Midsummer: Celebrating Responsibly

In this episode, we'll follow the story of three friends celebrating Midsummer Eve, but one too many schnapps leads to a fateful accident, causing them to reflect on their own behaviors and plan for a different celebration next year.

Sv: Det var midsommarafton och Johan, Emma och Lars var på plats för att fira.
En: It was Midsummer Eve and Johan, Emma and Lars were there to celebrate.

Sv: Johan och Lars hade redan tagit några snaps för mycket och snubblade runt majstången.
En: Johan and Lars had already taken a few too many schnapps and tripped around the Maypole.

Sv: Emma försökte hänga med i de traditionella sångerna, men det var svårt när Johan och Lars högljutt sjöng fel.
En: Emma tried to keep up with the traditional songs, but it was difficult when Johan and Lars loudly sang wrong.

Sv: Platsen var utsmyckad med blommor och flaggor och det doftade av grillad mat.
En: The place was decorated with flowers and flags and it smelled of grilled food.

Sv: Familjer dansade glatt runt midsommarstången och njöt av den ljusa sommarkvällen.
En: Families happily danced around the midsummer pole and enjoyed the bright summer evening.

Sv: Emma kände sig obekväm med hur mycket Johan och Lars hade druckit.
En: Emma felt uncomfortable with how much Johan and Lars had been drinking.

Sv: Hon började tänka på hur hon skulle få dem att sluta dricka så mycket och börja njuta av firandet på rätt sätt.
En: She started thinking about how to get them to stop drinking so much and start enjoying the celebration properly.

Sv: Midsommaraftons sol började sakta sjunka när Johan och Lars började bli förberedda för att dansa runt midsommarstången igen.
En: Midsummer Eve's sun slowly began to set as Johan and Lars began to get ready to dance around the midsummer pole again.

Sv: Den här gången försökte Emma att sätta takten och sjunga låtarna under dansen, men det var svårt att hålla trit med Johan och Lars.
En: This time Emma tried to set the tempo and sing the songs during the dance, but it was difficult to keep up with Johan and Lars.

Sv: Under en snurrade de båda männen runt för mycket och ramlade in i en bänk.
En: During one, both men spun around too much and fell into a bench.

Sv: Johan slog sig på huvudet och föll medvetslös till marken.
En: Johan hit his head and fell unconscious to the ground.

Sv: Alla blev chockade och ropade efter ambulans.
En: Everyone was shocked and called for an ambulance.

Sv: När de kom till sjukhuset fick Johan en hjärnskakning.
En: When they got to the hospital, Johan had a concussion.

Sv: Emma och Lars stannade över natten för att ta hand om honom.
En: Emma and Lars stayed overnight to take care of him.

Sv: Dagen efter var Johan till största del återhämtad, men han insåg att han hade missat det mesta av firandet.
En: The next day, Johan was mostly recovered, but he realized that he had missed most of the celebration.

Sv: Lars och Emma berättade om allt kul de hade haft tillsammans.
En: Lars and Emma told about all the fun they had had together.

Sv: Efteråt bestämde sig de tre vännerna för att fira midsommar på ett annat sätt nästa år, och Johan bestämde sig för att hålla sig till en snaps eller ingen alls.
En: Afterwards, the three friends decided to celebrate Midsummer in a different way next year, and Johan decided to stick to one schnapps or none at all.