Mistaken Mornings: A Vilnius Friendship Tale

Fluent Fiction – Lithuanian
www.FluentFiction.org/Lithuanian
Story Transcript:
Lt: Saulėtas rytas Vilniuje prasidėjo nenuspėjamai.
En: The sunny morning in Vilnius began unexpectedly.

Lt: Giedrius, jaunas vaikinas gyvenantis didmiestyje, išėjo iš namų apsipirkti.
En: Giedrius, a young man living in the city, left his house to go shopping.

Lt: Jis gyveno šalia nedidelės parduotuvės, kurioje lankėsi beveik kasdien.
En: He lived near a small store that he visited almost every day.

Lt: Šįkart Giedrius buvo labai pavargęs iš anksto nakties darbų ir galvojo tik apie skanų pusryčių pasiruošimą.
En: This time, Giedrius was very tired from his late-night work and was only thinking about preparing a delicious breakfast.

Lt: Jis ėjo per Vilniaus gatves su mintimis apie maistą, kurį netrukus nusipirks, ir nepastebėjo, kaip atsidūrė parduotuvėje.
En: He walked through the streets of Vilnius thinking about the food he would soon buy and didn’t notice how he ended up in the store.

Lt: Pasiekęs vaisių skyrių, Giedrius paprasčiausiai pradėjo išimti produktus iš savo krepšio ir dėlioti ant lentynos, manydamas, kad tai jau jo virtuvė.
En: Reaching the fruit section, Giedrius simply started taking products out of his bag and placing them on the shelves, thinking that it was his own kitchen.

Lt: Tuo tarpu, Jurga ir Mindaugas, du geriausi draugai, buvo keli žingsniai toliau ir ieškojo skanių uogų savo savaitgalio piknikui.
En: Meanwhile, Jurga and Mindaugas, two best friends, were a few steps away searching for tasty berries for their weekend picnic.

Lt: Staiga Jurga pastebėjo keistus Giedriaus veiksmus.
En: Suddenly, Jurga noticed Giedrius’ odd actions.

Lt: “Mindaugai, pažiūrėk!
En: “Mindaugas, look!

Lt: Ar tas vyrukas ten neklysta?
En: Isn’t that man over there lost?

Lt: Jis dėlioja savo pirkinius ant lentynos!
En: He’s putting his groceries on the shelves!”

Lt: “, – šnabždėdama tarė Jurga.
En: she whispered to Mindaugas.

Lt: Mindaugas pravirko juokais, bet paskui suprato, kad Giedriui gali prireikti pagalbos.
En: Mindaugas burst out laughing, but then realized that Giedrius might need help.

Lt: Jis priėjo prie Giedriaus ir pasakė: “Atsiprašau, drauge, bet čia ne tavo namai.
En: He approached Giedrius and said, “Sorry, buddy, but this isn’t your home.

Lt: Tai parduotuvė!
En: This is a store!”

Lt: “Giedrius pažvelgė aplinkui su sumišusiais jausmais ir tuomet suprato, kad jis padarė klaidą.
En: Giedrius looked around with a confused feeling and then realized that he had made a mistake.

Lt: Jis iš širdies atsiprašė Jurgos ir Mindaugo, kurie jam padėjo sutvarkyti visą netvarką.
En: He apologized from the heart to Jurga and Mindaugas, who helped him sort out the whole mess.

Lt: Po to visi trys pradėjo kalbėtis ir juoktis dėl šios nesusipratimo situacijos.
En: After that, all three started talking and laughing about this misunderstanding.

Lt: Jurga, būdama draugiška ir linksma, pasiūlė, kad galėtų kartu pasidalinti pusryčiais savo piknike.
En: Jurga, being friendly and cheerful, suggested that they could share breakfast together at their picnic.

Lt: Giedrius sutiko su džiaugsmu, ir taip jie visi drauge praleido šiltą ir nuostabų rytą Vilniaus parke, dalindamiesi maistu ir naujai užmezgančia draugyste.
En: Giedrius happily agreed, and they all spent a warm and wonderful morning together in a park in Vilnius, sharing food and forming a new, unexpected friendship.

Lt: Klaidos ir nesusipratimai juos privedė prie naujų, netikėtų draugų ir neplanuoto nuotykio miesto širdyje.
En: Mistakes and misunderstandings led them to new, unexpected friends and an unplanned adventure in the heart of the city.

Vocabulary Words:
Tas : The
Saulėtas : Sunny
Rytas : Morning
Vilnius : Vilnius
Prasidėjo : Began
Nenuspėjamai : Unexpectedly
Jaunas : Young
Vaikinas : Man
Gyvenantis : Living
Didmiestis : City
Išėjo : Left
Namai : House
Apsipirkti : Go shopping
Šalia : Near
Nedidelė : Small
Parduotuvė : Store
Lankėsi : Visited
Beveik : Almost
Kasdien : Every day
Pavargęs : Tired
Iš anksto nakties : Late-night
Darbai : Work
Galvojimas : Thinking
Pasiruošimas : Preparing
Skanus : Delicious
Pusryčiai : Breakfast
Ėjo : Walked
Gatvės : Streets
Pastebėjo : Noticed
Atsidūrė : Ended up