En: The crowd cheered.

Et: Trummid lõid rütmi.
En: Drums beat a rhythm.

Et: Kõik tundus väga tõeline.
En: Everything seemed very real.

Et: “Kohtume!”
En: “On guard!”

Et: hüüdis mees, ja lahing algas.
En: the man shouted, and the battle began.

Et: Jaan ja Leena ees jooksid sõdalased.
En: Warriors ran ahead of Jaan and Leena.

Et: Mõõgad ja kilbid kolisesid.
En: Swords and shields clashed.

Et: Leena jooksis Jaani järel, mõlemad naeratasid.
En: Leena ran after Jaan, both smiling.

Et: Nad astusid lava, nagu see kõik oleks tõeline.
En: They stepped onto the stage as if it were all real.

Et: Aga siis nägid nad, et üks sõdalane kukkus kummaliselt.
En: But then they saw one warrior fall strangely.

Et: Ta naeris maas, nagu see oleks lihtsalt mäng.
En: He laughed on the ground as if it was just a game.

Et: Jaan ja Leena jäid seisma.
En: Jaan and Leena stopped.

Et: Nad hõõruti silmi ja vaatasid ringi.
En: They rubbed their eyes and looked around.

Et: Mida nad nägid, oli naeru ja lõbu täis vaatepilt.
En: What they saw was a scene full of laughter and fun.

Et: See oli etendus.
En: It was a performance.

Et: Kõik teadsid, et see oli mäng, välja arvatud nemad.
En: Everyone knew it was a game, except for them.

Et: “Tere tulemast Tallinna Vanalinna reenactment-i!”
En: “Welcome to the Tallinn Old Town reenactment!”

Et: hüüdis rahvahulk.
En: the crowd shouted.

Et: Jaan ja Leena puhkesid naerma.
En: Jaan and Leena burst into laughter.

Et: Nad mõistsid, et see oli suurepärane kogemus.
En: They realized it was a wonderful experience.

Et: Nad tegid kummarduse ja said suure aplausi.
En: They took a bow and received loud applause.

Et: Õhtu lõppedes naasid nad omaenda riietega.
En: As the evening ended, they returned to their own clothes.

Et: “Täna oli lõbus päev,” ütles Jaan.
En: “Today was a fun day,” said Jaan.

Et: “Jah, kindlasti üks, mida kunagi ei unusta,” vastas Leena.
En: “Yes, definitely one we’ll never forget,” replied Leena.

Et: Nii lõppes nende ootamatu seiklus Vanalinna südames.
En: Thus ended their unexpected adventure in the heart of the Old Town.

Et: Tegelik elu ja ajalugu segunesid, ja jäi meelde nende õhtu ilusaim mälestus.
En: Real life and history blended, leaving them with the most beautiful memory of the evening.

Vocabulary Words:
kitsas : narrow
saladus : mystery
rahvahulk : crowd
keskaegne : medieval
kostüümid : costumes
mõõgad : swords
kilbid : shields
uudishimulik : curious
mantel : cloak
astus juurde : approached
habe : beard
uhke : proud
reenactment : reenactment
pilgid : glances
telk : tent
vanaaegne : ancient
rüü : robe
kiiver : helmet
lava : stage
sõdalane : warrior
kolisesid : clashed
rütm : rhythm
etendus : performance
naer : laughter
juubeldas : cheered
mälu : memory
rüütel : knight
kivi : stone
päikesepaiste : sunshine
ootamatu : unexpected