Mistaken Packs & Mountain Snacks

Fluent Fiction – Slovak
www.FluentFiction.org/Slovak
Story Transcript:
Sk: Bolo krásne slnečné ráno, keď sa Jana, Michal a Peter rozhodli, že sa vydajú na túru do Tatier.
En: It was a beautiful sunny morning when Jana, Michal, and Peter decided to go on a hike in the Tatras.

Sk: Bratislava pre nich znamenala domov, ale práve obdivovanie vrchov a hôr ich spájalo ako skupinu dobrých priateľov.
En: Although Bratislava was their home, their mutual admiration for the mountains brought them together as a group of good friends.

Sk: Spoločne dorazili na úpatie hory, plní radosti a s nadšením sa chopili svojich batohov.
En: They arrived at the foot of the mountain, full of joy and excitement, and eagerly grabbed their backpacks.

Sk: Pod nohami cítili mäkkú trávu a očami sledovali hľadisko tatranských štítov.
En: They felt the soft grass under their feet and gazed at the picturesque peaks of the Tatras.

Sk: Hľa, príroda im prichystala divadlo, a oni sa stali hlavnými hercami.
En: Behold, nature had prepared a theater for them, and they became the main actors.

Sk: Začali tvrdo stúpať, vtipkovali a občas sa zastavili, aby obdivovali výhľad.
En: They began to climb steeply, joking and occasionally stopping to admire the view.

Sk: Občas prestávka a z hĺbky batohov vytiahli desiatu.
En: Occasionally, they took a break and pulled out their snacks from the depths of their backpacks.

Sk: Jana mala sladké pečivo, Michal obľúbené čokoládové tyčinky a Peter ovocie a oriešky.
En: Jana had sweet pastries, Michal had his favorite chocolate bars, and Peter had fruits and nuts.

Sk: Vymieňali si pochúťky, no keď sa vracali naspäť dolu kopcom, unáhlený odpočinok viedol k zábavnej zmäťke.
En: They exchanged treats, but when they rushed back down the hill after the break, the hurried rest led to a comical mix-up.

Sk: Každý si vzal.
En: Each took.

Sk: No nie svoj!
En: But not their own!

Sk: Jana otvorila batoh dúfajúc, že dôjde k občerstveniu koláčom, ale namiesto toho našla Michalove energetické tyčinky.
En: Jana opened her backpack hoping to find a cake, but instead found Michal’s energy bars.

Sk: Michal, nadšený na oriešky a čerstvé jablko, našiel Janine čokoládové muffiny.
En: Michal, expecting nuts and a fresh apple, found Jan’s chocolate muffins.

Sk: Peter, čakajúc na svoje zdravé jedlo, zistil, že má iba čokoládové sladkosti.
En: Peter, anticipating his healthy food, found only chocolates.

Sk: Prvá chyba vyvolala smiech.
En: The first mistake prompted laughter.

Sk: Nevedeli, či sa majú batohy vrátiť, alebo sa podeliť o svoje nové poklady.
En: They didn’t know whether to return the backpacks or share their new treasures.

Sk: Rozhodli sa pre druhú možnosť a smiali sa pri tom, ako každý pojedol niečo, čo by si nikdy nezobral.
En: They opted for the latter and laughed as each ate something they would never have chosen.

Sk: “Janino pečivo je vynikajúce!
En: “Jana’s pastries are excellent!”

Sk: ” vyhlásil Peter, aj keď mu sem-tam chýbali jeho obľúbené oriešky.
En: declared Peter, even though he missed his favorite nuts now and then.

Sk: Michal, ktorý si myslel, že zdravá strava je pre neho cudzia, si zamiloval sladké muffiny a Jana, ktorá nikdy nemala rada energetické tyčinky, si uvedomila, že sú dokonalé na túru.
En: Michal, who thought healthy food was not for him, fell in love with the sweet muffins, and Jana, who never liked energy bars, realized that they were perfect for the hike.

Sk: Takto, výmenou jednoduchých darov prírody, našli nové obľúbené pochúťky a zároveň spolu zažili nečakané dobrodružstvo v Tatrách.
En: Thus, through the exchange of simple gifts of nature, they found new favorite treats and experienced an unexpected adventure in the Tatras together.

Sk: Keď sa vrátili späť do Bratislavy, mali nielen krásne spomienky na hory, ale aj na smiešny zážitok, ktorý ich ešte viac spojil.
En: When they returned to Bratislava, they not only had beautiful memories of the mountains but also a funny experience that brought them closer together.

Sk: A tak sa stalo, že ich ďalšia výprava bola nielen túra, ale aj piknik, kde si každý priniesol niečo nové, niečo iné, aby opäť mohli skúsiť vymeniť a objaviť.
En: And so it happened that their next expedition was not just a hike but also a picnic, where everyone brought something new, something different, so they could try exchanging and discovering again.

Sk: Koniec koncov, ich nečakaná zámieňa viedla k novým tradíciám a nekonečným príbehom, ktoré mohli rozprávať.
En: Ultimately, their unexpected exchange led to new traditions and endless stories to tell.

Vocabulary Words:
krásne : beautiful
slnečné : sunny
ráno : morning
túra : hike
vrchy/hory : mountains
spolu : together
skupina : group
nadšenie : excitement
batožiny : backpacks
mäkký : soft
tráva : grass
štíty : peaks
divadlo : theater
herci : actors
prudko : steeply
žartovanie : joking
prestávka : break
desiatka : snacks
pečivo : pastries
čokoládové tyčinky : chocolate bars
ovocie a orechy : fruits and nuts
výmena : exchange
poklady : treasures
smiech : laughter
rozhodli sa : opted
zvolili : chosen
vyhlásil : declared
dary : gifts
dobrodružstvo : adventure
piknik : picnic