Melodies & Mix-Ups: New Bonds in Old Vilnius

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Vilniaus senamiestyje, saulėtas pavasario popietę, vaikščiojo Giedrė.
En: In the old town of Vilnius, on a sunny spring afternoon, Giedrė was taking a walk.

Lt: Ji mėgo čia atvykti, kad pabėgtų nuo kasdienybės rutinos.
En: She loved coming here to escape the everyday routine.

Lt: Nuo Pilies gatvės iki senųjų Universiteto rūmų plytintys kiemeliai jai visada pasirodydavo kaip maži stebuklai.
En: From Pilies Street to the old University buildings, the cobblestone courtyards always seemed like small wonders to her.

Lt: Giedrė mėgo lietuvių liaudies muziką ir dažnai susitikdavo su savo draugu Jonu pasiklausyti žinomų dainininkų koncertuose.
En: Giedrė loved Lithuanian folk music and often met up with her friend Jonas to listen to famous singers at concerts.

Lt: Šiandien jie turėjo susitikti prie Šv. Annos bažnyčios, bet Jonas vėlavo.
En: Today, they were supposed to meet by the Church of St. Anne, but Jonas was running late.

Lt: Nusprendusi nešvaistyti laiko, Giedrė pasileido per senamiesčio grindinį, žavėdamasi architektūra.
En: Deciding not to waste time, Giedrė strolled through the old town, admiring the architecture.

Lt: Staiga ji pamatė aukštą, liekną vyrą su Jonui būdingu kapišoniniu džemperiu.
En: Suddenly, she saw a tall, slender man in a hooded sweater similar to Jonas’s.

Lt: Nuo nugaros jie buvo labai panašūs.
En: From behind, they looked very alike.

Lt: Giedrė švelniai palietė vyriškį ant peties ir pradėjo šnekti:
En: Giedrė gently touched the man on the shoulder and began to speak:

Lt: „Labas, Jonai! Ar jau girdėjai apie vakarinį liaudies muzikos renginį Rotušės aikštėje? Neįtikėtina, kokias melodijas sugeba pagroti šių dienų muzikantai!“
En: “Hello, Jonas! Have you heard about the folk music event at Town Hall Square? It’s incredible what melodies these musicians can play these days!”

Lt: Vyriškis pasuka galvą ir Giedrei iš šypsenos išvirto nustebimas – tai nebuvo Jonas.
En: The man turned his head, and from Giedrė’s smile turned into surprise – it wasn’t Jonas.

Lt: Ji susipažino su Mariumi, kuris dėvėjo panašų drabužį.
En: She had mistaken him for Marius, who was dressed similarly.

Lt: Jis šiltai atsakė:
En: He warmly replied:

Lt: „Labas, aš esu Marius. Bet taip, aš irgi myliu lietuvišką liaudies muziką. Turbūt turime daug bendro!“
En: “Hello, I’m Marius. But yes, I also love Lithuanian folk music. We probably have a lot in common!”

Lt: Giedrė išsyk apsiraudusi atsiprašė už klaidą, bet jiedu greitai pasinėrė į jaudinantį pokalbį apie muzikos instrumentus ir dainas.
En: Feeling embarrassed, Giedrė quickly apologized for the mistake, but they soon engaged in an exciting conversation about musical instruments and songs.

Lt: Kaip paaiškėjo, Marius buvo lankantis folkloro koncertuose ir labai domėjosi kultūra.
En: As it turned out, Marius frequented folklore concerts and was very interested in culture.

Lt: Netrukus prie jų priėjo tikrasis Jonas, su savo plačia juokinga šypsena.
En: Soon the real Jonas approached them, with a wide, amused smile.

Lt: Išvydęs abu pokalbyje, jis negalėjo nustoti juoktis:
En: Seeing the two of them in conversation, he couldn’t stop laughing:

Lt: „Atrodo, kad mano vėlavimas doveikė geriau nei tikėjausi! Susiradai kitą ‘Joną’!“
En: “It looks like my lateness worked out better than I expected! You found another ‘Jonas’!”

Lt: Trys juokdamiesi pasidalino istoriją ir nusprendė drauge eiti į folkloro renginį.
En: The three of them laughed and shared the story, deciding to go together to the folk music event.

Lt: Vakaras baigėsi jaukiais garsais, šokiais ir gera kompanija.
En: The evening ended with pleasant sounds, dances, and good company.

Lt: Giedrė suprato, kad kartais netikėtos klaidos gali vesti prie nuostabių naujų pažinčių ir draugysčių.
En: Giedrė realized that sometimes unexpected mistakes can lead to wonderful new acquaintances and friendships.

Lt: Ir tai, kas prasidėjo painiava, tapo linksmu nuotykiu senamiestyje.
En: And what started as a mix-up turned into a fun adventure in the old town.

Vocabulary Words:
architektūra : architecture
rūdantys akmenys : cobblestone
liaudies muzika : folk music
melodijos : melodies
susitikimas : encounter
klaida : mistake
pokalbis : conversation
pažintys : acquaintances
draugystė : friendship
nuotykis : adventure
atsiprašė : apologized
instrumentai : instruments
juokas : laughter
nustebimas : surprise
panašiai : similarly
rutina : routine
švaistyti : waste
jaudinantis : exciting
dažnai lankantis : frequent
lieknas : lean
lieknas : slender
netikėtas : unexpected
nuo nugaros : from behind
juokingas : amused
su kapišonu : hooded
priėjo : approached
juokėsi : laughed
suprato : realized
sprendimas : decision
pažymėti : charted