Midsummer Magic: A Day of Joy and Tradition in Old Town

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Gamla Stan vaknade till liv under Midsommar.
En: Old Town came alive during Midsummer.

Sv: Färger och glada röster fyllde gatorna.
En: Colors and cheerful voices filled the streets.

Sv: Anna och Björn var på väg till torget.
En: Anna and Björn were on their way to the square.

Sv: Där väntade deras stora familj.
En: There, their large family awaited.

Sv: Alla skulle fira Midsommar tillsammans.
En: Everyone would celebrate Midsummer together.

Sv: Anna bar en vit klänning.
En: Anna wore a white dress.

Sv: Hon hade en blomkrans i håret.
En: She had a flower crown in her hair.

Sv: Björn hade en blå skjorta och ett brett leende.
En: Björn wore a blue shirt and a broad smile.

Sv: De höll varandra i handen när de gick genom de smala gränderna.
En: They held hands as they walked through the narrow alleys.

Sv: Vid torget stod en stor midsommarstång.
En: At the square stood a large maypole.

Sv: Den var dekorerad med blommor och björkris.
En: It was decorated with flowers and birch twigs.

Sv: Barnen sprang runt och skrattade.
En: The children ran around and laughed.

Sv: De lekte lekar och sjöng sånger.
En: They played games and sang songs.

Sv: Maten stod uppdukad på ett långt bord.
En: The food was laid out on a long table.

Sv: Det fanns sill, potatis och jordgubbstårta.
En: There were herring, potatoes, and strawberry cake.

Sv: “Kom, vi börjar dansa!”
En: “Come, let’s start dancing!”

Sv: ropade moster Lisa.
En: called Aunt Lisa.

Sv: Alla samlades runt midsommarstången.
En: Everyone gathered around the maypole.

Sv: De höll varandra i händerna och dansade runt.
En: They held hands and danced around.

Sv: Anna och Björn skrattade och sjöng med.
En: Anna and Björn laughed and sang along.

Sv: De kände sig så glada och fria.
En: They felt so happy and free.

Sv: Efter dansen satte de sig på filtar på gräset.
En: After dancing, they sat on blankets on the grass.

Sv: Morfar berättade gamla sagor.
En: Grandpa told old stories.

Sv: Barnen satt nära och lyssnade med stora ögon.
En: The children sat close and listened with wide eyes.

Sv: Solen sken och himlen var blå.
En: The sun was shining and the sky was blue.

Sv: Plötsligt hördes ett högt skratt.
En: Suddenly, a loud laugh was heard.

Sv: Det var Annas kusin Erik.
En: It was Anna’s cousin Erik.

Sv: Han hade hittat en skattjakt-karta.
En: He had found a treasure hunt map.

Sv: “Vi måste leta efter skatten!”
En: “We have to search for the treasure!”

Sv: sa Erik.
En: said Erik.

Sv: Alla följde efter honom.
En: Everyone followed him.

Sv: De gick genom gränderna och följde kartan.
En: They walked through the alleys and followed the map.

Sv: Efter en stund hittade de en liten låda under en sten.
En: After a while, they found a small box under a stone.

Sv: I lådan fanns små medaljer gjorda av choklad.
En: In the box were small medals made of chocolate.

Sv: Alla fick en medalj och Erik delade ut dem stolt.
En: Everyone got a medal and Erik distributed them proudly.

Sv: Kvällen kom och familjen satt runt en brasa.
En: Evening came and the family sat around a bonfire.

Sv: De sjöng igen.
En: They sang again.

Sv: Lyktorna lyste upp torget.
En: The lanterns lit up the square.

Sv: Anna och Björn satt tätt tillsammans.
En: Anna and Björn sat close together.

Sv: De såg på stjärnorna och tänkte på hur fin dagen hade varit.
En: They looked at the stars and thought about how wonderful the day had been.

Sv: När eldarna började slockna och kvällen blev kallare, kramade alla varandra farväl.
En: As the fires started to die down and the evening grew colder, everyone hugged each other goodbye.

Sv: Det var en dag att minnas.
En: It was a day to remember.

Sv: På väg hem höll Anna och Björn varandra i handen igen.
En: On the way home, Anna and Björn held hands again.

Sv: De log när de tänkte på deras roliga dag i Gamla Stan.
En: They smiled as they thought about their fun day in Old Town.

Sv: “Nästa år gör vi om det här,” sa Björn.
En: “Next year, we’ll do this again,” said Björn.

Sv: Anna nickade och kramade honom hårt.
En: Anna nodded and hugged him tightly.

Sv: Midsommar med familjen var det bästa som fanns.
En: Midsummer with family was the best thing there was.

Vocabulary Words:
gränd : alley
väntade : awaited
björkris : birch
filt : blanket
brasa : bonfire
glada : cheerful
choklad : chocolate
kusin : cousin
blomkrans : crowned
dansa : dance
dekorerad : decorated
delade ut : distributed
fyllde : filled
blomma : flower
gräs : grass
glada : happy
sill : herring
skrattade : laughed
lyste : lit
midsommarstång : maypole
medalj : medal
smala : narrow
potatis : potatoes
stolt : proudly
sprang : ran
leta efter : search
saga : story
plötsligt : suddenly
sjöng : sung
skatt : treasure