Mustache Mix-Up: Laughter at Paddy’s Pub

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: I lár an bhaile, bhí teach tábhairne darb ainm Paddy’s Pub, áit a raibh cairde agus craic i gcónaí.
En: In the middle of town, there was a pub called Paddy’s Pub, a place where friends and fun were always found.

Ga: Lá amháin, chuaigh triúr cairde isteach an doras adhmaid: Seamus, Niamh, agus Aisling.
En: One day, three friends walked through the wooden door: Seamus, Niamh, and Aisling.

Ga: Bhí an gréasán de charaí pearsanta acu, agus bhíodar ar bís le haghaidh scíth a ligean.
En: They had a tight knit group of personal friends, and they were excited to relax.

Ga: Ar ndóigh, bhí Seamus ar a shuaimhneas, ag súil le deoch maith, agus ní raibh sé lánchinnte faoin saol ach an oiread.
En: Seamus was at ease, looking forward to a good drink, and he wasn’t too worried about anything else in life.

Ga: Shuigh na cairde cois tine i suíochán bog leathair.
En: The friends sat by the fire in leather armchairs.

Ga: Chuir Seamus a hata ar an mbord agus d’iarr sé “Pionta Guinness, le do thoil!
En: Seamus put his hat on the table and ordered, “A pint of Guinness, please!”

Ga: ” agus Niamh, a bhí ina suí leis, a iarraidh stout freisin.
En: and Niamh, who was sitting beside him, requested a stout as well.

Ga: D’ordaigh Aisling fíon dearg, ag léamh ón biachlár go ciúin.
En: Aisling ordered red wine, reading quietly from the menu.

Ga: Nuair a tháinig an freastalaí ar ais leis na deochanna, chuir sé iad síos go cúramach ar an mbord roimh an triúr.
En: When the waiter returned with the drinks, he carefully placed them on the table in front of the three.

Ga: Bhí Seamus tógtha le comhrá, ag insint scéalta faoin lá ag obair.
En: Seamus was engrossed in conversation, telling stories about the day at work.

Ga: Gan aird, thóg sé an pionta is gaire dó agus thóg sé slug mór as.
En: Unnoticed, he picked up the nearest pint and took a big sip.

Ga: Ach, ochón, ní raibh sé ach giota beag nuair a bhris Niamh amach i ngáire binn.
En: But, alas, he had only taken a small sip when Niamh burst out in sweet laughter.

Ga: Bhí Seamus tar éis an stout a roghnaigh sí a ól in áit a chuid Guinness féin!
En: Seamus had chosen to drink her stout instead of his own Guinness!

Ga: Bhí cúr tiubh geal trasna a bhéal uachtarach agus d’fhéach sé timpeall, trína chéile ar dtús ach ansin, le gáire ina shúile.
En: There was a white foam mustache across his upper lip, and he looked around, cross-eyed at first but then, with laughter in his eyes.

Ga: “Ó, a Sheamais, féach ort!
En: “Oh Seamus, look at you!”

Ga: ” a dúirt Niamh idir gháire.
En: Niamh said amidst laughter.

Ga: “Tá mustache cúrtha ort!
En: “You’ve grown a mustache!”

Ga: “D’fhéach Seamus síos ar an ngloine ina láimh agus ansin ar an ngloine folamh os a chomhair.
En: Seamus looked down at the glass in his hand and then at the empty glass in front of him.

Ga: D’ardaigh sé ceann amháin lena mhéara agus chroith sé a cheann go teannasach.
En: He raised one finger and scratched his head intensely.

Ga: “Bhuel, seo mustache Guinness maith go leor, ní fheicim an fhadhb!
En: “Well, this is a good Guinness mustache, I don’t see the problem!”

Ga: ” a dúirt sé le wink.
En: he said with a wink.

Ga: D’éirigh Aisling le spléachadh agus rinne sí aithris ar Sheamus, ag cur láimhe lena béal chun a mustache bréige féin a dhéanamh.
En: Aisling caught sight and imitated Seamus, placing her hand on her mouth to make her own fake mustache.

Ga: “Anois tá mó mustache féin agam!
En: “Now I have my own mustache!”

Ga: ” ar sise le gáire.
En: she said with laughter.

Ga: Bhí an t-atmaisféar lán de pheann luaisc agus cráifeacht, agus go luath bhí gach éinne sa teach tábhairne ag gáire faoin eachtra.
En: The atmosphere was full of pensiveness and mischief, and soon everyone in the pub was laughing about the incident.

Ga: Faoin am seo, tháinig an freastalaí ar ais, agus d’iarr sé ar an triúr an raibh gach rud ceart go leor.
En: By this time, the waiter returned and asked the three if everything was okay.

Ga: D’fhéach sé ar Sheamus lena “mustache” agus chaill sé comhphost.
En: He looked at Seamus with his “mustache” and lost composure.

Ga: “An bhfuil tú i do bhall nua de chlub na mustache?
En: “Are you joining the mustache club?”

Ga: ” a d’fhiafraigh sé le leamh.
En: he asked, laughing.

Ga: “Is fearr liom Guinness, ach déanfaidh stout do mustache nach bhfuil le sonrú,” a deir Seamus le gáire cairdiúil.
En: “Guinness is my favorite, but stout will make your mustache stand out,” Seamus said with friendly laughter.

Ga: Chun an scéal a chríochnú, thug an freastalaí pionta úrnua Guinness do Sheamus agus pháig sí as stout Niamh arís eile.
En: To finish the story, the waiter brought Seamus a fresh pint of Guinness and took payment for Niamh’s additional stout.

Ga: “Sláinte!
En: “Cheers!”

Ga: ” arsa Seamus, ag ardú a ghloine.
En: said Seamus, raising his glass.

Ga: D’ól siad lena chéile, mustaches cúir ag gach éinne, agus lean na gáire go déanach san oíche.
En: They drank together, with everyone sporting fake mustaches, and the laughter continued late into the night.

Ga: Ón lá sin amach, ba é ba ghnáthach do sheanchara ó Paddy’s Pub sheoladh chuig a chéile le mustache bréige de chúr, mar chomhartha cairdeas agus cuimhní cinn breátha.
En: From that day on, it became a tradition for the old friends from Paddy’s Pub to send each other fake mustaches, as a sign of friendship and great memories.

Ga: Agus fuair Seamus cúram níos fearr dá uisce beatha ón lá sin amach.
En: And Seamus found better care for his whiskey from that day forward.

Vocabulary Words:
lár : middle
bhaile : town
teach tábhairne : pub
cairde : friends
craic : fun
chuaigh : walked
adhmaid : wooden
doras : door
ar bís : excited
scíth a ligean : relax
suaimhneas : ease
ag súil le : looking forward
lánchinnte : worried
tine : fire
leathair : leather
suíochán bog : armchairs
hata : hat
bord : table
d’iarr : ordered
pionta : pint
Guinness : Guinness
stout : stout
fíon dearg : red wine
biachlár : menu
freastalaí : waiter
cúramach : carefully
chuir síos : placed
tógtha : engrossed
comhrá : conversation
ag insint scéalta : telling stories