Midsummer Magic: Mari’s Rainy Celebration in Tallinn’s Old Town

In this episode, we'll journey to Tallinn's Old Town on the eve of Midsummer's Day, where Mari faces unexpected challenges to create a memorable celebration filled with joy, resilience, and the magic of community.

Et: Tallinna vanalinna kitsad tänavad olid täis elevust.
En: The narrow streets of Tallinn's Old Town were full of excitement.

Et: Päike paistis ja õhk oli soe.
En: The sun was shining and the air was warm.

Et: Mari kõndis Raekoja platsi poole.
En: Mari was walking towards the Town Hall Square.

Et: Käes oli Jaanipäeva eelõhtu.
En: It was the evening before Midsummer's Day.

Et: Mari armastas Jaanipäeva.
En: Mari loved Midsummer's Day.

Et: See oli tema lemmik püha.
En: It was her favorite holiday.

Et: Ta mäletas, kuidas lapsena jooksis ta koos sõpradega pimedas ümber lõkke.
En: She remembered how, as a child, she would run around the bonfire with her friends in the dark.

Et: Täna oli aga eriline päev.
En: But today was a special day.

Et: Ta pidi esimest korda korraldama Jaanipäeva tähistamist.
En: It was the first time she had to organize the Midsummer celebration.

Et: Raekoja plats oli kaunis.
En: The Town Hall Square was beautiful.

Et: Seal oli suur puhas ruum, kuhu saaks lõkke teha.
En: There was a large clean space where the bonfire could be made.

Et: Mari astus puusepa toe juurde.
En: Mari stepped up to a carpenter's stall.

Et: “Tere!
En: "Hello!

Et: Kas teil on mul lõkke jaoks puitu?
En: Do you have wood for a bonfire?"

Et: ” küsis Mari.
En: Mari asked.

Et: Puusepp naeratas.
En: The carpenter smiled.

Et: “Loomulikult!
En: "Of course!

Et: Mul on terve hunnik kuivi palke,” vastas ta.
En: I have a whole pile of dry logs," he replied.

Et: Mari tänas ja hakkas puitu koguma.
En: Mari thanked him and started gathering the wood.

Et: Õhtu saabus.
En: Evening came.

Et: Inimesed hakkasid kogunema Raekoja platsile.
En: People started gathering at the Town Hall Square.

Et: Kõigil oli hea tuju, naer ja jutt täitis õhku.
En: Everyone was in a good mood, laughter and conversations filled the air.

Et: Mari süütas lõkke.
En: Mari lit the bonfire.

Et: Leegid tõusid kõrgele ja valgustasid pimenevat taevast.
En: The flames rose high and illuminated the darkening sky.

Et: Inimesed hakkasid ümber lõkke tantsima ja laulma.
En: People began to dance and sing around the fire.

Et: Kõik oli täiuslik.
En: Everything was perfect.

Et: Aga siis, keset tähistamist, lõppes muusika ootamatult.
En: But then, in the middle of the celebration, the music stopped suddenly.

Et: Ka kõik jutud katkesid.
En: All conversations ceased too.

Et: Mari märkas kõrget tumedat pilve taevas.
En: Mari noticed a tall dark cloud in the sky.

Et: Tundus, et hakkab sadama.
En: It looked like it was going to rain.

Et: Rahvas hakkas rahutult nihelema.
En: The crowd began to fidget restlessly.

Et: Mari jooksis helitehnikute poole.
En: Mari ran to the technicians.

Et: “Kas teil on vihmakindel varustus?
En: "Do you have rainproof equipment?"

Et: ” Ta perekond oli aastaid hiilinud suure kasvõi vihmaootel.
En: Her family had dodged many a rainstorm over the years.

Et: “No vaatame,” kostus vastus.
En: "Well, let's see," came the reply.

Et: Nad leidsid suured kaasaskantavad telgid.
En: They found large portable tents.

Et: Telgid püstitati kiiresti.
En: The tents were quickly set up.

Et: Tume pilv jõudis platsini ja vihm hakkas sadama.
En: The dark cloud reached the square, and it started to rain.

Et: Kuid üllatusena keegi ei lahkunud.
En: But no one left, to everyone's surprise.

Et: Kõik rahvas paigutas end kiirelt telkide alla.
En: The crowd quickly arranged themselves under the tents.

Et: Lõke tõusis ikka kõrgemale, vihm ei suutnud seda kustutada.
En: The bonfire still roared high, the rain couldn't put it out.

Et: Mari vaatas ringi.
En: Mari looked around.

Et: Rahvas naeris ja tantsis isegi vihmas.
En: People were laughing and dancing even in the rain.

Et: “See ongi Jaanipäeva võlu,” mõtles ta.
En: "This is the magic of Midsummer's Day," she thought.

Et: “Ükskõik mis juhtub, me jääme kokku ja jätkame tähistamist.
En: "No matter what happens, we stay together and continue the celebration."

Et: ”Õhtu jätkus rõõmsalt ja ilma probleemideta.
En: The evening continued joyfully and without any problems.

Et: Lõke põles hilisööni välja.
En: The bonfire burned until late at night.

Et: Tallinna vanalinna tänavad täitusid laulude ja naeruga.
En: The streets of Tallinn's Old Town were filled with songs and laughter.

Et: Mari tundis uhkust ja tänu.
En: Mari felt proud and grateful.

Et: Ta teadis, et see Jaanipäev jääb kõigile kauaks meelde.
En: She knew that this Midsummer's Day would be remembered by everyone for a long time.